De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Verzamelplan Gemeente Slochteren 2016-1 (o.a. Froombosch)

Er is een ontwerpbestemmingsplan (Verzamelplan Gemeente Slochteren 2016-1)opgesteld. Het plan omvat de volgende locaties: Froombosch, Hoofdweg 14: Het perceel krijgt de bestemming “Gemengd-VAB’....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Verzamelplan Gemeente Slochteren 2016-1 (o.a. Froombosch)

Er is een ontwerpbestemmingsplan (Verzamelplan Gemeente Slochteren 2016-1)opgesteld.

Het plan omvat de volgende locaties:

  • Froombosch, Hoofdweg 14: Het perceel krijgt de bestemming “Gemengd-VAB’.
  • Kolham, percelen U 264, U 536 en U 2613 (tussen dorp en A7): Wijzigen houtteeltpercelen van de bestemming “Bos” naar “Agrarisch- Cultuurgrond”.
  • Luddeweer, Luddeweersterweg 15: Aanpassen bouwvlak aan de verleende situatie (melkveestal en wachtruimte).
  • Overschild, Graauwedijk 16: Uitbreiding bouwvlak voor een nieuwe dienstwoning en verplaatsen van een kleine windturbine.
  • Overschild, Graauwedijk 67: Bij de actualisering van het bestemmingsplan Kleine kernen is de aanduiding “opslag” bij dit perceel weggevallen. Dit wordt nu hersteld.            
  • Overschild, Graauwedijk 75: Het perceel krijgt de bestemming “Gemengd-2” met een aanduiding voor agrarische dienstverlening.
  • Steendam, Perceel S 2293 (nabij Roegeweg/ Damsterweg): de bestemming wordt aangepast naar het huidige gebruik: “Agrarisch-Cultuurgrond”. Het perceel heeft enige tijd braak gelegen en was bij de actualisering daarom bestemd als “groen”.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 10 maart 2016 tot en met 20 april 2016. Tijdens openingstijden kunt u het plan inzien in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren.

Door hier te klikken wordt u direct doorverwezen naar het plan met alle bijbehorende stukken.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Slochteren, postbus 13, 9620 AA te Slochteren onder vermelding van NL.IMRO.0040.bp00040-31on. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het publiekscentrum, via telefoonnummer 0598-425555.

 

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens