De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Veiligheid

Integrale veiligheid in de gemeente Slochteren De gemeente heeft de regie op de veiligheid in haar gebied. De regie op deze veiligheid wordt integraal aangepakt. Integraal betekent dat de gemeente alles...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Veiligheid

Integrale veiligheid in de gemeente Slochteren

De gemeente heeft de regie op de veiligheid in haar gebied. De regie op deze veiligheid wordt integraal aangepakt. Integraal betekent dat de gemeente alles wat met veiligheid te maken heeft, bij elkaar te brengt waarbij alle ketenpartners samen proberen te komen tot een veiliger omgeving.

Ketenpartners zijn partners die zich buiten de gemeentelijke organisatie bevinden. Twee belangrijke partners waar nauw mee wordt samengewerkt, zijn de politie en het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Groningen. Andere ketenpartners zijn de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), brandweer, Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), welzijnsorganisaties, woningbouwcorporatie SWS (Stichting Woningbouw Slochteren), reclassering, onderwijsinstellingen, etcetera.

In december 2012 is het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Slochteren 2013 - 2017 (pdf) vastgesteld.

De gemeente Slochteren heeft in haar integraal veiligheidsbeleid een missie vastgesteld:

”Inwoners en ondernemers voelen zich veilig en zijn bereid om zich actief in te zetten om de veiligheid in de gemeente te helpen bevorderen, samen met professionals en gemeente. De gemeente Slochteren wil blijven horen bij de 10% veiligste gemeenten van Nederland.”

U leest in deze missie een actieve rol voor de inwoners van onze gemeente. Wij kunnen geen goede regie voeren op veiligheid zonder uw informatie en hulp. U bent als inwoners gelukkig al heel actief in het bevorderen van veiligheid in onze gemeente. Zo heeft Slochteren een van de hoogste percentages inwoners aangesloten op burgernet. Er zijn veel intensieve contacten en samenwerking met de verenigingen, dorpsbelangen en organisatoren van evenementen om onze gemeente veilig te houden.

U leest in onze missie ook dat de gemeente Slochteren wil blijven horen bij de 10 % veiligste gemeenten van Nederland. Dat is op dit moment al het geval. Slochteren is een van de veiligste gemeenten van Nederland. De criminaliteitscijfers van de afgelopen jaren zijn over het algemeen laag. In vergelijking met de ons omliggende gemeenten zelfs zeer laag. Inbraken in woningen en bedrijven, bedreiging, diefstal, drugsoverlast, het komt niet vaak voor in onze gemeente en de cijfers van dit soort delicten zijn daarbij jaarlijks dalende.

Lokale prioriteiten 

Ook een van de veiligste gemeenten van Nederland heeft uiteraard veiligheidsproblemen. Om deze problemen effectief aan te kunnen pakken worden jaarlijks door de gemeenteraad de lokale prioriteiten vastgesteld. Op die manier spreken we met onze ketenpartners af welke veiligheidsproblemen we aan willen gaan pakken en hoe we dat willen gaan doen. Voor 2013 heeft de gemeente Slochteren de volgende prioriteiten vastgesteld;

- Jeugd (met name aanpak en hulp aan individuele jongeren met problemen en aanpak overlastgevende en criminele jeugdgroepen);
- Huiselijk geweld;
- Veilige evenementen;
- Georganiseerde criminaliteit.

Op deze vier prioriteiten ligt onze focus. Uiteraard wordt daar waar noodzakelijk ook op andere onderwerpen inzet gepleegd.

Burgernet

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Kijk op www.burgernet.nl en schrijf u in!

Rampen en calamiteiten

De gemeente Slochteren is voorbereid op rampen en calamiteiten. Wij zijn onderdeel van de veiligheidsregio Groningen. Rampen en calamiteiten kunnen zich plotseling voordoen. Hulpverleners en bestuurders (bijvoorbeeld burgemeesters) moeten daarop voorbereid zijn. Want op het moment dat een ramp zich voordoet, moeten zij direct reageren.

De Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders voorbereid worden op deze taak. Bovendien wordt er regelmatig geoefend. Dit is erg belangrijk voor een effectieve bestrijding van grootschalige incidenten. Het Veiligheidsbureau Groningen regisseert en coördineert de multidisciplinaire samenwerking en heeft daarnaast verschillende uitvoerende taken. Wilt u meer weten over de  veiligheidsregio Groningen? Kijk op www.veiligheidsregiogroningen.nl.

U kunt er zelf voor zorgen dat u bent voorbereid op noodsituaties. Meer weten over voorbereiden op noodsituaties? Kijk op www.nederlandveilig.nl/noodsituaties

Risicokaart

Een risicokaart is een kaart met informatie over locaties van mogelijke risico’s. Elke provincie beheert zijn eigen kaart. Risicokaarten zijn belangrijk om de veiligheid van de inwoners van Nederland verder te vergroten. En ze zijn nodig voor de betrokken eerstehulpdiensten. Met deze gegevens ontwikkelen zij plannen hoe te handelen bij ongevallen. Maar dat niet alleen. Ook is het een belangrijk instrument om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen. Voor meer informatie over de risicokaart zie www.risicokaart.nl.

Twitter

Onze medewerker Openbare Orde en Veilgheid houdt u persoonlijk op de hoogte van actuele zaken rondom veiligheid via twitter(@PJHiddema).

PJHiddema

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56