De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Schildwolde

Vertellen wat de sterke kanten zijn van uw dorp, wie kunnen dat beter dan de inwoners zelf! Dus als u leuke informatie over Schildwolde heeft of u heeft mooie sfeerbeelden van Schildwolde gemaakt, stuur...

slider

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Schildwolde

Vertellen wat de sterke kanten zijn van uw dorp, wie kunnen dat beter dan de inwoners zelf! Dus als u leuke informatie over Schildwolde heeft of u heeft mooie sfeerbeelden van Schildwolde gemaakt, stuur de informatie naar webmasters@slochteren.nl en uw informatie komt wellicht op onze website te staan.

Informatie Schildwolde

Aantal inwoners d.d. 1 januari 2016: 1722

Het dorp Schildwolde heeft een rijke historie.

Parochie van het Schild

In de Wittewierumer Kroniek van Abt Emo is er in 1204 reeds sprake van de parochie ‘Skeldensi’. Destijds stichtte Henricus, proost in De Marne, het nonnenklooster ‘Gracia Sanctae Mariae’ (De Genade der Heilige Maria) te Schildwolde. Het klooster werd ook wel de ‘parochie van het Schild’ genoemd. In de tijd van de Hervorming ging ook het klooster te Schildwolde te gronde. Het werd in 1594 afgebroken. Het klooster heeft in de buurt gestaan van de twee boerderijen die nu gelegen zijn aan het Kloosterpad en de Kloosterlaan.

Juffertoren

Juffertoren

Opvallend in het dorp aanwezig is de zgn. ‘juffertoren’. Deze vrijstaande toren is rond 1250 opgebouwd met vijf geledingen en puntgevels die overgaan in een achtkante gemetselde spits. De ankers op de toren, die het jaartal 1289 vormen, zijn waarschijnlijk aangebracht bij een restauratie in 1829. De toren is diverse malen gerestaureerd, mede na blikseminslagen in 1885, 1904-1905 en 1923. Ook nu is de toren weer aan restauratie toe.

De NH-kerk

De NH-kerk ( Hoofdweg 125, naast de toren) is een gepleisterde zaalkerk met vijfzijdig gesloten koor. De kerk werd gebouwd in 1686, wellicht op oudere grondslag en met een groot formaat baksteen. In 1786 vonden herstellingen plaats en in 1882 werd de kerk gepleisterd. Het interieur wordt overdekt door een plafond uit 1867. In de kerk bevinden zich een preekstoel met klankbord uit 1666, twee herenbanken met gesneden opzetstukken (met op één het wapen van Wijchgel), een oranjevaandel en een in 1868 door R. Meijer gebouwd orgel. Van de grafzerken in de kerkvloer dateert de oudste uit 1601. Op het kerkhof achter de kerk bevinden zich enkele 17de-eeuwse zerken en een grafmonument voor H.L. Wijchgel (overleden in 1830). De pastorie (Hoofdweg 127) stamt uit 1755, maar kreeg in 1871 haar huidige gepleisterde aanzien, toen naast de pastorie een sober bakstenen catechisatiegebouwtje werd toegevoegd.

De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)

De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), Hoofdweg 34, is een T-vormige kerk. De geveltoren draagt een opengewerkte vierkante lantaarn en een ingesnoerde naaldspits. De kerk werd gebouwd in 1911 naar een ontwerp van Y. van der Veen. De pastorie (Hoofdweg 36) werd reeds enkele jaren eerder gebouwd.

Bijzondere woonhuizen en boerderijen zijn:

Koepeltje

Hoofdweg 95: Het ‘Koepeltje’.Dit woonhuis, met driezijdig uitgebouwde voorkamer, werd waarschijnlijk in het midden van de 18e eeuw gebouwd als theekoepel annex tuinmanswoning en behoorde oorspronkelijk bij de in 1822 gesloopte borg Schattersum; 

boerderij Singel 1

Singel 1: Vinckersum’ is de oudste boerderij in Schildwolde. Het gedeeltelijk onderkelderde dwarshuis stamt mogelijk nog uit de 18e eeuw. De schuur werd in 1802 bijgebouwd. Achter de boerderij staat een gemetselde toegangspoort met daarop over de volle breedte een duivenslag. De poort, gedateerd 1659, draagt de wapens van Johan Ments Vinckers en Rense Sibinga en werd in 1941 gerestaureerd.

Hoofdweg 194: Dit woonhuis werd in 1843 gebouwd door J. Borgesius en van 1897 tot 1905 bewoond door zijn zoon, de staatsman Hendrik Goeman Borgesius.

Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde 

Uiteraard is er nog veel meer over de historie van Schildwolde te vertellen, maar het voert te ver dit allemaal op deze website te vermelden. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan willen we u wijzen op het boek ‘Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde’. Dit boek is in 1994 uitgegeven door Uitgeverij Profiel in Bedum en daar ook nog verkrijgbaar.

Nu

Schildwolde heeft verschillende verenigingen o.a.:

  • Manege de Woldstreek
  • Jeugdsoos ’t Kon Amper
  • Voetbalvereniging SGV

Schildwolde heeft een enthousiaste Vereniging Dorpsbelangen. Voor meer informatie over deze vereniging www.dorpsbelangenschildwolde.nl

Het dorp  is uiteraard niet alleen maar ‘historie’. Ook nu is het een bezoek zeker waard! U bent van harte welkom !!

---

Meer informatie over Schildwolde vindt u op de online encyclopedie Wikipedia