De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Publiekscentrum

Zoekresultaten

Wordt geladen...

fotocarrousel-publiekscentrum

Het digitale publiekscentrum

In het digitale publiekscentrum bieden we u via meerdere zoekingangen toegang tot de informatie op onze website.

Linkerkolom

  • Thema's: Enkele thema-pagina's maken u wegwijs binnen een specifiek thema.
  • Producten: Zoek direct op de naam van één van de 450 producten.

Middenkolom

  • Fotocarrousel: Links naar veel bekeken of actuele producten
  • Direct regelen (voor inwoners): Enkele producten die u direct kunt aanvragen.

Rechterkolom

  • Zoeken: Hiermee zoekt u binnen alle informatie op deze website en raadslochteren.nl.
  • Vraaggericht zoeken: Op basis van het door u ingegeven trefwoord tonen we u antwoorden op voorgeformuleerde vragen.

Zoeken

Laden...
RSS voor Vraaggericht zoeken

Vraaggericht zoeken

brondocumenttitel
Aan welke eisen moet mijn bingo of kienspel voldoen?
Aan welke kwaliteitseisen moet mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal voldoen?
Aan wie mag de gemeente inlichtingen vragen over de waarde van mijn pand?
Bestaat er een subsidie van de gemeente voor maatschappelijke instellingen?
Bestaat er een subsidie voor maatschappelijk werk?
Wanneer kan ik mijn tweede paspoort ophalen?
Mijn aanvraag voor een IOAZ-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
De biologische vader van mijn kind wil of kan het kind niet erkennen. Wat moet ik doen?
De gehandicaptenparkeerkaart voor mijn instelling is afgewezen, wat moet ik doen?
De gemeente wil mijn gegevens niet wijzigen in de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
De kosten van kinderopvang zijn erg hoog, wat kan ik doen?
De subsidie aanvraag voor mijn museum is afgewezen, wat kan ik doen?
De vergunning voor het leggen van kabels en leidingen is afgewezen, wat kan ik doen?
De Verklaring omtrent het gedrag is afgewezen, wat kan ik doen?
Heb ik een verblijfsvergunning nodig?
Heb ik een vergunning nodig als ik een collecte wil houden?
Heb ik een vergunning nodig voor een uitstalling bij mijn winkel?
Hoe adopteer ik een kind uit het buitenland?
Hoe beëindigen wij ons geregistreerd partnerschap?
Hoe hoog is de afvalstoffenheffing?
Hoe kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Hoe kan ik woonkostentoeslag krijgen?
Hoe kom ik erachter dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft gemaakt?
Hoe kom ik in aanmerking voor de naturalisatieceremonie?
Hoe krijg ik een aanslag voor de reinigingsheffing?
Hoe regel ik ontkenning van het vaderschap?
Hoe registreer ik mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal?
Hoe sluit ik een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij de gemeente af?
Hoe snel moet ik aangeven dat ik weer in Nederland ben komen wonen?
Hoe snel moet ik het inburgeringsexamen halen?
Hoe snel reageert de gemeente op mijn aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet ?
Hoe vaak kan ik ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van mijn café?
Hoe vraag ik een burgerservicenummer aan?
Hoe vraag ik een ontheffing aan voor het houden van een groot aantal dieren?
Hoe wijzig ik mijn voornaam?
Hoelang duurt de naturalisatieprocedure?
Hoelang duurt de optieprocedure?
Hoelang duurt een adresonderzoek?
Hoelang duurt het voor ik een vergunning krijg om op straat te filmen?
Hoelang duurt het voordat ik de omgevingsvergunning ontvang voor het verbouwen van mijn huis?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning voor de opslag van vuurwerk krijg?
Hoelang duurt het voordat ik een vergunning kan krijgen voor het organiseren van een evenement?
Hoelang duurt het voordat ik inzage krijg tot informatie uit de basisregistratie personen (BRP)?
Hoe lang duurt het voordat ik mijn rijbewijs met beperkende bepalingen kan ophalen?
Hoelang duurt het voordat mijn handtekening is gelegaliseerd?
Hoelang geldt een tijdelijk huisverbod?
Hoelang voor dat ik ga slopen, moet ik een melding bij de gemeente doen?
Hoeveel soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?
Iemand in de buurt heeft een vergunning aangevraagd voor het houden van veel dieren, wat kan ik doen?
Ik ben 55 jaar en ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Ik ben afgewezen voor een bijstandsuitkering, kan ik bezwaar maken?
Moet ik een kind zelf verwekt hebben om het te kunnen erkennen?
Ik ben het niet eens dat mijn winkel niet op zondag open mag, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over schadevergoeding bij planschade. Wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de onbewoonbaarverklaring van mijn woning, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn huis, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de aanslag toeristenbelasting, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de afwijzing van mijn aanvraag voor een bedrijfsterrein, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de beslissing over de schade die ik heb geleden door de gemeente, wat kan ik doen?
Ik ben in het buitenland getrouwd. Waar moet ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Ik ben jonger dan 27 jaar en wil bijstand aanvragen. Hoe doe ik dat?
Ik ben mijn aanslag van de gemeentelijke belasting kwijt, wat kan ik doen?
Ik ben mijn hondenpenning kwijt geraakt, wat moet ik doen?
Ik ben mijn rijbewijs verloren. Hoe lang duurt het aanvragen van een nieuwe rijbewijs?
Ik ben mijn stempas kwijtgeraakt, wat moet ik doen?
Ik ben op zoek naar oude huwelijksakten, waar kan ik terecht?
Ik ben ouder dan 50 jaar en ik ben werkloos, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Ik heb een kind gekregen, maar ben niet getrouwd en heb geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind. Wat moet ik doen?
Ik ben zwanger en heb een vrouwelijke partner. Wordt zij automatisch moeder van ons kind?
Ik ga op vakantie en heb een inenting nodig. Waar kan ik die halen?
Ik heb alle vergunningen voor mijn bedrijf aangevraagd. Kan ik al contracten afsluiten met leveranciers?
Ik heb als sportvereniging of - instelling geen subsidie ontvangen, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor amateurkunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor beeldende kunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland, kan dat?
Ik heb een bijstandsuitkering mag ik dan naar het buitenland?
Ik heb een dood dier langs de kant van de weg zien liggen, wat moet ik doen?
Ik heb een gehandicapt kind, kan ik een vergoeding krijgen voor het vervoer van en naar school?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd, maar krijg hem niet. Kan ik bezwaar maken?
Ik heb een klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Ik heb een lesbische relatie en mijn vriendin is zwanger. Kan ik het kind erkennen?
Ik heb een probleem met mijn buurman over de grens tussen onze tuinen. Wat moet ik doen?
Ik heb een samenscholingsverbod gekregen en daar ben ik het niet mee eens, wat moet ik doen?
Ik heb een tijdelijk huisverbod gekregen van de gemeente, wat houdt dit in?
Ik heb een uitkering en ik wil graag werkervaring opdoen bij een werkgever, kan dat?
Ik heb een zieke boom in mijn tuin. Wat moet ik doen?
Ik heb erg last van het lawaai dat komt van bedrijven, wat moet ik doen?
Ik heb geen reactie gehad van de gemeente over het gebruikmaken van een industrie- bedrijfsterrein, wat nu?
Ik heb geen subsidie gehad van de gemeente voor mijn sportactiviteiten, wat kan ik doen?
Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het betalen van belastingen, wat kan ik doen?
Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het verplicht solliciteren, wat kan ik doen?
Ik heb gehoord dat de lesbische partner van een zwangere vrouw automatisch ook moeder wordt. Kan ik dit ongedaan maken?
Ik heb last van onkruid bij ons op de stoep. Waar kan ik dit doorgeven?
Ik heb last van rupsen, wat moet ik doen?
Ik heb mijn school niet afgemaakt en ik ben op zoek naar een baan. Wie kan mij daarbij helpen?
Ik heb niet op tijd een reactie van de gemeente gekregen, kan ik een vergoeding krijgen?
Ik heb uitgebreide bouwplannen en wil een omgevingsvergunning aanvragen, waar kan ik advies hierover krijgen?
Ik heb wel eens gehoord over een noodpakket bij een ramp. Waar vind ik dat?
Ik krijg familie op bezoek uit het buitenland, wat moet ik doen?
Ik krijg geen gehandicaptenparkeerkaart, wat kan ik doen?
Ik krijg geen ontheffing voor bijzonder transport. Wat kan ik doen?
Ik krijg geen subsidie van de gemeente voor podiumkunsten, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toegang tot persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor groepskamperen in het bos, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het plaatsen van een reclamebord bij mijn huis, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning voor het brandveilig maken van mijn bedrijfspand, wat kan ik doen?
Ik moet brandweerrechten betalen, kan ik kwijtschelding krijgen?
Ik moet verplicht verbeteringen aan mijn huis doorvoeren, wanneer moet ik hiermee beginnen?
Ik vind de aanslag voor het ophalen van vuilnis te hoog, wat kan ik doen?
Ik wacht op de beslissing over schadevergoeding bij planschade. Hoe lang duurt het voordat ik wat hoor?
Ik weet een leuke, nieuwe straatnaam. Waar kan ik die doorgeven?
Ik wil asbest verwijderen, waar doe ik een melding?
Ik wil asbest verwijderen, wat moet ik doen?
Ik wil binnen mijn vereniging geld inzamelen, heb ik een vergunning nodig?
Ik wil bodemonderzoek doen in de grond van de gemeente, mag dat?
Ik wil buiten een horecagelegenheid alcohol schenken, mag dat?
Ik wil consumentenvuurwerk opslaan, mag dat?
Ik wil een "kamperen bij de boer" camping beginnen. Heb ik dan ook een vergunning nodig?
Ik wil een bingo organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een camping beginnen, mag dat?
Ik wil een camping beginnen. Waar vraag ik de vergunning aan?
Ik wil een demonstratie organiseren, mag dat?
Ik wil een glazenwasserij beginnen, mag dat?
Ik wil een gokautomaat in mijn café zetten, wat moet ik doen?
Ik wil een groot aantal dieren houden, mag dat?
Ik wil een huis kopen, kan ik ergens zien of er beperkingen opgelegd zijn?
Ik wil een ontheffing aanvragen voor het parkeren van grote voertuigen, wat moet er in mijn aanvraag?
Ik wil een overleden persoon vervoeren over de grens, wat heb ik daarvoor nodig?
Ik wil een overledene vervoeren vanuit het buitenland naar Nederland, waar vraag ik de documenten aan?
Ik wil een peuterspeelzaal beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een seksclub beginnen, mag dat?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij gebruiken, kan dat?
Ik wil een tak afzagen van de boom voor mijn deur, mag dat?
Ik wil een terras bij mijn horecazaak, mag dat?
Ik wil een uithangbord met reclame aan mijn winkel hangen, mag dat?
Ik wil een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk, mag dat?
Ik wil een winkel beginnen maar het pand heeft een woonbestemming, kan ik daar wat aan doen?
Ik wil eenmalig live muziek laten horen in mijn café, mag dat?
Ik wil gebruikmaken van grond van de gemeente, kan dat?
Ik wil gemeentegrond gaan gebruiken. Welke gegevens heeft de gemeente nodig?
Ik wil graag een beschutte werkplek. Wat gebeurt er bij de aanvraag?
Ik wil graag gemeentegrond bij mijn tuin voegen, mag dat?
Ik wil graag wat langer openblijven vanwege een jubileumfeest in mijn zaak, mag dat?
Ik wil iemand die in het buitenland is overleden in Nederland begraven, kan dat?
Ik wil in een woonboot wonen, waar mag ik een boot aanleggen?
Ik wil in mijn lunchroom alleen alcoholvrije dranken serveren, wat moet ik doen?
Ik wil informatie van de overheid inzien. Wat moet ik vermelden bij mijn aanvraag?
Ik wil melden dat iemand uitkeringsfraude pleegt. Hoe lang heb ik daar de tijd voor?
Ik wil met een luchtballon opstijgen en landen, mag dat?
Ik wil met een parachute landen, mag dat?
Ik wil mijn eigen woning bouwen, hoe kom ik aan bouwgrond?
Ik wil mijn monument verbouwen, mag dat?
Ik wil op de kermis staan met een attractie. Mag dat?
Ik wil op jacht, wat moet ik doen?
Ik wil overheidsinformatie inzien. Hoe lang duurt het voordat ik toegang krijg?
Ik wil professioneel vuurwerk opslaan, mag dat?
Ik wil softdrugs kopen in een coffeeshop, wat moet ik doen?
Ik wil toestemming voor het vervoeren van een grote lading. Wat moet ik meesturen?
Ik wil voor mijn bedrijf bepaalde persoonsgegevens opvragen uit de basisregistratie personen (BRP), mag dat?
Ik wil vuurwerk opslaan in mijn bedrijfspand. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Wij wonen in het buitenland maar willen in Nederland trouwen, kan dat?
Wat neem ik mee als ik mijn kind wil erkennen?
Ik zoek een huurwoning, wat kan ik doen?
In welke gemeente kan ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Is adoptie door homoseksuele paren mogelijk?
Is het mogelijk om een eigen idee of voorstel aan te kaarten bij de gemeente?
Is het mogelijk om mijn levenloos geboren kind bij te schrijven in mijn trouwboekje of partnerschapsboekje?
Is het verplicht om als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen te staan?
Is mijn Vereniging van Eigenaren verplicht om onderhoud te verrichten aan het gebouw?
Kan de gemeente een incidentele festiviteit verbieden?
Kan de gemeente iets doen aan relschoppers?
Kan de gemeente mijn gegevens uit de basisregistratie personen geheimhouden?
Kan iemand die in een andere gemeente woont voor mij stemmen?
Kan ik als mantelzorger ondersteuning krijgen van de gemeente?
Kan ik als vereniging een subsidie krijgen voor jeugdsport?
Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing over de subsidie jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die een bedrijf heeft aangevraagd?
Kan ik bij de gemeente terecht voor alle speeltuinen in mijn buurt?
Kan ik bouwtekeningen inzien van gebouwen binnen de gemeente?
Kan ik de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) inzien?
Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor schade?
Kan ik de gemeentelijke belasting via internetbankieren betalen?
Kan ik de ontbinding van ons geregistreerd partnerschap zelf bij de gemeente melden?
Kan ik dranghekken van de gemeente lenen?
Kan ik een bedrijf aan huis beginnen?
Kan ik een bestemmingsplan wijzigen?
Kan ik een graf huren op een gemeentelijke begraafplaats?
Kan ik een klacht indienen over overlast van verkeer in mijn wijk?
Kan ik een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen?
Kan ik gewoon beginnen met mijn verbouwing als ik een omgevingsvergunning heb ontvangen?
Kan ik in aanmerking komen voor de subsidie voor lokale omroep?
Kunnen we in een andere gemeente trouwen dan waar we wonen?
Kan ik meteen beginnen met het saneren van bodemverontreiniging?
Maakt het uit waar ik mijn geregistreerd partnerschap laat omzetten naar een huwelijk?
Kan ik mijn grafrechten stoppen of overschrijven?
Kan ik uitkeringsfraude anoniem melden?
Kan ik vergaderstukken van de gemeenteraad inzien?
Kan ik vrijwillig inburgeren met een inburgeringsbudget?
Kan mijn bedrijf afval aanbieden op de milieustraat?
Kan mijn DigiD verlopen?
Kan mijn kind een vrijstelling van de leerplicht krijgen?
Kom ik, als jongere, voor een bijstandsuitkering in aanmerking?
Kost het geld om een beroepschrift in te dienen?
Kunnen andere mensen bezwaar maken als ik een boom wil omhakken?
Kunnen we trouwen in ons eigen huis?
Mag ik afval opslaan op mijn eigen bedrijfsterrein?
Mag ik barbecueën in mijn eigen tuin?
Mag ik de crematie of begrafenis van een dierbare zomaar uitstellen?
Mag ik een evenement op zondag organiseren?
Mag ik een schotelantenne aan mijn balkon hangen?
Mag ik een spandoek ophangen?
Mag ik een woning kopen of huren in een andere gemeente?
Mag ik folders uitdelen?
Mag ik in mijn horecabedrijf geluidsapparatuur neerzetten?
Mag ik mijn rijbewijs als legitimatiebewijs gebruiken?
Mag ik zelf weten met welke producten ik de gevel schoonmaak?
Mag mijn winkel op zondag open?
Mijn aanvraag voor bijstand voor zelfstandigen is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats is afwezen, wat moet ik doen?
Mijn aanvraag voor eenmalige trouwlocatie is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn achternaamswijziging is afgewezen, wat moet ik doen?
Mijn bijstandsuitkering is ingetrokken na een heronderzoek, wat kan ik doen?
Mijn echtgenoot is niet de vader van mijn kind, wat kan ik doen?
Mijn geregistreerd partnerschap is door de rechter beëindigd. Kan ik hiertegen in beroep gaan?
Mijn kind zit vanwege ons geloof op een school die ver weg is, kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Mijn lesbische partner en ik krijgen een kind. Welke achternaam krijgt ons kind?
Mijn omgevingsvergunning is afgewezen, kan ik bezwaar maken?
Mijn riool is verstopt. Wie betaalt voor het ontstoppen?
Moet ik een nieuwe omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk aanvragen na een verbouwing?
Moet ik een welstandsadvies bij de gemeente aanvragen als ik wil gaan bouwen of verbouwen?
Moet ik na het (ver)bouwen van mijn woning of bedrijf nog iets doorgeven aan de gemeente?
Moet ik solliciteren als ik een IOAW-uitkering heb?
Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?
Moet mijn bouwbedrijf een melding maken van de grond en bouwstoffen die gebruikt worden?
Moeten wij ons geregistreerd partnerschap door de rechter laten beëindigen?
Tot welke persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) kan ik toegang krijgen?
Vanaf welke leeftijd mag ik mijn rijbewijs gaan halen?
Verkoopt de gemeente bouwgrond, waarop ik een woning kan bouwen?
Waar doe ik een melding over een verandering aan een beschermde of monumentale boom?
Waar geef ik door dat een lantaarnpaal in mijn straat kapot is?
Waar gooi ik batterijen weg?
Waar is de bibliotheek?
Waar kan ik de individuele inkomenstoeslag aanvragen?
Waar kan ik doorgeven dat ik een dood dier langs de kant van de weg heb gevonden?
Waar kan ik doorgeven dat ik last heb van schaduw of overhangend groen?
Waar kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen?
Waar kan ik een antireclamesticker aanvragen?
Waar kan ik een graf op de gemeentelijke begraafplaats reserveren?
Waar kan ik een klacht indienen over zwerfafval in mijn straat?
Waar kan ik een vooroverleg voor mijn omgevingsvergunningaanvraag krijgen?
Waar kan ik geluidshinder van bedrijven melden?
Waar kan ik me inschrijven voor een koopwoning?
Waar kan ik meer informatie krijgen over vrijwilligerswerk?
Waar kan ik mijn handtekening laten legaliseren?
Waar kan ik overheidsstukken inzien?
Waar kan ik restjes verf weggooien?
Waar kan ik terecht als ik schulden heb?
Waar kan mijn Vereniging van Eigenaren het onderhoudsplan indienen?
Waar mag ik afval storten?
Waar melden we onze plannen voor een geregistreerd partnerschap?
Waar moet ik doorgeven welke achternaam ik mijn kind wil geven?
Waar moet ik een melding doen als ik wil slopen?
Waar moet ik melden dat ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Waar moet ik mij voor het eerst inschrijven in Nederland?
Waar moet mijn bouwbedrijf een bouwstoffenmelding?
Waar regel ik het gebruik van de achternaam van mijn partner?
Waar vind ik meer informatie over het gemeentearchief?
Waar vind ik meer informatie over kindgebonden budget?
Waar vraag ik als sportvereniging of -instelling een subsidie aan?
Waar vraag ik bijzondere bijstand aan?
Waar vraag ik een aansluiting aan op het riool?
Waar vraag ik een adresonderzoek aan?
Waar vraag ik een bouw- en grondverklaring aan?
Waar vraag ik een briefadres aan?
Waar vraag ik een DigiD aan?
Waar vraag ik een Eigen Verklaring aan?
Waar vraag ik een gedoogverklaring aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan?
Waar vraag ik een huisnummer aan?
Waar vraag ik een IOAZ-uitkering aan?
Waar vraag ik een lintje aan voor iemand?
Waar vraag ik een nieuwe of andere afvalcontainer aan?
Waar vraag ik een ontheffing aan voor de inburgeringsplicht?
Waar vraag ik een ontheffing aan voor het gebruik van de berm?
Waar vraag ik een rijbewijs aan?
Waar vraag ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het plaatsen van een grafsteen?
Waar vraag ik een vergunning om resten van een gekapte, zieke boom te vervoeren of vernietigen?
Waar vraag ik een vergunning voor een marktstandplaats aan?
Waar vraag ik een verklaring aan om te kunnen trouwen in het buitenland?
Waar vraag ik een voedselpakket aan?
Waar vraag ik een vreemdelingenpaspoort aan?
Waar vraag ik een zakenpaspoort aan?
Waar vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Waar vraag ik schadevergoeding vanwege planschade aan?
Waar vraag ik toestemming aan voor het gebruik van gemeentegrond?
Waar vraag ik toestemming voor het plaatsen van verwijzingsborden?
Waar vraag ik zorgtoeslag aan?
Waaraan moet de vergunningsaanvraag voor het splitsen van een woning voldoen?
Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?
Wanneer beslist de gemeente op mijn aanvraag voor verwijzingsborden?
Wanneer geldt niet het voorkeursrecht van de gemeente bij het verkopen van een huis of grond?
