De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Dossier Herindeling

Update 15 december 2014 In 2013 is in opdracht van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen het rapport Grenzeloos Gunnen opgesteld. In dit rapport staat dat de schaal van de Groninger gemeenten...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Dossier Herindeling

Update 15 december 2014

In 2013 is in opdracht van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen het rapport Grenzeloos Gunnen opgesteld. In dit rapport staat dat de schaal van de Groninger gemeenten niet past bij de grote opgaven waar ze voor staan. Voorgesteld werd de 23 gemeenten te laten opgaan in 6 nieuwe gemeenten.

In 2013 hebben we u in een ronde langs de 14 dorpen gevraagd naar uw mening over het rapport Grenzeloos Gunnen. Met welke gemeenten zou de gemeente Slochteren moeten samengaan? Wat wilt u uit de oude gemeente behouden? Wat wilt u met de nieuwe gemeente bereiken?

Het gemeentebestuur wilde graag met u delen wat met de opbrengst van de dorpenronde is gedaan. Hoe de opvattingen van de inwoners hebben geleid tot een voorstel om samen te gaan met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Ook wilden wij graag horen wat u ons nog wilt meegeven bij het bouwen aan een nieuwe gemeente.

Daarom hebben we een nieuwe dorpenronde georganiseerd op 25, 26 en 27 november 2014. De uitkomsten van deze avonden hebben we gebundeld in één verslag.
Klik voor dit verslag op onderstaande link.

Totaalverslag Dorpenronde herindeling november 2014 def (pdf)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Update van 7 januari 2014

Gedeputeerde Staten hebben op 7 januari 2014 de ‘Voordracht over de stand van zaken en het vervolgproces op weg naar verandering van de bestuurscultuur en vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen’ vastgesteld. Gedeputeerde Staten bouwen daarbij voort op de aanbevelingen van de Visitatiecommissie ’Bestuurlijke Toekomst Groningen’ en op de visie van GS van 2 juli 2013.

Klik hier voor de Voordracht.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Update van 20 november 2013

Het college van Slochteren stelt de gemeenteraad een herindeling voor met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam. De huidige gemeente Slochteren gaat in dit voorstel geheel op in de nieuwe gemeente, die ongeveer 90.000 inwoners krijgt. Dit is groot genoeg om zich economisch goed te kunnen ontwikkelen. Een gemeente van deze omvang is ook in staat om maatschappelijke opgaven, zoals de drie decentralisaties in het sociaal domein, op te pakken. Zodra zeker is hoe de nieuwe gemeente er uit gaat zien, gaat deze toekomstige gemeente over Meerstad in gesprek met de gemeente Groningen.

Waarom deze keuze?
Voornaamste redenen om voor deze variant te kiezen zijn draagvlak, samenhang en oriëntatie op het westen, de regio Groningen-Assen.

Draagvlak is een belangrijk criterium vanuit het rapport Grenzeloos Gunnen. De samenleving heeft aangegeven dat een nieuwe gemeente bestaande uit vier gemeenten de voorkeur heeft. Samenhang en oriëntatie zijn andere belangrijke criteria met het accent op de leefbaarheid van het platteland en versterking van het toeristisch karakter van deze regio. Onze oriëntatie is niet oostelijk, maar ligt bij de samenwerkingspartners en vooral ook westelijk. De meeste kracht zit economisch in het westen, bij de stad Groningen. Daar willen we ons op richten en daar willen we verder aan bouwen. We willen onze westelijke oriëntatie koppelen aan oostelijke kansen.

Hoe verder?
Het college legt dit advies voor aan de gemeenteraad, zij zal dit op 28 november bespreken in de commissievergadering, waarna de gemeenteraad op 3 december een definitief besluit neemt. In de loop van 2014 start het formele traject van de herindeling. De nieuwe gemeente moet uiterlijk 1 januari 2018 een feit zijn.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Op dinsdag 5 november organiseerden we een vervolgavond op de dorpenronde voor inwoners. Deze informatieavond werd door ongeveer 20 inwoners bezocht, zij leverden een positieve inbreng over de keuzes voor de herindeling. In december 2013 wordt door de gemeenteraad de definitieve keuze vastgesteld.

Op 28 februari presenteerde de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen het rapport Grenzeloos Gunnen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Groningen en Vereniging van Groninger Gemeenten. Het rapport gaat over de toekomst van de 23 gemeenten in Groningen. De commissie beveelt aan dat Slochteren vanaf 2018 deel gaat uitmaken van De Compagnie, samen met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Veendam en Pekela.

Advies van de commissie voor Slochteren:

- Samen met HS, Menterwolde, Veendam, Pekela in één nieuwe gemeente. De grenzen zijn nog niet bepaald
- Stap voor stap naar januari 2018;
- Grenscorrecties aan de noordzijde en Meerstad;
- Nieuwe stip op de horizon: Integrale gebiedsvisie vanuit sociaal-maatschappelijke opgaven, met aandacht voor alle dorpen en kernen.


Dorpenronde aan 14 dorpen:

Het gemeentebestuur heeft, direct na de bekendmaking van het rapport, besloten eerst in gesprek te gaan met inwoners en heeft eind maart, begin april alle 14 dorpen bezocht. Dit is als zeer positief ervaren en geeft een goede indruk hoe inwoners tegenover de aanstaande gemeentelijke herindeling staan. De inbreng van alle aanwezigen tijdens de avonden en de uitkomsten van de stemmingen worden meegenomen in de verdere standpuntbepaling van het bestuur. Bovendien worden de uitkomsten van de Bokkeblad-enquête hierin meegenomen. In mei wordt het collegevoorstel over de herindeling besproken in de raad.

Hieronder vindt u de brief van het college aan de raad over het advies voor de Dorpenronde en alle verslagen van de 14 avonden van de Dorpenronde en de totale uitslagen van de stemmingen tijdens de avonden.

Nieuwsberichten

Rapport Bestuurlijke Toekomst in de Provincie Groningen:Grenzeloos Gunnen

Wanneer bezoeken wij uw dorp?

Persberichten

Gemeentebestuur vraagt inwoners mee te denken over herindeling tijdens Dorpenronde

Raadsbrief

Raadsbrief inzake Advies visitatiecommissie

Grenzeloos Gunnen (pdf)

Verslagen dorpenronde

Alle uitslagen op een rij (pdf)

Verslag Froombosch 25 maart (pdf)

Verslag Harkstede 9 april (pdf)

Verslag Hellum 2 april (pdf)

Verslag Kolham 26 maart (pdf)

Verslag Lageland 28 maart (pdf)

Verslag Meerstad 18 april (pdf)

Verslag Overschild 10 april (pdf)

Verslag Scharmer 17 april (pdf)

Verslag Schildwolde 27 maart (pdf)

Verslag Siddeburen 3 april (pdf)

Verslag Slochteren 16 april (pdf)

Verslag Steendam 11 april (pdf)

Verslag Tjuchem 8 april (pdf)

Verslag Woudbloem 15 april (pdf)

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56