De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Rechtsmiddelen

Bezwaar makenAls u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Het bezwaar(schrift) moet u indienen bij degene die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld het college van...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Rechtsmiddelen

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Het bezwaar(schrift) moet u indienen bij degene die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad).
Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente en waarin u vraagt om deze te herzien.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in onze productencatalogus onder "Bezwaarschrift indienen".

Beroep instellen
Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld aan welke instantie u het beroepschrift moet richten. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Voor het indienen van een beroepschrift geldt een termijn van zes weken na verzending van de gemeentelijke beslissing over uw bezwaar.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in onze productencatalogus onder "Beroepschrift indienen".

Zienswijze indienen
In de gemeente Slochteren worden dagelijks vele beslissingen genomen (de beschikkingen), die voor u individueel erg belangrijk kunnen zijn. Hierbij kunt u zoal denken aan het verlenen van bouwvergunningen, vrijstellingen en kapvergunningen. In het plaatselijke huis- aan-huisblad 't Bokkeblad publiceert de gemeente welke beslissingen zij van plan is te gaan nemen. Belanghebbenden, bijvoorbeeld de buren, kunnen vervolgens een brief schrijven met daarin hun zienswijzen over de te nemen beslissing. Voordat de gemeente een definitieve beslissing neemt, zal het eerst deze zienswijzen moeten bekijken. Zij kan hiermee dan rekening houden bij haar beslissing door extra voorwaarden te verbinden aan een vergunning of zelfs de vergunning weigeren. In de advertentie in ‘t Bokkeblad kunt u lezen waar de voorstellen ter inzage liggen en ook waar u uw zienswijzen kunt indienen en binnen welke termijn.

Klacht tegen gemeentelijk of ambtelijk optreden
Indien u vindt dat u bent benadeeld door een gedraging van (een medewerker) van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijke indienen bij de klachtencoördinator. Vervolgens wordt beoordeeld of de klacht in aanmerking komt voor de klachtenprocedure op grond van onze Regeling interne klachtenbehandeling. Zo spoedig mogelijk na het indienen van de klacht, krijgt u bericht over de verdere behandeling ervan.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in onze productencatalogus onder "Klacht over de gemeente indienen".

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Ommelander Rekenkamer

Ommelanderrekenkamer267x56

Waterschap Hunze & Aa's

06 Waterschap-Hunze en Aas

Provincie Groningen

15. Provincie Groningen