Wanneer heb ik een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig?
Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig voor een monument?
Wanneer heb ik een particuliere logiesverstrekking nodig?
Wanneer heb ik een rijbewijs nodig?
Wanneer heb ik een vergunning voor het bouwen of verbouwen nodig?
Wanneer heb ik een welstandsadvies nodig?
Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?
Wanneer hoef ik geen toeristenbelasting te betalen?
Wanneer hoor ik of ik de gehandicaptenparkeerkaart voor het besturen van een auto krijg?
Wanneer hoor ik of ik een standplaats krijg op de markt?
Wanneer is mijn echtscheiding een feit?
Onder welke voorwaarden kan ik een kind erkennen?
Wanneer kan ik de achternaam van mijn kind kiezen?
Wanneer kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?
Wanneer kan ik een vluchtelingenpaspoort aanvragen?
Wanneer kan ik het bewijs van Nederlanderschap aanvragen?
Wanneer kan ik mijn voornaam wijzigen?
Wanneer kan ik uitstel krijgen van een begrafenis of crematie?
Wanneer kan ik verkeersregelaar bij evenementen worden?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering als ik jonger ben dan 27 jaar?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een briefadres?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?
Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van belasting?
Wanneer kom ik voor bijzondere bijstand in aanmerking?
Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het maken van een inrit?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningsaanvraag voor het tijdelijk verhuren van een appartement?
Wanneer krijg ik een toestemming op mijn aanvraag voor een passagierskaart (GPK)?
Wanneer krijg ik te horen dat mijn naamgebruik is aangepast?
Wanneer krijg ik te horen of ik een ontheffing krijg voor het houden van veel dieren?
Wanneer krijg ik te horen of ik vrijstelling krijg voor het verplicht solliciteren?
Wanneer krijg ik te maken met de welstandscommissie?
Wanneer krijg ik toestemming voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Wanneer maakt de gemeente de geheimhouding van mijn persoonsgegevens in orde?
Wanneer neemt de gemeente een beslissing over de vergunning voor het leggen van kabels en leidingen?
Wanneer wordt het afval opgehaald?
Wat doet de gemeente aan het groen in mijn buurt?
Wat doet de gemeente bij gladheid door bevriezing, sneeuw en ijzel?
Wat doet een inspecteur bouw- en woningtoezicht?
Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de eisen van mijn bijstandsuitkering?
Wat geeft het tijdelijk huisverbod aan?
Wat heb ik nodig als ik mijn sloop wil melden?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een afvalcontainer?
Wat heb ik nodig om aangesteld te worden tot verkeersregelaar bij evenementen?
Wat heb ik nodig voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk?
Wat hebben we nodig voor het ontbinden van ons geregistreerd partnerschap?
Wat is bijzondere bijstand?
Wat is de geldigheidsduur van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk?
Wat is de Verwijsindex?
Wat is een aanvullende inkomensvoorziening ouderen?
Wat is een AED?
Wat is beschut werk?
Wat is een bestuurderskaart?
Wat is een bewijs van Nederlanderschap?
Wat is een bouw- en grondverklaring?
Wat is een burgerservicenummer?
Wat is een drank- en horecavergunning?
Wat is een geregistreerd partnerschap?
Wat is een IOAW-uitkering?
Wat is een milieumelding?
Wat is een omgevingsvergunning?
Wat is een onderhandse volmacht?
Wat is een periodieke keuring voor het rijbewijs?
Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?
Wat is een welstandsadvies?
Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?
Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?
Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?
Wat is huurtoeslag?
Wat is leenbijstand?
Wat is planschade?
Wat is WOZ?
Wat kost een bromfietsrijbewijs?
Wat kost een paspoort of identiteitskaart?
Wat kost een vergunning voor het omhakken van bomen?
Wat kost een zakenpaspoort?
Wat kost het om schadevergoeding bij planschade aan te vragen?
Wat moet er in mijn beroepschrift staan?
Wat moet ik doen met voorwerpen die ik op straat heb gevonden?
Wat moet ik meenemen als ik een briefadres wil aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik een handtekening kom legaliseren?
Wat moet ik meenemen als ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kom aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik mijn bromfietsrijbewijs kom aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik mijn rijbewijs wil omwisselen?
Wat moet ik meenemen bij de aangifte van mijn kind?
Wat moet ik meesturen als ik een drank- en horecavergunning wil aanvragen?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning wil aanvragen voor mijn bouw- of verbouwproject?
Wat moet ik meesturen als ik een vergunning wil aanvragen voor het kappen van een boom?
Wat moet ik meesturen voor het aanvragen van een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Wat moet ik opsturen als ik een aanvraag wil doen voor het kopen van groenstroken?
Welke soorten rijbewijzen zijn er?
Wat zijn de voorwaarden om een individuele inkomenstoeslag te kunnen krijgen?
Wat zijn kadastrale gegevens?
Welke eisen gelden er voor brandveilig gebruik van gebouwen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een milieumelding wil doen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik leerlingenvervoer wil aanvragen?
Welke gegevens moet ik doorgeven als ik fraude met een uitkering wil melden?
Welke gegevens moet ik laten zien als ik een IOAZ-uitkering aanvraag?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan wil vragen?
Welke natuurgebieden en bossen in de buurt zijn vrij toegankelijk?
Wie betaalt afvalstoffenheffing?
Wie betaalt toeristenbelasting?
Wie kan ontkenning van het moederschap aanvragen?
Wie moeten inburgeren?
Wij gaan samenwonen, moeten we dit doorgeven aan de gemeente?
Wij hebben een kind gekregen, waar moet ik aangifte doen?
Wij hebben een kind gekregen. Binnen hoeveel dagen moeten we het kind aangeven?
Wij willen trouwen in het buitenland. Moeten we daar iets voor regelen?
Wij zijn getrouwd in het buitenland, moeten we dat in Nederland ook ergens doorgeven?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Wat zijn de voorwaarden om ons huwelijk te registreren?
Zamelt de gemeente afval in van bedrijven?
Zijn er in de gemeente ontmoetingsplekken voor jongeren?
Zijn er kosten verbonden aan de erkenning van een kind?
Zijn er subsidies voor lokale radio en televisie omroepen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een Nederlands kind?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het omwisselen van een buitenlands rijbewijs?
Zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol drinken?
Wat is leerlingenvervoer?
Aan welke voorwaarden moet mijn burgerinitiatief voldoen?
Als de gemeente haar voorkeursrecht wil gebruiken om mijn huis te kopen, wanneer krijg ik dat te horen?
Als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde, moet ik dan wel de aanslag betalen?
Ben ik verplicht een taxateur voor een hertaxatie naar aanleiding van mijn bezwaarprocedure binnen te laten?
Ben ik verplicht vervuilde grond af te voeren?
Bestaat er een subsidie voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Hoeveel tijd heb ik om me in te schrijven in een Nederlandse gemeente?
De gemeente heeft mijn aanvraag voor een voorschot van de bijstandsuitkering afgewezen, wat moet ik doen?
De muren van mijn gebouw zijn vies. Mag ik ze zelf schoonmaken?
De wegen zijn glad. Kan ik dat bij de gemeente doorgeven?
Er ligt veel zwerfafval bij mij in de straat, wie ruimt dit op?
Geeft de gemeente een bijdrage voor schoolzwemmen?
Geeft de gemeente een bijdrage voor sociaal-cultureel werk?
Heb ik als alleenstaande ouder ook sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering heb?
Heb ik een ontheffing nodig voor het vervoeren van grote goederen?
Heb ik een vergunning nodig als ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Heb ik een vergunning nodig als ik grond wil afgraven en verplaatsen?
Heb ik getuigen nodig bij de omzetting van een partnerschap naar een huwelijk?
Heb ik getuigen nodig tijdens de registratie van een partnerschap?
Heb ik voor een kleine verbouwing een vergunning nodig?
Heb ik voor elke verbouwing een vergunning nodig?
Hebben winkels ook een huisnummer?
Heeft de gemeente een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering?
Hoe adopteer ik een Nederlands kind?
Hoe bestrijdt de gemeente onkruid?
Hoe betaal ik afvalstoffenheffing?
Hoe dien ik bezwaar in bij de gemeente?
Hoe hoog is de rioolheffing?
Hoe kan ik achter de bouwplannen van de gemeente bij mij in de buurt komen?
Hoe kom ik aan een huisnummer?
Hoe kom ik aan een stempas?
Hoe krijg ik een gehandicaptenparkeerplaats?
Hoe maak ik bezwaar tegen de aanslag van de gemeentelijke vuilnisdienst?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn aanvraag voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het organiseren van een evenement?
Hoe moet ik een bezwaarschrift WOZ schrijven?
Hoe snel krijg ik de IOAW-uitkering?
Hoe snel krijg ik een Verklaring omtrent het gedrag?
Hoe stop ik de automatische incasso van de gemeentelijke belasting?
Hoe stop ik de geheimhouding van mijn persoonsgegevens?
Hoe toon ik aan dat het verloren voorwerp van mij is?
Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?
Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?
Hoe vraag ik een ontheffing van de Zondagswet aan?
Hoe vraag ik mijn eerste rijbewijs aan?
Hoe werkt een onderzoek naar uitkeringsfraude?
Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Hoelang duurt het legaliseren van de handtekening voor de garantstelling voor buitenlandse logés?
Hoelang duurt het omzetten van een partnerschap in een huwelijk?
Hoelang duurt het voordat ik de eigen verklaring krijg, als ik deze bij de gemeente aanvraag?
Hoelang duurt het voordat ik de toegewezen schadevergoeding krijg voor het aanleggen van een nieuwe snelweg?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning krijg?
Hoelang duurt het voordat ik het bewijs van in leven zijn krijg?
Hoelang duurt het voordat ik mijn vergunning voor het omhakken van een boom krijg?
Hoelang duurt het voordat ik weet of ik een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen krijg?
Hoelang duurt het voordat mijn onderneming in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat?
Hoelang duurt het wijzigen van mijn achternaam?
Hoelang is de vervangende leerplicht geldig?
Hoelang is een garantstelling geldig?
Hoelang is het bewijs van Nederlanderschap geldig?
Hoelang is mijn rijbewijs geldig?
Hoelang is tijdelijke verhuur van mijn koophuis mogelijk?
Hoelang kan ik de individuele inkomenstoeslag blijven ontvangen?
Hoeveel dagen kan ik per schooljaar bijzonder verlof aanvragen?
Houdt de gemeente toezicht op verbouwingen van woningen en bedrijven?
Iemand anders neemt mijn seksbedrijf over. Wat moet ik doen?
Ik ben 17 jaar en heb net mijn autorijbewijs gehaald. Is mijn rijbewijs duurder?
Ik ben gehandicapt en ik rij niet zelf auto, kan ik dan een gehandicaptenparkeerkaart krijgen?
Ik ben het niet eens met de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het aanleggen van een inrit, wat nu?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn subsidieaanvraag voor sociaal-cultureel werk, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn aanvraag voor woonkostentoeslag, wat nu?
Ik ben het niet eens met de coffeeshop die bij mij in de buurt komt, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen, wat moet ik doen?
Ik ben iets verloren, wat moet ik doen?
Ik ben jonger dan 27 jaar en werkloos, wat moet ik doen?
Ik ben langdurig werkloos en wil graag weer aan de slag. Kan ik vrijwilligerswerk gaan doen?
Ik ben na oktober 1994 geëmigreerd, wat moet ik doen als ik terug naar Nederland verhuis?
Ik ben net arbeidsongeschikt geworden, kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Waar vraag ik erkenning van mijn kind aan?
Ik denk dat een bedrijf in de buurt milieuregels overtreedt, wat kan ik doen?
Ik denk dat ik een geslachtsziekte heb, waar moet ik naar toe?
Ik ga scheiden, wat moet ik doen?
Ik ga verhuizen, wat moet ik doen?
Ik heb al een exploitatievergunning. Kan de gemeente toch nog een Bibob-onderzoek instellen?
Ik heb binnenkort geen woonadres meer, wat moet ik doen?
Ik heb de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure aangevraagd, maar die is afgewezen. Hoe maak ik bezwaar?
Ik heb een archeologische vondst gedaan, moet ik dit melden?
Ik heb een baby gevonden die te vondeling is gelegd, wat moet ik doen?
Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?
Ik heb een blindengeleidehond, moet ik dan hondenbelasting betalen?
Ik heb een boom die een monument is. Mag ik deze boom kappen?
Ik heb een drank- en horecavergunning aangevraagd, wanneer krijg ik een reactie van de gemeente?
Ik heb een dure tandartsbehandeling nodig, wat kan ik doen?
Ik heb een gebiedsverbod maar ik heb een afspraak in dit gebied, wat moet ik doen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart en mijn aanvraag voor een passagierskaart is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats en ik heb een nieuwe auto gekocht. Wat moet ik doen?
Ik heb een oude, dode boom in de tuin. Wat moet ik doen?
Ik heb een rondzwervend dier gevonden, wat kan ik doen?
Ik heb een tijdelijk huisverbod gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie, wat moet ik doen?
Ik heb een uittreksel nodig. Wat moet ik doen?
Ik heb een vergunning aangevraagd voor het slopen van een monument. Wanneer neemt de gemeente een besluit?
Ik heb emancipatiesubsidie aangevraagd. Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente?
Ik heb geen ontheffing ontvangen voor het parkeren van een groot voertuig, wat kan ik doen?
Ik heb geen stempas gehad, hoe komt dat?
Ik heb hoge schulden, wat kan ik doen?
Ik heb langdurige fysiotherapie nodig en ik heb een laag inkomen. Wat kan ik doen?
Ik heb last van jeuk door de eikenprocessierups, wat moet ik doen?
Ik heb last van overhangende bomen, wat kan ik doen?
Ik heb last van ratten, wat kan ik doen?
Ik heb me aangemeld voor schuldhulpverlening. Hoe snel helpt de gemeente mij?
Ik heb mezelf buitengesloten, kan de brandweer mij helpen?
Ik heb subsidie aangevraagd voor een museum. Wanneer neemt de gemeente een beslissing?
Ik heb uitgebreide bouwplannen, is een vooroverleg voor een omgevingsvergunning verplicht?
Ik heb vragen over gezondheid. Waar kan ik terecht?
Ik heb woonkostentoeslag aangevraagd. Hoe snel hoor ik wat de beslissing van de gemeente is?
Ik kom niet in aanmerking voor een afwijking van het bestemmingsplan, wat moet ik doen?
Ik krijg een aanslag voor een huis / pand in aanbouw, klopt dat?
Ik krijg een heronderzoek van mijn bijstandsuitkering, wat is dat?
Ik krijg geen toestemming om een monumentale boom te kappen, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming om een pand te gebruiken als woning, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor een marktstandplaats, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het aanleggen van een inrit over de sloot bij mijn huis, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het houden van een hardloopwedstrijd, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning om buiten te filmen, kan ik bezwaar maken hiertegen?
Ik krijg geen vergunning voor het plaatsen van een kansspelautomaat, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning voor het slopen van een monument, wat kan ik doen?
Ik moet bewijzen dat ik de Nederlandse nationaliteit heb, hoe doe ik dat?
Ik moet inburgeren, waar kan ik met vragen terecht?
Ik spreek goed Nederlands, moet ik dan toch inburgeren?
Ik wil als verkeersregelaar werken bij evenementen, mag dat zomaar?
Ik wil bestuurlijke informatie inzien. Kan ik alles inzien wat ik maar wil?
Ik wil bijen houden, mag dat?
Wij willen de ceremonie voor de registratie van ons partnerschap bespreken, waar kunnen we terecht?
Ik wil de ondergrondse olietank in mijn tuin hergebruiken, kan dat?
Ik wil een adresonderzoek aanvragen, wat heb ik hiervoor nodig?
Ik wil een ander huisnummer, kan dat?
Ik wil een andere inrit naar mijn huis aanleggen, mag dat?
Ik wil een bed and breakfast beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een boom omhakken, mag dat?
Ik wil een coffeeshop beginnen, mag dat?
Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een formulier Eigen verklaring met Geneeskundig verslag aanvragen. Krijg ik deze meteen mee?
We willen een geregistreerd partnerschap aangaan. Kunnen we zelf beslissen over de invulling van de ceremonie?
Ik wil een gokautomaat in de sportkantine zetten, wat moet ik doen?
Ik wil een hardloopwedstrijd organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een horecabedrijf overnemen, wat moet ik doen?
Ik wil een ijskraam neerzetten, mag dat?
Ik wil een inrit aanleggen over een sloot, mag dat?
Ik wil een kinderopvangvoorziening beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een klein kansspel organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een ontheffing aanvragen voor alcohol schenken buiten de horecagelegenheid, wat heb ik nodig?
Ik wil een pand van de gemeente aankopen, wat heb ik nodig?
Ik wil een riool laten aansluiten, hoe regel ik dat?
Ik wil een schadevergoeding vanwege planschade aanvragen. Wat moet ik meenemen?
Ik wil een sloot graven, heb ik daar een vergunning voor nodig?
Ik wil een stand voor promotie plaatsen, mag dat?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij huren. Waar vraag ik dit aan?
Ik wil een wapenvergunning aanvragen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Ik wil een woning splitsen in aparte zelfstandige woningen, mag dat?
Ik wil elk jaar op hetzelfde evenement alcohol verkopen op straat. Moet ik elk jaar een ontheffing aanvragen?
Ik wil graag een bijdrage van de gemeente voor sportactiviteiten, kan dat?
Ik wil graag in een andere gemeente stemmen, kan dat?
Ik wil grafrechten laten overschrijven op mijn naam, hoe snel moet ik dat doen?
Ik wil grond afgraven, wat moet ik doen?
Ik wil het schilderwerk van een monument herstellen, mag dat?
Ik wil iets organiseren op gemeentegrond. Hoe lang duurt het voor de gemeente een beslissing neemt?
Ik wil in de kantine van mijn vereniging alleen alcoholvrije dranken verkopen, mag dat zomaar?
Ik wil in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de rechter, hoe doe ik dat?
Ik wil informatie krijgen over de geschiedenis van mijn familie, kan dat?
Ik wil kabels en leidingen leggen in de grond, mag dat?
Ik wil me inschrijven in de gemeente vanuit het buitenland, wat moet ik doen?
Ik wil met een geluidswagen reclame verspreiden, mag dat?
Ik wil met een nieuwe politieke groepering meedoen aan de verkiezingen, mag dat?
Ik wil mijn afvalcontainer omruilen, kan dat?
Ik wil mijn eigen zorg regelen, kan dat?
Ik wil mijn huis te koop aanbieden aan de gemeente, hoe doe ik dat?
Ik wil mijn monument restaureren, kan ik hier geld voor krijgen?
Ik wil mijn schuur slopen, wat moet ik doen?
Wij willen graag trouwen op een plek die de gemeente niet heeft aangewezen als trouwlocatie, kan dat?
Ik wil op straat draaiorgelmuziek maken, mag dat?
Ik wil persoonsgegevens verwijderen in de basisregistratie personen (BRP), kan dat?
Ik wil reclame maken op een voertuig, mag dat?
Ik wil textiel inzamelen voor een goed doel, mag dat?
Ik wil vanuit mijn woning een bedrijf starten, mag dat?
Ik wil vuur stoken, mag dat?
Ik wil werken en ik heb een beperking. Wat kan ik doen?
Ik woon in het buitenland, kan ik stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen?
Kan ik mijn kind al voor de geboorte erkennen?
In het buitenland had ik een rijbewijs voor vrachtwagen of bus. Kan ik dat rijbewijs omwisselen naar een Nederlands rijbewijs?
Inwoners uit welke landen moeten een visum aanvragen voor een kort bezoek aan Nederland?
Is er een mogelijkheid dat ik niet hoef in te burgeren?
Is het mogelijk om iemand anders voor mij te laten stemmen?
Is het ook mogelijk om een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan aan te vragen?
Is het slecht voor de gezondheid om bouwwerken te plaatsen onder een hoogspanningslijn?
Is het verplicht om in te burgeren?
Kan de gemeente een demonstratie verbieden?
Kan de gemeente een vergunning voor een inrit over water weigeren?
Kan de gemeente iets doen als woningen onveilig zijn?
Kan het zijn dat ik meerdere vergunningen nodig heb voor de verbouwing van mijn huis?
Kan iemand opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis zonder dat hij dat wil?
Kan ik als sportvereniging of - instelling subsidie krijgen van de gemeente?
Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen van mijn buren?
Kan ik bezwaar maken tegen het Bibob-onderzoek?
Kan ik bij de gemeente terecht als ik schulden heb?
Kan ik de achternaam van mijn partner gebruiken?
