De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Uitvoeringsbeschikking hogere waarden geluid Bestemmingsplan Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III vlek 17, 18 en 19 - vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren hebben hogere waarden wegverkeerslawaai vastgesteld voor de geluidbelasting op de gevels van woningen gelegen in het nieuwbouwplan Meeroevers III...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Uitvoeringsbeschikking hogere waarden geluid Bestemmingsplan Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III vlek 17, 18 en 19 - vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren hebben hogere waarden wegverkeerslawaai vastgesteld voor de geluidbelasting op de gevels van woningen gelegen in het nieuwbouwplan Meeroevers III vlek 17, 18 en 19.

Nadat een hogere waarde is vastgesteld voor de geluidsbelasting op de gevels kan voor deze bouwplannen vrijstelling en een omgevingsvergunning worden verleend. Artikel 110a van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere waarden vast te stellen.

Ter inzage

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang vanaf donderdag 13 november 2014 tot 25 december 2014 voor een ieder ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Hoofdweg 10a te Slochteren.

VRAGEN, BEZWAAR EN BEROEP

Beroepsmogelijkheden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit geldt ook voor degene die rederlijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed vereist is, kan een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Publiekscentrum.

Uitvoeringsbeschikking hogere waarden geluid Bestemmingsplan Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III vlek 17, 18 en 19. (pdf)

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens