De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Slochteren in de toekomst

Wat zijn dé kenmerken van het Land van Slochteren in 2020? Over deze vraag heeft het college van 2006-2010 zich gebogen en middels een interactief traject met inwoners, ondernemers, deskundigen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Slochteren in de toekomst

Wat zijn dé kenmerken van het Land van Slochteren in 2020?

Over deze vraag heeft het college van 2006-2010 zich gebogen en middels een interactief traject met inwoners, ondernemers, deskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld een gemeentevisie opgesteld.

Een visie die in mei 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad en een doorkijk geeft in de toekomst. Op hoofdlijnen is beschreven wat de kenmerken zijn van het Land van Slochteren in 2020. De bestemming is bepaald, de zogeheten Stip op de Horizon, de weg ernaar toe wordt de komende jaren afgelegd. Uitgangspunt hierbij is dat de Stip op de Horizon geen vaststaand gegeven is, maar een dynamisch aspect betreft.

Door onder andere gezamenlijk opvattingen met elkaar te delen en met elkaar in gesprek te treden is het de bedoeling om het Land van Slochteren 2020 te realiseren. Het is een weg die bewandeld moet worden door burgers, ondernemers, het maatschappelijk middenveld, de ambtelijke organisatie, het collegebestuur en leden van de gemeenteraad. Immers, al deze partijen maken onderdeel uit van de gemeenschap van Slochteren en vervullen hiermee een belangrijke rol in de totstandkoming van het Land van Slochteren 2020.

Toekomstvisie het Land van Slochteren 2020 (pdf)

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56