De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Slochter jaarrekening 2016 sluit af met positief resultaat

donderdag 15 juni 2017 De jaarrekening 2016 van de gemeente Slochteren sluit af met een positief resultaat van ruim 2,6 miljoen Euro. De activiteiten en plannen die in de begroting stonden zijn...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Slochter jaarrekening 2016 sluit af met positief resultaat

donderdag 15 juni 2017

De jaarrekening 2016 van de gemeente Slochteren sluit af met een positief resultaat van ruim 2,6 miljoen Euro. De activiteiten en plannen die in de begroting stonden zijn bijna allemaal uitgevoerd. Het college is tevreden met dit mooie resultaat en stelt de raad voor dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen van Slochteren wordt hiermee versterkt hetgeen een gunstige financiële doorwerking zal hebben naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen met ingang van 1 januari 2018.

Beleidsinhoudelijk stond het jaar 2016 met name in het teken van de aanstaande herindeling en de gaswinning.

Algemeen

Terugkijkend op 2016 concluderen we dat er veel goede zaken tot stand zijn gebracht die ook van waarde kunnen zijn in de nieuwe gemeente Midden-Groningen, samen met de inbreng van de andere twee gemeenten. Daarom hebben we alle vertrouwen in het traject dat we in 2017 verder zullen doorlopen om goed voorbereid te zijn op de totstandkoming van de gemeente Midden-Groningen op 1 januari 2018.

Gaswinning

De aardbevingsproblematiek had in 2016 veel impact op de inwoners van onze gemeente, gelet op de bevingen die er waren en het effect dat ze hadden. In 2016 is gestart met het versterken van de woningen en overige gebouwen in het aardbevingsgebied. Gemeenten en NCG werken hierbij nauw samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk in project- en stuurgroepen. Voor de gemeente Slochteren is dit gestart in het dorp Overschild. Eind 2016 is ook gestart in de dorpen Slochteren en Schildwolde. Gefaseerd worden woningen in opdracht van de NCG onderzocht en doorgerekend. Op basis van de eerste conclusies uit de eerste serie berekeningen is het beeld bevestigd dat het hier gaat om een omvangrijke operatie met grote ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen. De impact hiervan zal de komende jaren steeds duidelijker worden. 2016 heeft vooral in het teken gestaan van de vraag hoe de versterkingsopgaaf sneller uitgevoerd kan worden. Dit komt terug in het Meerjarenprogramma “aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen 2016-2021”.

Herindeling

In 2016 hebben we bestuurlijk en ambtelijk hard gewerkt aan de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling. Een logische ontwikkeling hiervan was dat in de loop van 2016 steeds meer activiteiten van de afzonderlijke gemeenten zich gingen richten op het perspectief van de nieuwe gemeente. Door zaken slechts één keer voor alle drie de gemeenten te ontwikkelen, ontstaat er ruimte die ingezet kan worden voor de voorbereiding op de herindeling. Dat is nodig omdat we het werk dat gedaan moet worden voor de herindeling voor het overgrote deel met de bestaande formatie van de huidige drie organisaties doen.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Afspraak maken

Banner afspraak