De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Slochteren in de geschiedenis

In 1811 werd deze streek ingedeeld in drie gemeenten; Siddeburen, Slochteren en Harkstede. In 1821 en 1826 zijn de gemeenten Harkstede en Siddeburen respectievelijk opgeheven en samengevoegd met Slochteren....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Slochteren in de geschiedenis

In 1811 werd deze streek ingedeeld in drie gemeenten; Siddeburen, Slochteren en Harkstede. In 1821 en 1826 zijn de gemeenten Harkstede en Siddeburen respectievelijk opgeheven en samengevoegd met Slochteren.

Gemeentewapen

A9R4AD6Het gemeentewapen is samengesteld uit een oud wapen van de Heerlijkheid Slochteren en de wapens van de oude geslachten Piccardt in Harkstede en Rengers in Hellum.
De beschrijving van het wapen zoals dat verleend  is bij K.B. van 7 september 1953, no. 4, luidt:

Gevierendeeld:
I en IV in keel (= rood) dwars-balken van zilver over alles heen een zittende zeedraak van sabel (= zwart) (linksboven en rechtsonder).
Dit is het oude gemeente-wapen.
II in azuur een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie gouden rozen (rechtsboven).
Dit is het wapen van het geslacht Rengers.
III in azuur een adelaars-klauw van goud, genageld van keel (linksonder).
Dit is het wapen van het geslacht Piccardt.

Het gehele wapen van de gemeente Slochteren wordt gedekt door een gouden kroon van 5 bladeren. De kroon werd aangebracht omdat de gemeente voor 1797 met volmachten en eigen erfden zitting had in de provinciale landdag.

Gemeentevlag

vlagDe gemeentevlag van Slochteren is ingesteld bij raadsbesluit van 15 maart 1965, -nummer 69.

De omschrijving van de vlag luidt als volgt:
Een zwart rood gewapende en een gele vlam spuwende zeedraak ter hoogte van 5/6 van de vlamhoogte op een ondergrond in de kleuren blauw, wit, rood, wit en blauw.
De kleuren en symbolen zijn ontleend aan het gemeentewapen.

De historie makende aardgasvondst is symbolisch tot uitdrukking gebracht in de zwarte vuurspuwende zeedraak, die karakteristiek is als embleem voor vuur, in dit geval de gasbron.

De dorpen

Slochteren

Slochteren is één van de mooiste dorpen van de ‘Woldstreek’. De naam heeft een associatie met bossen, die hier vroeger voorkwamen. Het dorp moet al zeer oud zijn, want in 1169 komt het reeds voor onder de naam ‘Slochtra’. Dit heeft de betekenis van laag gelegen streek. Slochteren bezit een schat aan monumenten, zoals de kerk waarvan de vrijstaande toren de gehele omgeving markeert. De Fraeylemaborg met het grote en kleine Slochterbos én de bijbehorende huizen en het oude Regthuis.

Froombosch

Froombosch, waar in de tijd van de verveningen de veenketen stonden en waarvan nu nog de baggerputten zijn overgebleven, ontleent zijn naam aan het bos van de familie Froma, die op De Ruiten woonde.

Harkstede en Scharmer

De naam Scharmer is ontleend aan Skiramere, wat zou betekenen schier meer en helder water. Hiermee zou de waterrijkdom in deze streek aangeduid worden. Het eerste teken van menselijke bewoning is een stenen hamer, daterend van ver voor onze jaartelling. De nieuwe kerk van Scharmer werd in 1296 gevestigd op zand. De oude kerk stond op veengrond in het moeras. Rond 1825 werd de kerk afgebroken en sindsdien is Scharmer geen kerkdorp meer. Men werd geacht naar de Hoge Kerk te gaan in het ‘tweelingdorp’ Harkstede. Deze kerk werd gesticht door mr. Henric Piccardt rond 1700.

Kolham

Kolham heeft geschiedenis geschreven met de eerste succesvolle aardgasboring in 1959. Maar ook werd het dorp bekend met het Kolhamsterbos, gesitueerd op de hoge zandgronden, en door de Slag om Kolham op de Onze Lieve Vrouwenlaan. Dat was op St. Magdalenadag 1499. De strijd ging tussen de stad Groningen en de graaf van Oost-Friesland.

Lageland

Hoewel de geschiedenis van Lageland ongetwijfeld ver terug gaat, getuige de vondst aan de Hamweg van een pot uit de Romeinse tijd, is maar weinig bekend over de historie van dit dorp. Het gebied bestond vroeger uit onvruchtbare gronden zonder enige waarde. Door de inzet van bemaling werd hier verandering in gebracht en komt ook in dit laag gelegen gebied nu vruchtbare grond voor.

