De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA Slochteren
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Publiekscentrum

Zoekresultaten

Wordt geladen...

fotocarrousel-publiekscentrum

Het digitale publiekscentrum

In het digitale publiekscentrum bieden we u via meerdere zoekingangen toegang tot de informatie op onze website.

Linkerkolom

  • Thema's: Enkele thema-pagina's maken u wegwijs binnen een specifiek thema.
  • Producten: Zoek direct op de naam van één van de 450 producten.

Middenkolom

  • Fotocarrousel: Links naar veel bekeken of actuele producten
  • Direct regelen (voor inwoners): Enkele producten die u direct kunt aanvragen.

Rechterkolom

  • Zoeken: Hiermee zoekt u binnen alle informatie op deze website en raadslochteren.nl.
  • Vraaggericht zoeken: Op basis van het door u ingegeven trefwoord tonen we u antwoorden op voorgeformuleerde vragen.

Zoeken

Laden...
RSS voor Vraaggericht zoeken

Vraaggericht zoeken

brondocumenttitel
Waar vraag ik een volmachtbewijs aan?
Wat is een bewijs van Nederlanderschap?
Wat heb ik nodig bij de aanvraag van het bewijs van Nederlanderschap?
Wanneer kan ik het bewijs van Nederlanderschap aanvragen?
Waar vraag ik leerlingenvervoer aan?
Ik moet bewijzen dat ik de Nederlandse nationaliteit heb, hoe doe ik dat?
Hoelang is het bewijs van Nederlanderschap geldig?
Wie kan ontkenning van het moederschap aanvragen?
Wanneer kan ik ontkenning van het moederschap aanvragen?
Ik heb gehoord dat de lesbische partner van een zwangere vrouw automatisch ook moeder wordt. Kan ik dit ongedaan maken?
Kan ik bij de gemeente terecht voor alle speeltuinen in mijn buurt?
Wat kost het om schadevergoeding bij planschade aan te vragen?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een afvalcontainer?
Wat gebeurt er met de WOZ-beschikking als ik ga verbouwen?
Wanneer neemt de gemeente een beslissing over de vergunning voor het leggen van kabels en leidingen?
Wanneer krijg ik te horen of de wijziging van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd?
Wanneer krijg ik te horen dat mijn naamgebruik is aangepast?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn WOZ-bezwaarschrift?
Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?
Wanneer hoor ik of mijn kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer naar school?
Wanneer hoor ik of ik een standplaats krijg op de markt?
Waar vraag je een rijbewijs met beperkende bepalingen aan?
Waar vraag ik toestemming voor het plaatsen van verwijzingsborden?
Waar vraag ik toestemming aan voor het gebruik van gemeentegrond?
Waar vraag ik schadevergoeding vanwege planschade aan?
Waar vraag ik een zakenpaspoort aan?
Waar vraag ik een wijziging van een bestemmingsplan aan?
Waar vraag ik een voedselpakket aan?
Waar vraag ik een vergunning voor een marktstandplaats aan?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het leggen van kabels en leidingen?
Waar vraag ik een standplaatsvergunning aan?
Waar vraag ik een huisnummer aan?
Waar vraag ik een briefadres aan?
Waar vraag ik een bouw- en grondverklaring aan?
Waar vraag ik een aanwezigheidsvergunning aan?
Waar vind ik meer informatie over kindgebonden budget?
Waar regel ik het gebruik van de achternaam van mijn partner?
Waar moet ik een evenementenvergunning aanvragen?
Waar moet ik doorgeven welke achternaam ik mijn kind wil geven?
Waar moet ik doorgeven dat ik een incidentele festiviteit wil organiseren?
Waar meld ik mijn plannen om de gevel te reinigen?
Waar kan ik geluidshinder van bedrijven melden?
Waar kan ik een aanvraag indienen voor het kopen van groenstroken?
Waar doe ik een melding over een verandering aan een beschermde of monumentale boom?
Mag ik met een geluidswagen muziek laten horen?
Kan mijn DigiD verlopen?
Kan ik meteen beginnen met het saneren van bodemverontreiniging?
Kan ik koopsubsidie aanvragen?
Kan ik in aanmerking komen voor de subsidie voor lokale omroep?
Is het mogelijk om mijn levenloos geboren kind bij te schrijven in mijn trouwboekje of partnerschapsboekje?
Ik wil op straat draaiorgelmuziek maken, mag dat?
Ik wil met een geluidswagen reclame verspreiden, mag dat?
Ik wil een terras bij mijn horecazaak, mag dat?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij huren. Waar vraag ik dit aan?
Ik wil een pand van de gemeente aankopen, wat heb ik nodig?
Ik wil een formulier Eigen verklaring met Geneeskundig verslag aanvragen. Krijg ik deze meteen mee?
Ik wil een camping beginnen. Waar vraag ik de vergunning aan?
Ik wil asbest verwijderen, waar doe ik een melding?
Ik wacht op de beslissing over schadevergoeding bij planschade. Hoe lang duurt het voordat ik wat hoor?
Ik moet verplicht verbeteringen aan mijn huis doorvoeren, wanneer moet ik hiermee beginnen?
Ik moet brandweerrechten betalen, kan ik kwijtschelding krijgen?
Ik krijg een aanslag voor een huis / pand in aanbouw, klopt dat?
Ik heb subsidie aangevraagd voor een museum. Wanneer neemt de gemeente een beslissing?
Ik heb last van onkruid bij ons op de stoep. Waar kan ik dit doorgeven?
Ik heb alle vergunningen voor mijn bedrijf aangevraagd. Kan ik al contracten afsluiten met leveranciers?
Ik ben iets verloren, wat moet ik doen?
Hoelang duurt het voordat ik het bewijs van in leven zijn krijg?
Hoelang duurt het voordat ik de toegewezen schadevergoeding krijg voor het aanleggen van een nieuwe snelweg?
Hoelang duurt het voordat ik de eigen verklaring krijg, als ik deze bij de gemeente aanvraag?
Hoelang duurt het omzetten van een partnerschap in een huwelijk?
Hoe snel reageert de gemeente op mijn aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet ?
Hoe krijg ik een aanslag voor de reinigingsheffing?
Wat kost het omwisselen van een buitenlands of militair rijbewijs?
Welke natuurgebieden en bossen in de buurt zijn vrij toegankelijk?
Waar vind ik meer informatie over bossen en natuurgebieden in de buurt?
Ik heb een blindengeleidehond, moet ik dan hondenbelasting betalen?
Ik ben mijn hondenpenning kwijt geraakt, wat moet ik doen?
Hoelang duurt het voordat ik een vergunning kan krijgen voor het organiseren van een evenement?
Wat moet ik meenemen als ik een verhuizing kom aangeven?
Wat heb ik nodig om iemand gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis?
Waar vraag ik subsidie voor volwasseneneducatie aan?
Waar vraag ik een aansluiting aan op het riool?
Waar vraag ik als sportvereniging of -instelling een subsidie aan?
Waar kan mijn Vereniging van Eigenaren het onderhoudsplan indienen?
Waar kan ik persoonsgegevens laten wijzigen?
Mag ik de geboorteaangifte doen van een baby die te vondeling is gelegd?
Ik wil textiel inzamelen voor een goed doel, mag dat?
Ik wil met een nieuwe politieke groepering meedoen aan de verkiezingen, mag dat?
Geeft de gemeente een bijdrage voor schoolzwemmen?
Waar kan ik doorgeven dat ik last heb van schaduw of overhangend groen?
Hoeveel dagen kan ik per schooljaar bijzonder verlof aanvragen?
Waar kan ik een antireclamesticker aanvragen?
Kan ik als vereniging een subsidie krijgen voor jeugdsport?
Waar kan ik mijn bezwaarschrift indienen?
Wanneer maakt de gemeente de geheimhouding van mijn persoonsgegevens in orde?
Waar vraag ik huurtoeslag aan?
Waar vraag ik een gedoogverklaring aan?
Waar moet ik mij opnieuw laten inschrijven in Nederland?
Waar kan ik mijn handtekening laten legaliseren?
Waar kan ik advies of ondersteuning krijgen bij huiselijk geweld?
Hoelang duurt het voordat mijn handtekening is gelegaliseerd?
Hoelang duurt een adresonderzoek?
Wanneer wordt het afval opgehaald?
Kan ik een bedrijfsruimte huren bij de gemeente?
Hoe dien ik bezwaar in bij de gemeente?
Ik wil in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de rechter, hoe doe ik dat?
Hoelang duurt het voordat ik weet of ik een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen krijg?
Waar moet ik mij voor het eerst inschrijven in Nederland?
Wie vraagt de vergunning voor een grafsteen aan?
Wanneer beslist de gemeente of ik een grafsteen bij een graf mag plaatsen?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het plaatsen van een grafsteen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een ontheffing voor het gebruik van de berm?
Waar vraag ik een vergunning om resten van een gekapte, zieke boom te vervoeren of vernietigen?
Waar vind ik meer informatie over het vinden van een baan zonder een diploma?
Waar vind ik meer informatie over het gemeentearchief?
Ik heb vragen over gezondheid. Waar kan ik terecht?
Ik denk dat ik een geslachtsziekte heb, waar moet ik naar toe?
Kan ik een abonnement nemen op de vergaderstukken van de gemeenteraad?
Wat is het verschil tussen een onderhandse volmacht en een volmachtbewijs?
Ik wil graag in een andere gemeente stemmen, kan dat?
Wat is beschut werk?
Ik wil werken en ik heb een beperking. Wat kan ik doen?
Ik heb geen stempas gehad, hoe komt dat?
Hoe moet ik een bezwaarschrift WOZ schrijven?
Zijn er subsidies voor lokale radio en televisie omroepen?
Zijn er kosten verbonden aan de aangifte van mijn kind?
Welke voorwaarden zitten aan een standplaatsvergunning?
Welke gegevens moeten in mijn aanvraag staan voor het plaatsen van verwijzingsborden?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan wil aanvragen?
Wat zijn kadastrale gegevens?
Wat moet ik opsturen als ik een aanvraag wil doen voor het kopen van groenstroken?
Wat moet ik meenemen als ik mijn bromfietsrijbewijs kom aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik een rijbewijs met beperkende bepalingen wil aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik een briefadres wil aanvragen?
Wat kost een zakenpaspoort?
Wat kost een rijbewijs?
Wat kost een bromfietsrijbewijs?
Wat heb ik nodig voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk?
Wat heb ik nodig om aangesteld te worden tot verkeersregelaar bij evenementen?
Wanneer krijg ik toestemming voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningsaanvraag voor het tijdelijk verhuren van een appartement?
Wanneer kan ik mijn voornaam wijzigen?
Wanneer kan ik een vluchtelingenpaspoort aanvragen?
Wanneer hoef ik geen toeristenbelasting te betalen?
Wanneer heb ik geen recht op een dwangsom van de gemeente?
Wanneer geldt niet het voorkeursrecht van de gemeente bij het verkopen van een huis of grond?
Wanneer beslist de gemeente op mijn aanvraag voor verwijzingsborden?
