De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Gemeenteraad

De gemeente Slochteren wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Binnen de gemeente is de gemeenteraad de "baas" en verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gemeenteraad

Hamer 558 x 275

De gemeente Slochteren wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Binnen de gemeente is de gemeenteraad de "baas" en verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. Zo stelt de gemeenteraad ieder jaar de begroting en het jaarverslag vast. Ook alle gemeentelijke verordeningen en plannen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur. Het college is belast met de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor.

U en de gemeenteraad

Als burger van de gemeente Slochteren kunt u met de gemeenteraad in contact komen door onder andere:

  • een vergadering van de gemeenteraad bijwonen
  • een brief aan de gemeenteraad schrijven
  • raadsleden en/of fracties van de politieke partijen benaderen of een brief schrijven
  • gebruik te maken van het spreekrecht.

Schrijven aan de raad

Als u een brief schrijft aan de gemeenteraad komt deze met een advies van burgemeester en wethouders aan de orde bij de ingekomen stukken. Het is ook mogelijk, dat de gemeenteraad een brief doorgeeft aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beantwoordt en/of neemt dan een beslissing op uw brief.

Burgerinitiatief

Via een burgerinitiatief kunt u de gemeenteraad verzoeken over een bepaald onderwerp te spreken door een voorstel in te dienen. Een burgerinitiatief is vooral een middel om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Het is niet noodzakelijk een heel uitgewerkt voorstel aan te dragen. Een globaal voorstel is voldoende, waarin duidelijk omschreven is om welk onderwerp het gaat en wat er volgens u zou moeten gebeuren. Meer informatie vindt u in de Productencatalogus.

De agendacommissie.

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de raad en de voorzitters van de raadscommissies. De agendacommissie is belast met het opstellen van de voorlopige agenda’s van de raadsvergadering en van de vergaderingen van de raadscommissies. De agendacommissie komt twee keer per raadscyclus bijeen.

Het fractievoorzittersoverleg.

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de raadsvoorzitter en de fractievoorzitters. Het fractievoorzittersoverleg heeft als taak aanbevelingen te doen aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de raad en van zijn commissies.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Ommelander Rekenkamer

Ommelanderrekenkamer267x56

Waterschap Hunze & Aa's

06 Waterschap-Hunze en Aas

Provincie Groningen

15. Provincie Groningen