Kan ik de geheimhouding van mijn gegevens ook stopzetten?
Kan ik de gemeentelijke belasting in meerdere termijnen betalen?
Kan ik de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen?
Kan ik de rekening van de kosten van een begrafenis of crematie naar de gemeente sturen?
Kan ik een abonnement nemen op de vergaderstukken van de gemeenteraad?
Kan ik een bedrijfsruimte huren bij de gemeente?
Kan ik een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen?
Kan ik een groenstrook van de gemeente kopen?
Kan ik een kind erkennen dat niet de Nederlandse nationaliteit heeft?
Kan ik een subsidie krijgen voor het geven van kunstonderwijs?
Kan ik een voorschot krijgen op mijn bijstandsuitkering?
Kan ik koopsubsidie aanvragen?
Kan ik mijn gegevens in de basisregistratie personen (BRP) aanpassen?
Kan ik mijn geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk?
Kan ik van de gemeente subsidie voor toerisme krijgen?
Kan ik via internet zaken regelen bij de overheid?
Kan ik zelf met de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente?
Kan mijn bedrijf in aanmerking komen voor het predicaat Hofleverancier?
Kan mijn instelling een gebouw van de gemeente huren?
Kan mijn kind onder schooltijd vrij krijgen?
Komt het veranderde geslacht ook op mijn andere papieren te staan? Bijvoorbeeld als ik een nieuw paspoort aanvraag?
Krijg ik een jaaropgave als ik een bijstandsuitkering heb?
Kunnen we de achternaam van ons kind zelf kiezen?
Mag een verkoper in mijn café spullen verkopen?
Mag ik de berm gebruiken voor parkeerplaatsen?
Mag ik de geboorteaangifte doen van een baby die te vondeling is gelegd?
Mag ik een overleden dierbare begraven op mijn eigen grond?
Mag ik een spandoek aan de boom voor mijn deur vastmaken?
Mag ik een verkoopdemonstratie houden in mijn café?
Mag ik een woning tijdelijk verhuren?
Mag ik gevaarlijke stoffen vervoeren door de gemeente?
Mag ik hoge voorwerpen bouwen onder een hoogspanningslijn?
Mag ik met een geluidswagen muziek laten horen?
Mag ik met mijn vereniging of school oud papier ophalen?
Mag ik op vakantie als ik een bijstandsuitkering heb?
Mag ik voor iemand anders een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen?
Mag ik zonder toestemming een schip afmeren?
Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?
Mijn aanvraag voor afwijking van het bestemmingsplan is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een aanvullende inkomensvoorziening ouderen is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een IOAW-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn afvalcontainer is kapot, wat moet ik doen?
Mijn bijstandsuitkering wordt verlaagd, wat kan ik doen?
Mijn eigen bedrijf is in tijdelijke financiële moeilijkheden, wat kan ik doen?
Mijn kind komt niet in aanmerking voor het leerlingenvervoer, wat kan ik doen?
Mijn kindje is levenloos geboren, wat moet ik doen?
Mijn reisdocument is gestolen of vermist. Wat moet ik doen?
Mijn ouders zijn slecht ter been en hebben moeite met lange stukken lopen vanaf de auto, wat kan ik doen?
Mijn rijbewijs is gestolen/vermist, wat moet ik doen?
Mijn tweede huis in Nederland wil ik als woning gebruiken. Kan dat zomaar?
Moet ik een olietank in mijn tuin melden bij de gemeente?
Moet ik ingeschreven staan bij de gemeente waar ik woon?
Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand leeg staat?
Moet ik voor het halen van mijn bromfietsrijbewijs een praktijkexamen afleggen?
Moet ik zelf aangifte komen doen van mijn levenloos geboren kind?
Moeten we onze baby aangeven, ook al hebben we niet de Nederlandse nationaliteit?
Op mijn adres staan personen ingeschreven die er niet wonen, wat kan ik doen?
Veegt de gemeente straten?
Waar melden we onze trouwplannen als we in het buitenland wonen en in Nederland willen trouwen?
Waar geef ik door dat er fouten in mijn persoonsgegevens staan?
Waar kan ik advies of ondersteuning krijgen bij huiselijk geweld?
Waar kan ik een aanvraag indienen voor het kopen van groenstroken?
Waar kan ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen?
Waar kan ik een bewijs van in leven zijn aanvragen?
Waar kan ik een klacht indienen over stankoverlast van een fabriek of bedrijf?
Waar kan ik een tijdelijke verhuurvergunning aanvragen?
Waar kan ik gegevens over de erfgrens bekijken?
Waar kan ik glas weggooien?
Waar geef ik het door als er overlast is van een speelterrein of hangplek?
Waar kan ik me inschrijven voor een particuliere huurwoning?
Waar kan ik mijn bezwaarschrift indienen?
Waar kan ik mijn rijbewijs omwisselen?
Waar kan ik persoonsgegevens laten wijzigen?
Waar kan ik snoeiafval inleveren?
Waar kan ik uitkeringsfraude melden?
Waar kan ik zand en aarde weggooien?
Waar krijg ik hulp bij het aflossen van mijn schulden?
Waar mag ik een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk?
Waar moet ik doorgeven dat ik een incidentele festiviteit wil organiseren?
Waar moet ik een evenementenvergunning aanvragen?
Waar moeten we onze trouwplannen melden?
Waar moet ik mij opnieuw laten inschrijven in Nederland?
Waar moet mijn bedrijf een milieumelding indienen?
Waar regel ik een omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk?
Waar vind ik meer informatie over bossen en natuurgebieden in de buurt?
Waar vind ik meer informatie over het vinden van een baan zonder een diploma?
Waar vraag ik de Nederlandse nationaliteit aan via de naturalisatieprocedure?
Waar vraag ik een aanwezigheidsvergunning aan?
Waar vraag ik een begeleiderspas aan?
Waar vraag ik een bromfietsrijbewijs aan?
Waar vraag ik een drank- en horecavergunning aan?
Waar vraag ik een garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Waar vraag ik een IOAW-uitkering aan?
Waar vraag ik een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen aan?
Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan?
Waar vraag ik een participatieplaats aan?
Waar vraag ik een standplaatsvergunning aan?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het leggen van kabels en leidingen?
Waar vraag ik een vergunning om een boom te kappen aan?
Waar vraag ik een vergunning voor een inrit over water aan?
Waar vraag ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan aan?
Waar vraag ik een volmachtbewijs aan?
Waar vraag ik een wijziging van een bestemmingsplan aan?
Waar vraag ik huurtoeslag aan?
Waar vraag ik leerlingenvervoer aan?
Waar vraag ik subsidie voor volwasseneneducatie aan?
Waar meld ik mijn plannen om de gevel te reinigen?
Waar vraag ik woonkostentoeslag aan?
Waar vraag je een rijbewijs met beperkende bepalingen aan?
Waarom bestrijdt de gemeente het onkruid zonder chemische middelen?
Waarom moet ik melden dat ik wil slopen?
Wanneer beslist de gemeente of ik een grafsteen bij een graf mag plaatsen?
Wanneer controleert de gemeente een speeltuin?
Wanneer heb ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig?
Wanneer heb ik een bouw- en grondverklaring nodig?
Wanneer heb ik een garantstelling nodig?
