De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Vastgesteld Beleid kleinschalige windturbines

Het college van burgemeester en wethouders van Slochteren maakt bekend dat het in zijn vergadering van dinsdag 8 december 2015 de volgende beleidsregels heeft vastgesteld: Beleid kleinschalige windturbines...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Vastgesteld Beleid kleinschalige windturbines

Het college van burgemeester en wethouders van Slochteren maakt bekend dat het in zijn vergadering van dinsdag 8 december 2015 de volgende beleidsregels heeft vastgesteld:

  • Beleid kleinschalige windturbines

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 17 december 2015.

In de beleidsregels is een toetsingskader opgenomen voor het plaatsen van kleinschalige windturbines. Het gaat hierbij om turbines met een ashoogte van maximaal 15 meter, die gebruikt worden voor eigen energievoorziening voor bijvoorbeeld particulieren of bedrijven. Het leveren van stroom aan meerdere huishoudens (bijvoorbeeld namens een energie coöperatie) valt hier ook onder, mits voor eigen gebruik en zonder winstoogmerk. Het commercieel produceren van stroom, voor meer dan alleen eigen gebruik, valt niet onder het nieuwe beleid.

De beleidsregels worden verwerkt in alle relevante bestemmingsplannen in de vorm van een facetbestemmingsplan, dat in 2016 in procedure wordt gebracht. De beleidsregels zijn in te zien in het publiekscentrum en digitaal raadpleegbaar via onderstaande links naar de pdf-bestanden.

Vastgesteld beleid kleinschalige windturbines (pdf)

Bijbehorende beleidskaart Slochteren vastgesteld (pdf)

Nota inspraak en overleg (pdf)

Bezwaar of beroep tegen de beleidsregels is niet mogelijk.

 

 

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56