De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Commissies

De gemeenteraad kent, naast de raadsvergadering, twee commissievergaderingen. Raadscommissie. Raadscommissie Financiën. De raadscommissies hebben de volgende taken: Voorbereiding van de besluitvorming...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissies

raadzaal totaal 558 x 275

De gemeenteraad kent, naast de raadsvergadering, twee commissievergaderingen.

 • Raadscommissie.
 • Raadscommissie Financiën.  

De raadscommissies hebben de volgende taken:

 • Voorbereiding van de besluitvorming van de raad;
 • Overleg met het college en/of burgemeester;
 • Kenbaar maken van de opinie van de raad met betrekking tot door het college aangedragen en geagendeerde onderwerpen;
 • Bieden van een instrument voor het college en/of de burgemeester om te voldoen aan de actieve informatieplicht op grond van de relevante bepalingen uit de gemeentewet.

De raadscommissie komt acht keer per jaar bij elkaar (2 weken voor de raadsvergadering). De raadscommissie Financiën komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar.

Werkterrein van de commissies

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen in de raadscommissie:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering
 • Milieu, verkeer en vervoer
 • Natuur en landschap
 • Ruimtelijke plannen
 • ICT
 • Bouwen en wonen
 • Onderwijsbeleid
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Wmo
 • Educatie
 • Economische zaken
 • Welzijn
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Recreatie en toerisme


De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen in de raadscommissie Financiën:

 • Begroting
 • Jaarrekening
 • Jaarverslag
 • Zomerbrief
 • Bestuursrapportage

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Ommelander Rekenkamer

Ommelanderrekenkamer267x56

Waterschap Hunze & Aa's

06 Waterschap-Hunze en Aas

Provincie Groningen

15. Provincie Groningen