De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

College van B&W

Wat doet het college van B&W De burgemeester en de wethouders -samen worden zij het college van B&W genoemd- zorgen voor het zogenoemde 'dagelijks bestuur' bestuurswerk. Er zijn 3 wethouders in...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

College van B&W

Wat doet het college van B&W 

De burgemeester en de wethouders -samen worden zij het college van B&W genoemd- zorgen voor het zogenoemde 'dagelijks bestuur' bestuurswerk. Er zijn 3 wethouders in Slochteren. Het college houdt zich bezig met de voorbereidingen van de besluiten van de Raad. Ook hebben de burgemeester en de wethouders de zorg van allerlei taken die in verschillende wetten zijn voorgeschreven.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. De burgemeester is voorzitter. De vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders zijn niet openbaar; er mogen dus geen inwoners bij aanwezig zijn. De besluitenlijst van deze vergadering is wel openbaar en ligt ter inzage in het gemeentehuis en kan tevens op deze website geraadpleegd worden.

Taakverdeling

Elk lid van het college van Burgemeester en Wethouders zorgt speciaal voor een apart gedeelte van het bestuurswerk. Dus voor die zaken, die zoals dit heet, tot zijn of haar 'portefeuille' behoren. Welzijn, Financiën, Sport, Sociale Zaken/Werkgelegenheid, Onderwijs, Volkshuisvesting, Milieu en Gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld allemaal belangrijke zaken die in wethoudersportefeuilles te vinden zijn. De burgemeester zorgt daarbij voor de representatie van het gemeentebestuur. Bij allerlei gebeurtenissen zal de burgemeester officieel aanwezig zijn en bijvoorbeeld namens het gemeentebestuur een toespraak houden, een tentoonstelling openen, mensen gelukwensen of welkom heten. Als de burgemeester vakantie heeft, ziek is of enige tijd op reis moet, wordt een deel van zijn werk door één van de wethouders overgenomen.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Ommelander Rekenkamer

Ommelanderrekenkamer267x56

Waterschap Hunze & Aa's

06 Waterschap-Hunze en Aas

Provincie Groningen

15. Provincie Groningen