De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Bestemmingsplannen

Hier kunt u informatie vinden over bestemmingsplannen en bestemmingsplanprocedures. Een overzicht van alle bestemmingsplannen (vastgesteld en in procedure) vindt u in de linkerkolom. Hier staan ook uitgebreide...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bestemmingsplannen

Hier kunt u informatie vinden over bestemmingsplannen en bestemmingsplanprocedures. Een overzicht van alle bestemmingsplannen (vastgesteld en in procedure) vindt u in de linkerkolom. Hier staan ook uitgebreide omgevingsvergunningen en structuurvisies.

Bestemmingsplannen per dorp vindt u ook onder de knop dorpen

Informatie over de procedure bij een bestemmingsplan 

Informatie over de herziening van bestemmingsplannen

Informatie over het afwijken van een bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan legt de bestemming van percelen in een bepaald gebied vast. Er wordt vastgelegd waarvoor die percelen gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld: voor woningen, winkels, horeca, bedrijven of kantoren. Bestemmingsplannen zijn in te zien tijdens de openingstijden van het publiekscentrum. De meest recente plannen ook digitaal te raadplegen. Elk bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een plankaart (verbeelding).

De toelichting bestaat uit een aantal onderdelen. De toelichting begint met een gebiedsverkenning. Vervolgens wordt in het planologisch beleidskader het beleid weergegeven (van Rijksbeleid tot gemeentelijk beleid). Daarna worden specfieke onderzoeken weergegeven (onder anderen op het gebied van archeologie). Ook worden de planuitgangspuntnen en de juridische planbeschrijving opgenomen in de toelichting. Hierin worden de verschillende bestemmingen toegelicht. De toelichting eindigt met een beschrijving van de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

In de regels worden de feitelijke bestemmingen geregeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestemmingen voor wonen, bedrijven, wegen en recreatiegebied. In de bestemmingregels worden ook de toegestane bouwhoogtes, goothoogtes en oppervlaktes van de bebouwing geregeld.

Op de verbeelding staan alle bestemmingen gedetailleerd op een kaartbeeld weergegeven. 

Verzamelbestemmingsplan
Vanaf 2014 is er ook de mogelijkheid van het verzamelbestemmingsplan. Meerdere bestemmingswijzigingen worden hierbij in 1 bestemmingsplan verzameld. De legeskosten worden hierdoor per aanvrager lager. U kunt meer informatie vinden in onderstaande brochure en onderstaande link.

Brochure Verzamelbestemmingsplan - oktober 2014 (pdf)

Verdere informatie over het verzamelbestemmingsplan.

 

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56