De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad-Midden West (o.a. Meerstad)

Ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan Meerstad-Midden is de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad-Midden West’ opgesteld. In deze notitie wordt beschreven welke delen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad-Midden West (o.a. Meerstad)

Ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan Meerstad-Midden is de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad-Midden West’ opgesteld. In deze notitie wordt beschreven welke delen van het bestemmingsplan worden geactualiseerd en hoe de milieugevolgen van de wijzigingen (minder woningen, verandering in verkeersbewegingen, wijziging oppervlakte meer) worden onderzocht. Het betreft globaal de plandelen Meeroevers, Achter Klein Harkstede, Tersluis en Sluis Oost.


Het plangebied van Meerstad-Midden West ligt deels in de gemeente Groningen en deels in de gemeente Slochteren. Na de Grenscorrectie Meerstad per 1 januari aanstaande zal het hele plangebied in de gemeente Groningen liggen. Daarom starten beide gemeenten nu de procedure, maar zet de gemeente Groningen de procedure vanaf 1 januari alleen voort.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad-Midden West ligt voor inspraak ter inzage van 27 oktober 2016 tot en met 7 december 2016. U kunt het plan inzien bij:

-       Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur;
-       Gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
-       Gemeente Slochteren, Hoofdweg 10a te Slochteren, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en woensdags tevens van 13.30 tot 19.30 uur.

Exemplaren van de Notitie zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.

U kunt de Notitie ook inzien op de website https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen onder Actuele bestemmingsplannen.

U kunt een schriftelijke reactie indienen van 27 oktober tot en met 7 december 2016. U dient die te richten aan de Gemeente Groningen, afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Een inspraakreactie via de email is niet mogelijk.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp van de gemeente Groningen, tel. (050) 367 82 55.

Over de Notitie wordt op woensdagmiddag 2 november 2016 van 16.00 tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het informatiecentrum van Bureau Meerstad, Waterviolier 2. U bent dan van harte welkom.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J.A. Klok van de gemeente Groningen,

telefoonnummer 050-3678106.


Slochteren, 26 oktober 2016.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens