De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Omgevingsvergunning Slochteren, Verhogen hoogspanningsmasten

Het college van burgemeester en wethouders van Slochteren heeft op 27 augustus 2013 een omgevingsvergunning verleend met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Omgevingsvergunning Slochteren, Verhogen hoogspanningsmasten

Het college van burgemeester en wethouders van Slochteren heeft op 27 augustus 2013 een omgevingsvergunning verleend met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo. De omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het verhogen van de hoogspanningsmasten N22-M17, N22-M18 en N22-M20 te Slochteren. De vergunning is verzonden op 28 oktober 2013.

Naar aanleiding van de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De verleende vergunning lag ter inzage van donderdag 31 oktober 2013 tot en met woensdag 11 december 2013 in het publiekscentrum van het gemeentehuis (Hoofdweg 10a te Slochteren). Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0040.ov00006-41vg. Door hier te klikken wordt u direct doorverwezen naar het plan met alle bijbehorende stukken.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

Omgevingsvergunning Slochteren, Verhogen hoogspanningsmasten

kaart