Waaraan moet de vergunningsaanvraag voor het splitsen van een woning voldoen?
Waar vraag ik zorgtoeslag aan?
Waar vraag ik een vreemdelingenpaspoort aan?
Waar vraag ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan aan?
Waar vraag ik een verklaring aan om te kunnen trouwen in het buitenland?
Waar vraag ik een rijbewijs aan?
Waar vraag ik een nieuwe of andere afvalcontainer aan?
Waar vraag ik een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen aan?
Waar vraag ik een DigiD aan?
Waar vraag ik een bromfietsrijbewijs aan?
Waar vraag ik een begeleiderspas aan?
Waar moeten we onze trouwplannen melden?
Waar moet mijn bouwbedrijf een bouwstoffenmelding?
Waar moet ik melden dat ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Waar kan ik me inschrijven voor een particuliere huurwoning?
Waar kan ik overheidsstukken inzien?
Waar kan ik me inschrijven voor een koopwoning?
Waar kan ik gegevens over de erfgrens bekijken?
Waar kan ik een tijdelijke verhuurvergunning aanvragen?
Waar kan ik een klacht indienen over stankoverlast van een fabriek of bedrijf?
Waar kan ik een bewijs van in leven zijn aanvragen?
Waar geef ik door dat er fouten in mijn persoonsgegevens staan?
Moet ik solliciteren als ik een IOAW-uitkering heb?
Moet ik een olietank in mijn tuin melden bij de gemeente?
Mijn tweede huis in Nederland wil ik als woning gebruiken. Kan dat zomaar?
Mijn kindje is levenloos geboren, wat moet ik doen?
Mijn kind komt niet in aanmerking voor het leerlingenvervoer, wat kan ik doen?
Mijn achternaamswijziging is afgewezen, wat moet ik doen?
Mijn aanvraag voor afwijking van het bestemmingsplan is afgewezen, wat kan ik doen?
Mag ik zonder toestemming een schip afmeren?
Mag ik zelf weten met welke producten ik de gevel schoonmaak?
Mag ik in mijn horecabedrijf geluidsapparatuur neerzetten?
Mag ik folders uitdelen?
Kunnen we in een andere gemeente trouwen dan waar we wonen?
Kan ik een groenstrook van de gemeente kopen?
Kan ik bouwtekeningen inzien van gebouwen binnen de gemeente?
Kan de gemeente iets doen als woningen onveilig zijn?
Ik wil toestemming voor het vervoeren van een grote lading. Wat moet ik meesturen?
Ik wil reclame maken op een voertuig, mag dat?
Ik wil overheidsinformatie inzien. Hoe lang duurt het voordat ik toegang krijg?
Ik wil op de kermis staan met een attractie. Mag dat?
Ik wil mijn huis te koop aanbieden aan de gemeente, hoe doe ik dat?
Ik wil in mijn lunchroom alleen alcoholvrije dranken serveren, wat moet ik doen?
Ik wil in een woonboot wonen, waar mag ik een boot aanleggen?
Ik wil iets organiseren op gemeentegrond. Hoe lang duurt het voor de gemeente een beslissing neemt?
Ik wil graag wat langer openblijven vanwege een jubileumfeest in mijn zaak, mag dat?
Ik wil graag gemeentegrond bij mijn tuin voegen, mag dat?
Ik wil gemeentegrond gaan gebruiken. Welke gegevens heeft de gemeente nodig?
Ik wil een woning splitsen in aparte zelfstandige woningen, mag dat?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij gebruiken, kan dat?
Ik wil een schadevergoeding vanwege planschade aanvragen. Wat moet ik meenemen?
Ik wil een glazenwasserij beginnen, mag dat?
Ik wil de ondergrondse olietank in mijn tuin hergebruiken, kan dat?
Ik vind de aanslag voor het ophalen van vuilnis te hoog, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning voor het plaatsen van een kansspelautomaat, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het plaatsen van een reclamebord bij mijn huis, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor groepskamperen in het bos, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming om een pand te gebruiken als woning, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor een marktstandplaats, wat kan ik doen?
Ik krijg geen ontheffing voor bijzonder transport. Wat kan ik doen?
Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het betalen van belastingen, wat kan ik doen?
Ik heb een probleem met mijn buurman over de grens tussen onze tuinen. Wat moet ik doen?
Ik heb een samenscholingsverbod gekregen en daar ben ik het niet mee eens, wat moet ik doen?
Ik ben het niet eens met de onbewoonbaarverklaring van mijn woning, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over schadevergoeding bij planschade. Wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn subsidieaanvraag voor sociaal-cultureel werk, wat kan ik doen?
Ik ben 17 jaar en heb net mijn autorijbewijs gehaald. Is mijn rijbewijs duurder?
Ik ben het niet eens dat mijn winkel niet op zondag open mag, wat kan ik doen?
Hoelang is de vervangende leerplicht geldig?
Hoelang duurt het wijzigen van mijn achternaam?
Hoelang duurt de optieprocedure?
Hoe vraag ik een ontheffing van de Zondagswet aan?
Hoe vaak kan ik ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van mijn café?
Hoe toon ik aan dat het verloren voorwerp van mij is?
Hoe snel krijg ik een Verklaring omtrent het gedrag?
Hoe sluit ik een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij de gemeente af?
Hoe regel ik ontkenning van het vaderschap?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn aanvraag voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen de aanslag van de gemeentelijke vuilnisdienst?
Hoe hoog is de rioolheffing?
Hoe betaal ik afvalstoffenheffing?
De vergunning voor het leggen van kabels en leidingen is afgewezen, wat kan ik doen?
De subsidie aanvraag voor mijn museum is afgewezen, wat kan ik doen?
De gemeente wil mijn gegevens niet wijzigen in de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
Bestaat er een subsidie voor maatschappelijk werk?
Bestaat er een subsidie van de gemeente voor maatschappelijke instellingen?
Ben ik verplicht een taxateur voor een hertaxatie naar aanleiding van mijn bezwaarprocedure binnen te laten?
Als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde, moet ik dan wel de aanslag betalen?
Als de gemeente haar voorkeursrecht wil gebruiken om mijn huis te kopen, wanneer krijg ik dat te horen?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning voor de opslag van vuurwerk krijg?
Waar kan ik mijn rijbewijs omwisselen?
Welke gegevens moet ik doorgeven als ik fraude met een uitkering wil melden?
Waar kan ik uitkeringsfraude melden?
Mijn bijstandsuitkering wordt verlaagd, wat kan ik doen?
Kan ik uitkeringsfraude anoniem melden?
Ik wil melden dat iemand uitkeringsfraude pleegt. Hoe lang heb ik daar de tijd voor?
Wanneer krijg ik te horen of ik een ontheffing krijg voor het houden van veel dieren?
Mag ik een spandoek aan de boom voor mijn deur vastmaken?
Iemand in de buurt heeft een vergunning aangevraagd voor het houden van veel dieren, wat kan ik doen?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het maken van een inrit?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het organiseren van een evenement?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Waar registreer ik ons huwelijk?
Wij gaan samenwonen, moeten we dit doorgeven aan de gemeente?
Wanneer kan ik uitstel krijgen van een begrafenis of crematie?
Wanneer kan iemand gedwongen opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis?
Waar kan ik meer informatie krijgen over vrijwilligerswerk?
Waar geef ik door dat een lantaarnpaal in mijn straat kapot is?
Mijn aanvraag voor eenmalige trouwlocatie is afgewezen, wat kan ik doen?
Kunnen we trouwen in ons eigen huis?
Ik wil softdrugs kopen in een coffeeshop, wat moet ik doen?
Ik wil persoonsgegevens verwijderen in de basisregistratie personen (BRP), kan dat?
Ik wil een overleden persoon vervoeren over de grens, wat heb ik daarvoor nodig?
Ik weet een leuke, nieuwe straatnaam. Waar kan ik die doorgeven?
Ik krijg geen subsidie van de gemeente voor podiumkunsten, wat kan ik doen?
Ik heb woonkostentoeslag aangevraagd. Hoe snel hoor ik wat de beslissing van de gemeente is?
Ik heb geen subsidie gehad van de gemeente voor mijn sportactiviteiten, wat kan ik doen?
Ik heb als sportvereniging of - instelling geen subsidie ontvangen, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn aanvraag voor woonkostentoeslag, wat nu?
Wat kost het om een langdurigheidstoeslag aan te vragen?
Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?
Waar melden we onze trouwplannen als we in het buitenland wonen en in Nederland willen trouwen?
Wanneer krijg ik te horen of ik vrijstelling krijg voor het verplicht solliciteren?
Zamelt de gemeente afval in van bedrijven?
Wie moet ik bellen voor ongediertebestrijding?
Waar kan ik een graf op de gemeentelijke begraafplaats reserveren?
Komt het veranderde geslacht ook op mijn andere papieren te staan? Bijvoorbeeld als ik een nieuw paspoort aanvraag?
Kan ik zelf met de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente?
Kan ik een graf huren op een gemeentelijke begraafplaats?
In welke gemeente kan ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Ik wil grafrechten laten overschrijven op mijn naam, hoe snel moet ik dat doen?
Wat moet ik meenemen als ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kom aanvragen?
Waar vraag ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan?
Mijn geregistreerd partnerschap is door de rechter beëindigd. Kan ik hiertegen in beroep gaan?
Kan ik de ontbinding van ons geregistreerd partnerschap zelf bij de gemeente melden?
Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing over de subsidie jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Ik heb geen reactie gehad van de gemeente over het gebruikmaken van een industrie- bedrijfsterrein, wat nu?
Ik ben het oneens met de afwijzing van mijn aanvraag voor een bedrijfsterrein, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Hoelang duurt het voordat ik inzage krijg tot informatie uit de basisregistratie personen (BRP)?
Waar kan ik doorgeven dat ik een dood dier langs de kant van de weg heb gevonden?
Ik heb een dood dier langs de kant van de weg zien liggen, wat moet ik doen?
Wat moet ik meenemen als ik een handtekening kom legaliseren?
Wanneer krijgt mijn instelling de gehandicaptenparkeerkaart voor het gezamenlijk vervoeren van gehandicapten?
Waar kan ik glas weggooien?
Kan ik de geheimhouding van mijn gegevens ook stopzetten?
Ik wil een coffeeshop beginnen, mag dat?
Ik heb emancipatiesubsidie aangevraagd. Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente?
