De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Kabinet en colleges steunen Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

maandag 21 december 2015 Vrijdag 18 december heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen(NCG)....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Kabinet en colleges steunen Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

maandag 21 december 2015

Vrijdag 18 december heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen(NCG). Op 4 november presenteerde NCG Hans Alders het concept meerjarenprogramma (MJP). Het conceptprogramma is in november besproken met de maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. Finale afstemming over het conceptprogramma vond op 15 december plaats in het Nationaal bestuurlijk overleg Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben tevens ingestemd met het MJP (behoudens met aanpassing van de regeling waardevermeerdering).

Samen met inwoners aan de slag

Veiligheid voorop, versterk kwetsbare woningen en gebouwen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn. Verbeteren van de schadeafhandeling en maatregelen die gebouweigenaren helpen. En samen met inwoners van het gebied aan de slag om hun huis, straat, buurt, wijk en dorp veilig en beter te maken. Deze elementen staan centraal in het meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” waar het kabinet vandaag mee heeft ingestemd. In wordt 2016 gestart met het voorbereiden van versterken van woningen in Loppersum, ’t Zandt, ten Post, Overschild en een deel van de gemeente Appingedam. Later dat jaar volgen Middelstum, Stedum, Ten Boer, Holwierde en een deel van de gemeente Eemsmond en een deel van de gemeente Slochteren. In het programma van de Nationaal Coördinator staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen). In combinatie daarmee wordt ingezet op het duurzamer maken van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid en versterken van de regionale economie in het aardbevingsgebied.

Verbetering schadeafhandeling en geschillenbeslechting

Onder meer de schadeafhandeling en geschillenbeslechting wordt verbeterd. Vanaf 1 januari 2016 neemt de NCG de nieuwe meldingen van complexe schades in behandeling. Bij de NCG zullen casemanagers beschikbaar zijn voor het begeleiden van bewoners en bemiddelen tussen betrokken partijen. Reguliere schademeldingen worden net als nu afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen. Er komt een geschillenregeling. De eigenaar-bewoner kan een Arbiter inschakelen wanneer er geen overeenkomst is na de eerste inspectie en de contraexpertise. De Arbiter beoordeeld de zaak ter plaatse en doet een uitspraak waar het CVW en NAM zich aan verbinden. Daarnaast zijn er regelingen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij moeizame verkoop van woningen en een instrument voor financieren van achterstallig onderhoud.

Nieuwe regeling voor verduurzaming.

De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015. Er komt een nieuwe regeling voor verduurzaming. Het uitgangspunt is dat woningeigenaren die overlast gaan ondervinden doordat hun woning moet worden versterkt een vergoeding kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals energiebesparende maatregelen). Deze regeling wordt door de NCG verder voorbereid.

De huidige regeling voor het onderdeel schade, zal tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht open worden gesteld voor schadegevallen buiten de huidige elf gemeenten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de schade ontstaan te zijn op uiterlijk 31 december 2015 en moet de eigenaar-bewoner een melding van deze schade doen bij het CVW op uiterlijk 1 februari 2016. Zodra de schade erkend is, dient de eigenaar-bewoner binnen een maand een aanvraag in te dienen bij het SNN om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Het kabinet heeft besloten om de voorlopige voorziening die de Raad van State met haar uitspraak van 18 november 2015 heeft getroffen voor het gasjaar 2015/2016 in stand te houden. Dat betekent dat de gaswinning wordt beperkt tot 27 miljard m³ met ruimte voor meer productie als dat nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen.
De Kamerbrief met alle bijlagen leest u hier: Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Meer informatie

Verdere informatie, voorwaarden en de 'veel gestelde vragen en antwoorden' zijn te vinden op:
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

www.snn.eu

www.cvw.nl

 

 

 

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Afspraak maken

Banner afspraak