Luddeweer

Luddeweer is het kleinste dorp van de gemeente Slochteren. Het is eigenlijk meer een buurtschap, liggend tussen Lageland en Overschild, en telt ongeveer 70 inwoners. De naam is ontstaan uit de woorden ‘Ludde’ (naam van een manspersoon) en ‘weer’ (onontgonnen land). Dus vroeger behoorde dit (waarschijnlijk woeste) land toe aan een zekere Ludde.

Overschild

Overschild werd omstreeks het jaar 1000 ‘extra schaldmeda’ genoemd. Betekenis hiervan betreft ‘over het schildmeer.’ In het uiterste westen van deze plaats, op de hoek van de Graauwedijk en de Laanweg, staat de oude boerderij Hoog Hammen. Hier werden in het begin van de jaren zeventig scherven gevonden van kogelpotten, hetgeen zou kunnen duiden op bewoning omstreeks de Romeinse tijd. In de vroege middeleeuwen moet dit een levendig gebied geweest zijn, want ongeveer 2 km ten noordoosten van Hoog Hammen werd in het begin van de 13e eeuw het klooster Bloemhof te Wittewierum gegrondvest. Van hieruit werd grote invloed uitgeoefend op de gehele omgeving.

Schildwolde

Ook Schildwolde heeft een rijke historie. Niet alleen omdat er vroeger een belangrijk klooster stond, maar ook door het aandeel dat Schildwolde had in de strijd van de Snelgers van Scharmer en Slochteren tegen de Menolda’s van Hellum.

Hellum

Als zoveel andere dorpen in de Woldstreek heeft Hellum een fraaie kerk met een bijzondere geschiedenis. De parochie dateert van 1295, toen Ebbo Menolda goederen gaf ten behoeve van de stichting van een godshuis. In de kerk hangen enkele van de oudste rouwborden van de provincie Groningen. Uiteraard herinneren die aan leden van het aloude geslacht Rengers dat sinds 1395 de borg Menalda bezat en daarmee de collatierechten (recht van geestelijke bediening) van de kerk.

Siddeburen

Hoewel dit voor de gehele Woldstreek geldt, is door vondsten uit de prehistorie aangetoond dat in het dorp Siddeburen al ongeveer 4500 jaar geleden mensen geweest zijn en waarschijnlijk ook gewoond hebben.
In totaal werden in Siddeburen en in de directe omgeving 79 voorwerpen uit de Steentijd gevonden, waarvan 14 binnen een straal van ongeveer 800 meter direct aan de zuidkant van het dorp. De oorspronkelijke naam van Siddeburen is Sigerdachurcke, waarna 21 andere benamingen volgden en uiteindelijk de huidige plaatsnaam is ontstaan.

Steendam

Steendam ligt westelijk van Tjuchem, aan de Damsterweg tussen Appingedam en Siddeburen. De weg leidde vroeger door een merengebied, enerzijds de al genoemde meren en plassen aan de kant van Tjuchem en anderzijds het Schildmeer. Ter hoogte van Steendam zou de weg zo drassig zijn geweest dat men er een stenen dam heeft gemaakt. De Damsterweg moet vroeger meer westelijk hebben gelegen en wel  ongeveer naast de in 1971 gedempte Schipsloot. Een strook grond oostelijk naast de Schipsloot heet thans nog Oudeweg.

Tjuchem

Tjuchem is gelegen aan de noordoostkant van de gemeente, ca. 3 km ten oosten van het Schildmeer. De plaats ontleent zijn naam aan het optrekken van vee- het ‘tiegen’. Waarschijnlijk heeft een veehoudersbevolking er gewoond. Nu wordt er veel landbouw bedreven, maar zien we ook weer enkele veeteeltbedrijven. In het begin van de vorige eeuw lag het dorp nog te midden van vele meertjes; het Woldmeer, Kleine Meer, Meedhuizermeer, Proostmeer. Al deze meertjes zijn nu verdwenen.

Woudbloem

Woudbloem ligt ongeveer 1 km van Scharmer en bestaat uit een aantal woningen. Deze woningen behoorden bij een grote, in 1982 afgebroken, aardappelmeelfabriek die dit gehucht haar naam gaf. De voormalige fabriek was gelegen tussen twee oude riviertjes: de Slochter AE en de Scharmer AE, die bij Schaaphok (aan het Slochterdiep) in de Woltersumer AE overgaan. De Woltersumer AE heette vroeger Fivel.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56