Ik heb een rondzwervend dier gevonden, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de coffeeshop die bij mij in de buurt komt, wat kan ik doen?
Hoe stop ik de geheimhouding van mijn persoonsgegevens?
Hoe snel moet ik aangeven dat ik weer in Nederland ben komen wonen?
De gehandicaptenparkeerkaart voor mijn instelling is afgewezen, wat moet ik doen?
Wanneer krijg ik te horen of ik in aanmerking kom voor bijzondere bijstand?
Waar kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen?
Mijn bijstandsuitkering is ingetrokken na een heronderzoek, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een aanvullende inkomensvoorziening ouderen is afgewezen, wat kan ik doen?
Mag ik een overleden dierbare begraven op mijn eigen grond?
Ik krijg geen toestemming voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor beeldende kunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor amateurkunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik ben mijn aanslag van de gemeentelijke belasting kwijt, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de beslissing over de schade die ik heb geleden door de gemeente, wat kan ik doen?
Hoe adopteer ik een Nederlands kind?
Waar is de bibliotheek?
Kost het geld om een beroepschrift in te dienen?
Hoeveel tijd heb ik om me in te schrijven in een Nederlandse gemeente?
Zijn er in de gemeente ontmoetingsplekken voor jongeren?
Wanneer controleert de gemeente een speeltuin?
Ik krijg geen toestemming voor het houden van een hardloopwedstrijd, wat kan ik doen?
Wanneer krijg ik toestemming voor het aanleggen van een inrit over de sloot bij mijn huis?
Waar vraag ik een vergunning voor een inrit over water aan?
Ik heb geen ontheffing ontvangen voor het parkeren van een groot voertuig, wat kan ik doen?
Ik heb een zieke boom in mijn tuin. Wat moet ik doen?
Wanneer mag ik het gemeentearchief inzien?
Waar kan ik een klacht indienen over zwerfafval in mijn straat?
Zijn er kosten verbonden aan de erkenning van een kind?
Kan iemand die in een andere gemeente woont voor mij stemmen?
Ik wil op jacht, wat moet ik doen?
Wat moet ik meenemen als ik een garantstelling of particuliere logiesverstrekking wil legaliseren?
Inwoners uit welke landen moeten een visum aanvragen voor een kort bezoek aan Nederland?
Hoelang duurt het legaliseren van de handtekening voor de garantstelling voor buitenlandse logés?
Ik wil graag een beschutte werkplek. Wat gebeurt er bij de aanvraag?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een kind uit het buitenland?
Hoe adopteer ik een kind uit het buitenland?
Zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol drinken?
Zijn er kosten verbonden aan een tijdelijke verhuurvergunning?
Zijn er feesten waarop meer geluid gemaakt mag worden dan normaal?
Wij willen trouwen in het buitenland, zijn er voorwaarden om een verklaring van de gemeente te krijgen?
Wij willen graag trouwen op een plek die de gemeente niet heeft aangewezen als trouwlocatie, kan dat?
Wij hebben een kind gekregen. Binnen hoeveel dagen moeten we het kind aangeven?
Wij hebben een kind gekregen, waar moet ik aangifte doen?
Wie betaalt toeristenbelasting?
Wie betaalt afvalstoffenheffing?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een milieumelding wil doen?
Wat moet ik meesturen als ik mijn achternaam wil wijzigen?
Wat moet ik meenemen als ik mijn eerste rijbewijs kom aanvragen?
Wat kost een paspoort of identiteitskaart?
Wat is een reinigingsheffing?
Wat is een milieumelding?
Wat is een geregistreerd partnerschap?
Wat is een bouw- en grondverklaring?
Wat is afvalstoffenheffing?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument?
Wat heb ik nodig als ik een omgevingsvergunning voor het slopen wil aanvragen?
Wanneer kan ik mijn tweede paspoort ophalen?
Wanneer kan ik een Verklaring omtrent het gedrag krijgen?
Wanneer heb ik een bouw- en grondverklaring nodig?
Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?
Waarom bestrijdt de gemeente het onkruid zonder chemische middelen?
Waar vraag ik een Eigen Verklaring aan?
Waar vraag ik de Nederlandse nationaliteit aan via de naturalisatieprocedure?
Waar moet mijn bedrijf een milieumelding indienen?
Waar melden we onze plannen voor een geregistreerd partnerschap?
Verkoopt de gemeente bouwgrond, waarop ik een woning kan bouwen?
Moeten we onze baby aangeven, ook al hebben we niet de Nederlandse nationaliteit?
Moet ik zelf aangifte komen doen van mijn levenloos geboren kind?
Moet ik voor het halen van mijn bromfietsrijbewijs een praktijkexamen afleggen?
Moet ik na het (ver)bouwen van mijn woning of bedrijf nog iets doorgeven aan de gemeente?
Moet ik een nieuwe omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk aanvragen na een verbouwing?
Mijn aanvraag voor een IOAW-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?
Mag mijn winkel op zondag open?
Mag ik mijn rijbewijs als legitimatiebewijs gebruiken?
Mag ik een woning kopen of huren in een andere gemeente?
Mag ik een verkoopdemonstratie houden in mijn café?
Mag ik een spandoek ophangen?
Mag een verkoper in mijn café spullen verkopen?
Kan ik dranghekken van de gemeente lenen?
Kan ik de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) inzien?
Kan de gemeente iets doen aan relschoppers?
Kan de gemeente een incidentele festiviteit verbieden?
Ik wil mijn monument verbouwen, mag dat?
Ik wil mijn eigen woning bouwen, hoe kom ik aan bouwgrond?
Ik wil kabels en leidingen leggen in de grond, mag dat?
Ik wil informatie van de overheid inzien. Wat moet ik vermelden bij mijn aanvraag?
Ik wil in de kantine van mijn vereniging alleen alcoholvrije dranken verkopen, mag dat zomaar?
Ik wil gebruikmaken van grond van de gemeente, kan dat?
Ik wil een ontheffing aanvragen voor alcohol schenken buiten de horecagelegenheid, wat heb ik nodig?
Ik wil een klein kansspel organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een camping beginnen, mag dat?
Ik wil een bingo organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een "kamperen bij de boer" camping beginnen. Heb ik dan ook een vergunning nodig?
Ik wil bodemonderzoek doen in de grond van de gemeente, mag dat?
Ik wil binnen mijn vereniging geld inzamelen, heb ik een vergunning nodig?
Ik krijg geen vergunning voor het brandveilig maken van mijn bedrijfspand, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning om buiten te filmen, kan ik bezwaar maken hiertegen?
Ik heb me aangemeld voor schuldhulpverlening. Hoe snel helpt de gemeente mij?
Ik heb een gebiedsverbod maar ik heb een afspraak in dit gebied, wat moet ik doen?
Ik heb een drank- en horecavergunning aangevraagd, wanneer krijg ik een reactie van de gemeente?
Ik heb de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure aangevraagd, maar die is afgewezen. Hoe maak ik bezwaar?
Ik heb een archeologische vondst gedaan, moet ik dit melden?
Ik ben net arbeidsongeschikt geworden, kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Ik ben mijn rijbewijs verloren. Hoe lang duurt het aanvragen van een nieuwe rijbewijs?
Ik ben het oneens met de aanslag toeristenbelasting, wat kan ik doen?
Hoelang is mijn rijbewijs geldig?
Hoelang duurt het voor ik een vergunning krijg om op straat te filmen?
Hoe snel krijg ik de IOAW-uitkering?
Hoe lang duurt het voordat ik mijn rijbewijs met beperkende bepalingen kan ophalen?
Hoe kom ik aan een huisnummer?
Hoe bestrijdt de gemeente onkruid?
Hebben winkels ook een huisnummer?
Heb ik een vergunning nodig als ik een collecte wil houden?
Geeft de gemeente een bijdrage voor sociaal-cultureel werk?
De Verklaring omtrent het gedrag is afgewezen, wat kan ik doen?
Aan wie mag de gemeente inlichtingen vragen over de waarde van mijn pand?
Wat moet ik meenemen als ik mijn rijbewijs wil omwisselen?
Ik wil vuurwerk opslaan in mijn bedrijfspand. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Wat moet ik meenemen als ik mijn rijbewijs wil vernieuwen?
Wat heb ik nodig als ik een bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvraag?
Mijn aanvraag voor bijstand voor zelfstandigen is afgewezen, wat kan ik doen?
Kan ik vrijwillig inburgeren met een inburgeringsbudget?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een ontheffing voor het stoken van vuur wil aanvragen?
Wat kost een vergunning voor het omhakken van bomen?
Mag ik barbecueën in mijn eigen tuin?
Kan ik bezwaar maken tegen het Bibob-onderzoek?
Ik wil vuur stoken, mag dat?
Waar vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Welke gegevens moet ik laten zien als ik een IOAZ-uitkering aanvraag?
Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een inrit?
Mijn aanvraag voor een IOAZ-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het aanleggen van een inrit, wat nu?
Is het verplicht om in te burgeren?
Is er een mogelijkheid dat ik niet hoef in te burgeren?
Ik wil een hardloopwedstrijd organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?
Waar vraag ik woonkostentoeslag aan?
Mag ik de crematie of begrafenis van een dierbare zomaar uitstellen?
Kan ik van de gemeente subsidie voor toerisme krijgen?
Ik zoek een huurwoning, wat kan ik doen?
Ik wil een riool laten aansluiten, hoe regel ik dat?
Ik wil een overledene vervoeren vanuit het buitenland naar Nederland, waar vraag ik de documenten aan?
Ik ga verhuizen, wat moet ik doen?
Ik ben langdurig werkloos en wil graag weer aan de slag. Kan ik vrijwilligerswerk gaan doen?
Ik ben in het buitenland getrouwd. Waar moet ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Wat moet ik meesturen wanneer ik een individuele inkomenstoeslag aanvraag?
Waar kan ik terecht als ik schulden heb?
Kan ik de gemeentelijke belasting in meerdere termijnen betalen?
Kan ik bij de gemeente terecht als ik schulden heb?
Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het verplicht solliciteren, wat kan ik doen?
Mag ik met mijn vereniging of school oud papier ophalen?
Wat heb ik nodig voor het inschrijven van een echtscheidingsbeschikking?
Wanneer is mijn echtscheiding een feit?
Wat is de basisregistratie personen (BRP)?
Waar kan ik restjes verf weggooien?
Waar gooi ik batterijen weg?
Tot welke persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) kan ik toegang krijgen?
Ik krijg geen toegang tot persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
Ik heb een klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aanvraag?
