De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Wet geurhinder en veehouderij

Geurbeleid melkveehouderijenen paardenhouderijen in het tussengebied De gemeente Slochteren is van oudsher een agrarische gemeente. De agrarische bedrijven, waaronder de melkrundveehouderijen en paardenhouderijen,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Wet geurhinder en veehouderij

Geurbeleid melkveehouderijenen paardenhouderijen in het tussengebied

De gemeente Slochteren is van oudsher een agrarische gemeente. De agrarische bedrijven, waaronder de melkrundveehouderijen en paardenhouderijen, zijn karakteristiek voor dit gebied. Zij dragen bij aan de landschappelijke kwaliteit. Op grond van aangepaste afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij zijn een aantal van deze bedrijven “op slot” komen te staan. Zij vallen onder het overgangsrecht en kunnen geen extra dieren meer houden.

Slochteren maakt gebruik van de mogelijkheid om lokaal beleid vast te stellen voor de geurbelasting en de voorgeschreven afstanden van dierenverblijven. In het beleid wordt aangesloten bij een deel van het bebouwde lint (tussengebied) dat de raad al eerder heeft aangewezen voor beperkte schaalvergroting. In dit gebied zijn de woonfunctie en de agrarische functie met elkaar verweven. Dit beleid is gebiedsgericht en alleen van toepassing op melkveehouderijen en paardenhouderijen. De afstand tussen dierverblijven/emissiepunten en geurgevoelige objecten (woningen e.d. ) moet op grond van het beleid minimaal 50 meter bedragen. In de meeste gevallen is dit de reeds bestaande afstand.  Dit betekent dat een deel van de bedrijven in het bebouwde lint kan blijven voortbestaan. Op deze manier wordt rechtszekerheid geboden en tegelijk recht gedaan aan de bescherming van de omgeving. 

Het betreft de volgende gebieden:

  • Tussengebied lint tussen Kolham en Froombosch (deel Hoofdweg)
  • Tussengebied lint Scharmer (deel Hoofdweg en Borgweg)
  • Tussengebied lint Schildwolde (deel Schildwolderdijk)

Het betreft hier beleid op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij.

De visie, verordening en kaart zijn vastgesteld op 3 juli 2014. U kunt de bijbehorende stukken vinden via deze link.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56