Wanneer heb ik een legalisatie van mijn handtekening nodig?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Wanneer heb ik een periodieke medische keuring voor mijn rijbewijs nodig?
Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een inrit?
Wanneer heb ik een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring nodig?
Wanneer heb ik geen recht op een dwangsom van de gemeente?
Wanneer heeft mijn bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu nodig?
Wanneer hoor ik of ik een bijstandsuitkering krijg?
Wanneer hoor ik of mijn kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer naar school?
Wanneer kan iemand gedwongen opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis?
Wanneer kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen krijgen?
Wat zijn de voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te mogen gaan?
Wanneer kan ik een Verklaring omtrent het gedrag krijgen?
Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?
Wanneer kan ik mijn achternaam wijzigen?
Wanneer kan ik mijn rijbewijs omwisselen?
Wanneer kan ik ontkenning van het moederschap aanvragen?
Wanneer kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Wanneer kom ik in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een participatieplaats?
Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?
Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lintje?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het kappen van een boom?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor mijn monument?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn WOZ-bezwaarschrift?
Wanneer krijg ik een vergunning voor het organiseren van een loterij?
Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?
Wanneer krijg ik te horen of de wijziging van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd?
Wanneer krijg ik te horen of ik in aanmerking kom voor bijzondere bijstand?
Wanneer krijg ik te maken met Bibob?
Wanneer krijg ik toestemming voor het aanleggen van een inrit over de sloot bij mijn huis?
Wanneer krijgt mijn instelling de gehandicaptenparkeerkaart voor het gezamenlijk vervoeren van gehandicapten?
Wanneer mag ik het gemeentearchief inzien?
Wanneer wordt mijn Nederlanderschap ingetrokken?
Wat doet de gemeente bij bodemverontreiniging?
Wat doet de voedselbank?
Wat gebeurt er als ik het inburgeringsexamen niet haal?
Wat gebeurt er met de WOZ-beschikking als ik ga verbouwen?
Wat heb ik nodig als ik een omgevingsvergunning voor het slopen wil aanvragen?
Wat heb ik nodig bij de aanvraag van het bewijs van Nederlanderschap?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument?
Wat heb ik nodig om iemand gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis?
Wat heb ik nodig voor het inschrijven van een echtscheidingsbeschikking?
Wat houdt de naturalisatieceremonie in?
Wat is afvalstoffenheffing?
Wat is de basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de naturalisatieprocedure?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur?
Wat is een aanwezigheidsvergunning?
Wat is een afwijking van het bestemmingsplan?
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is een bewijs van in leven zijn?
Wat is een bijstandsuitkering?
Wat is een briefadres?
Wat is DigiD?
Wat is een garantstelling?
Wat is een huisverbod?
Wat is een individuele inkomenstoeslag?
Wat is een IOAZ-uitkering?
Wat is een omgevingsvergunning voor het milieu?
Wat is een particuliere logiesverstrekking?
Wat is een passagierskaart?
Wat is een reinigingsheffing?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Wat is het kindgebonden budget?
Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?
Wat is het verschil tussen een onderhandse volmacht en een volmachtbewijs?
Wat is kwijtschelding van belasting?
Wat is mantelzorg?
Wat is rioolheffing?
Wat kan ik vinden in het gemeentearchief?
Wat kost een rijbewijs?
Wat kost een verklaring omtrent het gedrag?
Wat kost het om een langdurigheidstoeslag aan te vragen?
Wat kost het omwisselen van een buitenlands of militair rijbewijs?
Wat moet ik laten zien als ik bijzondere bijstand aanvraag?
Wat moet ik meenemen als ik een bewijs van in leven zijn kom halen?
Wat moet ik meenemen als ik een garantstelling of particuliere logiesverstrekking wil legaliseren?
Wat moet ik meenemen als ik een rijbewijs met beperkende bepalingen wil aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik een verhuizing kom aangeven?
Wat moet ik meenemen als ik mijn eerste rijbewijs kom aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik mijn rijbewijs wil vernieuwen?
Wat moet ik meenemen voor mijn aanvraag via de naturalisatieprocedure?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning voor het milieu wil aanvragen?
Wat moet ik meesturen als ik een schadeclaim indien bij de gemeente?
Wat moet ik meesturen als ik mijn achternaam wil wijzigen?
Wat moet ik meesturen wanneer ik een individuele inkomenstoeslag aanvraag?
Wat moet mijn advocaat hebben voor de melding van de echtscheiding?
Wat zijn de voorwaarden om woonkostentoeslag aan te vragen?
Wat heb ik nodig als ik een bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvraag?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan wil aanvragen?
Welke gegevens heeft de gemeente van mij nodig bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats?
Welke gegevens moet ik in mijn bezwaarschrift zetten?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aanvraag?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een ontheffing voor het stoken van vuur wil aanvragen?
Welke gegevens moeten in mijn aanvraag staan voor het plaatsen van verwijzingsborden?
Welke voorwaarden zitten aan een standplaatsvergunning?
Wie betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest?
Wie kan mijn verhuizing naar het buitenland melden?
Wie mag een aanvraag doen voor informatie van de overheid?
Wie moet ik bellen voor ongediertebestrijding?
Wie vraagt de vergunning voor een grafsteen aan?
Wij gaan trouwen, wat moeten we daarvoor doen?
Wij hebben een kind gekregen, wie mag ons kind komen aangeven?
Wij willen een geregistreerd partnerschap aangaan, wat moeten we daarvoor doen?
Wij willen trouwen in het buitenland, zijn er voorwaarden om een verklaring van de gemeente te krijgen?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Waar registreer ik ons huwelijk?
Worden mijn gegevens uit de basisregistratie personen aan andere instanties gegeven?
Zijn er feesten waarop meer geluid gemaakt mag worden dan normaal?
Zijn er kosten verbonden aan de aangifte van mijn kind?
Zijn er kosten verbonden aan een tijdelijke verhuurvergunning?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een ontheffing voor het gebruik van de berm?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een kind uit het buitenland?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het kopen van groenstroken?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het verbouwen van mijn huis?

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens