De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Voorbereidingsbesluit bescherming beeldbepalende bebouwing gemeente Slochteren (herziening) (o.a. Luddeweer)

De gemeenteraad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 22 september 2016 besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden zoals aangegeven op de...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Voorbereidingsbesluit bescherming beeldbepalende bebouwing gemeente Slochteren (herziening) (o.a. Luddeweer)

De gemeenteraad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 22 september 2016 besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding in het kader van de bescherming van beeldbepalende bebouwing. Dit besluit is een herziening van het voorbereidingsbesluit van 26 april 2016, dat gelijktijdig wordt ingetrokken. In de herziening zijn de sloopregels aangepast. Het sloopverbod geldt nu niet meer voor schoorstenen.

Tijdens de werkingsduur van dit voorbereidingsbesluit kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen worden aangehouden. Daarnaast bevat het voorbereidingsbesluit een sloopverbod.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 29 september 2016 en geldt voor een termijn van 1 jaar.

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaarten ligt vanaf 29 september 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Slochteren. Tevens is het besluit te raadplegen via www.slochteren.nl onder Dorpen > kies het betreffende dorp > bestemmingsplannen en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder ‘NL.IMRO.0040.vb00005-41vg’. Door hier te klikken wordt u direct doorverwezen naar het besluit met bijbehorende stukken.

Tegen het besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens