De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Vertrokken naar onbekende bestemming R.A. Braak

woensdag 9 augustus 2017 Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Vertrokken naar onbekende bestemming R.A. Braak

woensdag 9 augustus 2017

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat de persoon daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Naam                                     Geb.datum                 Datum besluit

R.A. Braak                                07-03-1986                 09-08-2017

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren, Postbus 13, 9620 AA Slochteren.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Afspraak maken

Banner afspraak