De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Planschade

In bepaalde gevallen kan een ruimtelijk project (waarvooreenplanologische procedure nodig is)leiden tot planschade voor omwonenden en/of andere belanghebbenden. Voor het aanvragen van een planschadevergoeding...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Planschade

In bepaalde gevallen kan een ruimtelijk project (waarvoor een planologische procedure nodig is) leiden tot planschade voor omwonenden en/of andere belanghebbenden. Voor het aanvragen van een planschadevergoeding dient u gebruik te maken van een door ons vastgesteld aanvraagformulier. U kunt hiervoor terecht bij het Publiekscentrum of (binnenkort) op de website.

Voordat er een planschadeverzoek in behandeling kan worden genomen, dienen er een recht van € 500,- te worden betaald. Dit drempelbedrag is door de wetgever ingesteld en bedoeld als financiële drempel om lichtvaardige planschadeaanvragen tegen te gaan. Bij toekenning van een planschadevergoeding wordt het door u betaalde recht aan u terugbetaald.

Na de betaling van het recht wordt op grond van onze planschadeverordening een onafhankelijk adviseur gevraagd om een planschadeadviesrapport op te stellen. Voordat de adviseur het conceptrapport op stelt, zal hij/zij u in de gelegenheid stellen uw verzoek toe te lichten. Tevens heeft u de mogelijkheid te reageren op het conceptadvies. Daarna zal de adviseur het definitieve advies opstellen. Het college zal aan de hand van dit advies een besluit nemen over de toekenning van een planschadevergoeding.

Voor de vergoeding van schade geldt een maatschappelijk eigen risico van 2%. Dit is bij wet geregeld. Aan de hand van een rekenvoorbeeld kan dit worden toegelicht:

Voorbeeld 1
De waarde van het object van de verzoeker bedraagt €200.000.
De planschadevergoeding komt uit op  €4.000.
Het eigen risico bedraagt 2% van € 200.000 = €4000;

Conclusie: De planschade komt niet boven het eigen risicio van 2% uit en valt geheel binnen het eigen risico. Er wordt in dit geval geen vergoeding uitgekeerd en het recht van €500 zal niet worden teruggestort.

Voorbeeld 2
De waarde van het object van de verzoeker bedraagt €200.000.
De planschadevergoeding komt uit op  €6.000.
Het eigen risico bedraagt 2% van € 200.000 = €4000;

Conclusie: De planschadevergoeding bedraagt  €6.000 - €4.000 = €2.000. Er zal een planschadevergoeding van €2.000 worden uitbetaald en tevens zal het recht van €500 worden terug betaald.

Aanvraag formulier tegemoetkoming (doc)

Toelichting bij aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade (doc)

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56