De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Structuurvisie Harkstede 2022

Vaststelling en inwerkingtreding Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Harkstede 2022 vastgesteld. De Structuurvisie Harkstede 2022 heeft betrekking op het projectgebied weergegeven...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Structuurvisie Harkstede 2022

Vaststelling en inwerkingtreding

Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Harkstede 2022 vastgesteld. De Structuurvisie Harkstede 2022 heeft betrekking op het projectgebied weergegeven op bladzijde 6. Daags na publicatie van het besluit (5 maart 2014) is de Structuurvisie Harkstede 2022 inwerking getreden.

Betekenis en samenhang

De Structuurvisie Harkstede 2022 beschrijft op hoofdlijnen het te voeren ruimtelijk beleid van het dorp. Dat ruimtelijk beleid op hoofdlijnen is gebaseerd op een ruimtelijk-functionele analyse, ambitie en visie. Er is gekeken naar de manier waarop het dorp nu functioneert en er is gekeken naar de wijze waarop het dorp over een jaar of tien zou kunnen functioneren. Dit functioneren kan niet los worden gezien van de landschapstransformatieplannen aan de randen van het dorp. Ook kan het niet los worden gezien van de voortschrijdende ontwikkelingen daarin en de kansen die dat voor Harkstede zou kunnen bieden. Ontwikkelingen binnen en buiten het dorp hangen samen en dienen daarom ook in onderlinge samenhang worden bezien. Vanwege deze relatie en samenhang zijn de plannen en ontwikkelingen aan de randen van het dorp buiten deze structuurvisie op hoofdlijnen eveneens zichtbaar gemaakt. De gemeente Slochteren heeft de verantwoordelijkheid voor het structuurvisiegebied Harkstede, de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM) heeft de verantwoordelijkheid voor het exploitatiegebied Meerstad. Meerstad kent en behoud daardoor zijn eigen dynamiek. De gemeente Slochteren stemt voor het structuurvisiegebied Harkstede de ruimtelijke ontwikkelingen op Meerstad af.

Totstandkoming

De Structuurvisie Harkstede 2022 is voorbereid op basis van het overleg met een aantal stakeholders, waaronder Adviesgroep Harkstede, Bureau Meerstad, gebiedscommissie Meerstad en Westerbroek, Dienst Landelijk Gebied, LTO afdeling Slochteren, Ondernemersvereniging Harkstede-Scharmer, Provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s. Dit overleg heeft in eerste instantie geleid tot een ontwerp-structuurvisie.

De ontwerp-structuurvisie heeft vanaf 7 november tot en met 18 december 2013 ter visie gelegen en gedurende deze periode is de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakmogelijkheid geboden. Op 20 november 2013 is er voor alle dorpsbewoners in de Borgstee een informatieavond georganiseerd. Deze inspraak heeft tezamen met ambtelijk voorgestelde wijzigingen geleid tot het definitieve ontwerp.

Inhoud

Vanuit de integrale analyse, ambitie en visie wordt met name aan en in de randen van het dorp ruimtelijke ontwikkeling voorzien. Aan de oostzijde van het dorp, nabij het Rijpemakanaal, wordt levensloopbestendige woningbouw voorzien en aan de westkant een recreatief uitloopgebied met de afronding van de woonwijk Borgmeren. Aan de noordkant wordt het wensbeeld voor de adressering van Meerstad geduid; een adressering die zijn doorwerking krijgt in het centrum van het dorp.

De Structuurvisie Harkstede 2022 is als boekwerk te raadplegen en tevens digitaal raadpleegbaar via onderstaande links en via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Structuurvisie Harkstede 2022 (pdf)

Reactienota Structuurvisie Harkstede 2022 (pdf)

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens