De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Meerstad-Midden, partiële herziening 2011 - onherroepelijk

De raad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 27 oktober 2011 het bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2011 vastgesteld. Het plan is een partiële herziening van het...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Meerstad-Midden, partiële herziening 2011 - onherroepelijk

De raad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 27 oktober 2011 het bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2011 vastgesteld. Het plan is een partiële herziening van het bestemmingsplan Meerstad-Midden en wijzigt een aantal regels van dat bestemmingsplan. Het gaat in grote lijnen om aanscherping van de definities van recreatiehaven en waterwoningen, een verruiming van de wat krappe toegestane oppervlakte voor kademuren en dergelijke, het schrappen van door wetswijzigingen in onbruik geraakte procedurevoorschriften, aanpassing van geluidsvoorschriften met het oog op tijdelijke voorzieningen en de mogelijkheid de dubbelbestemming voor een hoogspanningsleiding te schrappen voor die tracédelen die bij de definitieve aanleg ombenut blijven.

Na afloop van de beroepstermijn is het plan op 24 december 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren en bij Bureau Meerstad. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar. Door hier te klikken wordt u direct doorverwezen naar het onherroepelijke bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Meerstad-Midden, partiële herziening 2011 - onherroepelijk

kaart