Welke gegevens heeft de gemeente van mij nodig bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats?
Wanneer krijg ik een toestemming op mijn aanvraag voor een passagierskaart (GPK)?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders?
Wanneer hoor ik of ik de gehandicaptenparkeerkaart voor het besturen van een auto krijg?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aan?
Mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats is afwezen, wat moet ik doen?
Kan mijn instelling een gebouw van de gemeente huren?
Kan mijn bedrijf in aanmerking komen voor het predicaat Hofleverancier?
Ik wil me inschrijven in de gemeente vanuit het buitenland, wat moet ik doen?
Ik krijg geen gehandicaptenparkeerkaart, wat kan ik doen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een Nederlands kind?
Welke gegevens moet ik in mijn bezwaarschrift zetten?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een participatieplaats?
Wanneer kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen krijgen?
Waar vraag ik een participatieplaats aan?
Waar vraag ik bijzondere bijstand aan?
Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor schade?
Is het mogelijk om een eigen idee of voorstel aan te kaarten bij de gemeente?
De gemeente heeft mijn aanvraag voor een voorschot van de bijstandsuitkering afgewezen, wat moet ik doen?
Wat moet er in mijn beroepschrift staan?
Ik wil met een parachute landen, mag dat?
Ik wil met een luchtballon opstijgen en landen, mag dat?
Waar geef ik het door als er overlast is van een speelterrein of hangplek?
Wat moet mijn advocaat hebben voor de melding van de echtscheiding?
Waar mag ik afval storten?
Mag ik afval opslaan op mijn eigen bedrijfsterrein?
Waar mag ik een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk?
Ik wil een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk, mag dat?
Ik wil een ontheffing aanvragen voor het parkeren van grote voertuigen, wat moet er in mijn aanvraag?
Ik krijg geen toestemming voor het aanleggen van een inrit over de sloot bij mijn huis, wat kan ik doen?
Ik heb mijn school niet afgemaakt en ik ben op zoek naar een baan. Wie kan mij daarbij helpen?
Ik ga op vakantie en heb een inenting nodig. Waar kan ik die halen?
Veegt de gemeente straten?
Er ligt veel zwerfafval bij mij in de straat, wie ruimt dit op?
Waar vraag ik een ontheffing aan voor het gebruik van de berm?
Waar vraag ik erkenning van mijn kind aan?
Ik ben mijn stempas kwijtgeraakt, wat moet ik doen?
Wanneer heb ik een particuliere logiesverstrekking nodig?
Waar vraag ik een garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan?
Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?
Krijg ik een jaaropgave als ik een bijstandsuitkering heb?
Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?
Ik ben afgewezen voor een bijstandsuitkering, kan ik bezwaar maken?
Is adoptie door homoseksuele paren mogelijk?
Wij zijn getrouwd in het buitenland, moeten we dat in Nederland ook ergens doorgeven?
Wij willen de ceremonie voor de registratie van ons partnerschap bespreken, waar kunnen we terecht?
Wij hebben een kind gekregen, wie mag ons kind komen aangeven?
Wij gaan trouwen, wat moeten we daarvoor doen?
Wie betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest?
Welke soorten rijbewijzen zijn er?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik leerlingenvervoer wil aanvragen?
Wat moet ik meenemen bij de aangifte van mijn kind?
Wat moet ik meenemen als ik een bewijs van in leven zijn kom halen?
Wat kost een verklaring omtrent het gedrag?
Wat is mantelzorg?
Wat is het kindgebonden budget?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?
Wat is een briefadres?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur?
Wat heb ik nodig als ik mijn sloop wil melden?
Wat doet een inspecteur bouw- en woningtoezicht?
Wat doet de voedselbank?
Wat doet de gemeente bij gladheid door bevriezing, sneeuw en ijzel?
Wat doet de gemeente bij bodemverontreiniging?
Wanneer krijg ik een vergunning voor het organiseren van een loterij?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een briefadres?
Wanneer kan ik verkeersregelaar bij evenementen worden?
Waarom moet ik melden dat ik wil slopen?
Waar vraag ik een drank- en horecavergunning aan?
Waar vraag ik een adresonderzoek aan?
Waar regel ik een omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk?
Waar moet ik een melding doen als ik wil slopen?
Waar kan ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen?
Mijn reisdocument is gestolen of vermist. Wat moet ik doen?
Mijn echtgenoot is niet de vader van mijn kind, wat kan ik doen?
Mag ik hoge voorwerpen bouwen onder een hoogspanningslijn?
Mag ik een woning tijdelijk verhuren?
Mag ik een schotelantenne aan mijn balkon hangen?
Mag ik een evenement op zondag organiseren?
Maakt het uit waar ik mijn geregistreerd partnerschap laat omzetten naar een huwelijk?
Kan mijn kind onder schooltijd vrij krijgen?
Kan ik een bedrijf aan huis beginnen?
Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen van mijn buren?
Kan ik als mantelzorger ondersteuning krijgen van de gemeente?
Kan de gemeente een demonstratie verbieden?
Is het verplicht om als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen te staan?
Is het slecht voor de gezondheid om bouwwerken te plaatsen onder een hoogspanningslijn?
In het buitenland had ik een rijbewijs voor vrachtwagen of bus. Kan ik dat rijbewijs omwisselen naar een Nederlands rijbewijs?
Ik wil mijn schuur slopen, wat moet ik doen?
Ik wil eenmalig live muziek laten horen in mijn café, mag dat?
Ik wil een seksclub beginnen, mag dat?
Ik wil een demonstratie organiseren, mag dat?
Ik wil een ander huisnummer, kan dat?
Ik wil een adresonderzoek aanvragen, wat heb ik hiervoor nodig?
Ik wil asbest verwijderen, wat moet ik doen?
Ik heb mezelf buitengesloten, kan de brandweer mij helpen?
Ik heb binnenkort geen woonadres meer, wat moet ik doen?
Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn huis, wat kan ik doen?
Iemand anders neemt mijn seksbedrijf over. Wat moet ik doen?
Houdt de gemeente toezicht op verbouwingen van woningen en bedrijven?
Hoelang is tijdelijke verhuur van mijn koophuis mogelijk?
Hoelang voor dat ik ga slopen, moet ik een melding bij de gemeente doen?
Hoelang duurt het voordat mijn onderneming in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat?
Hoelang duurt de naturalisatieprocedure?
Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Hoe kan ik achter de bouwplannen van de gemeente bij mij in de buurt komen?
Hoe hoog is de afvalstoffenheffing?
Heeft de gemeente een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering?
Heb ik een vergunning nodig voor een uitstalling bij mijn winkel?
Heb ik een ontheffing nodig voor het vervoeren van grote goederen?
Ben ik verplicht vervuilde grond af te voeren?
Wanneer kom ik in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen?
Wanneer kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?
Wat moet ik meesturen als ik een vergunning wil aanvragen voor het kappen van een boom?
Ik wil een tak afzagen van de boom voor mijn deur, mag dat?
Hoe vraag ik een ontheffing aan voor het houden van een groot aantal dieren?
De kosten van kinderopvang zijn erg hoog, wat kan ik doen?
Waar vraag ik een IOAZ-uitkering aan?
Ik wil een andere inrit naar mijn huis aanleggen, mag dat?
Waar vraag ik een ontheffing aan voor de inburgeringsplicht?
Ik spreek goed Nederlands, moet ik dan toch inburgeren?
Ik moet inburgeren, waar kan ik met vragen terecht?
Wat zijn de voorwaarden om woonkostentoeslag aan te vragen?
Moet ik ingeschreven staan bij de gemeente waar ik woon?
Ik wil iemand die in het buitenland is overleden in Nederland begraven, kan dat?
Ik wil graag een bijdrage van de gemeente voor sportactiviteiten, kan dat?
Ik heb een baby gevonden die te vondeling is gelegd, wat moet ik doen?
Hoe kan ik woonkostentoeslag krijgen?
Waar kan ik de individuele inkomenstoeslag aanvragen?
Mag ik op vakantie als ik een bijstandsuitkering heb?
Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?
Kan ik mijn grafrechten stoppen of overschrijven?
Ik wil bijen houden, mag dat?
Ik heb last van jeuk door de eikenprocessierups, wat moet ik doen?
Wat hebben we nodig voor het ontbinden van ons geregistreerd partnerschap?
Op mijn adres staan personen ingeschreven die er niet wonen, wat kan ik doen?
Kan ik een subsidie krijgen voor het geven van kunstonderwijs?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan wil vragen?
Wat is huurtoeslag?
Wat is een passagierskaart?
Wat is een AED?
Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan?
Kan ik een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart en mijn aanvraag voor een passagierskaart is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd, maar krijg hem niet. Kan ik bezwaar maken?
Ik ben na oktober 1994 geëmigreerd, wat moet ik doen als ik terug naar Nederland verhuis?
Hoe krijg ik een gehandicaptenparkeerplaats?
Wat moet ik laten zien als ik bijzondere bijstand aanvraag?
Wat is een aanvullende inkomensvoorziening ouderen?
Ik heb een uitkering en ik wil graag werkervaring opdoen bij een werkgever, kan dat?
Ik wil informatie krijgen over de geschiedenis van mijn familie, kan dat?
Mag ik gevaarlijke stoffen vervoeren door de gemeente?
Wat is een burgerservicenummer?
Hoe vraag ik een burgerservicenummer aan?
Wie kan mijn verhuizing naar het buitenland melden?
Ik heb wel eens gehoord over een noodpakket bij een ramp. Waar vind ik dat?
Kan de gemeente een vergunning voor een inrit over water weigeren?
Wat kan ik vinden in het gemeentearchief?
Ik ben op zoek naar oude huwelijksakten, waar kan ik terecht?
Hoelang geldt een tijdelijk huisverbod?
Hoe kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Onder welke voorwaarden kan ik een kind erkennen?
Wanneer heb ik een legalisatie van mijn handtekening nodig?
Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?
Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de eisen van mijn bijstandsuitkering?
Wanneer hoor ik of ik een bijstandsuitkering krijg?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het kopen van groenstroken?
Wie mag een aanvraag doen voor informatie van de overheid?
Welke eisen gelden er voor brandveilig gebruik van gebouwen?
Wat moet ik meesturen als ik een drank- en horecavergunning wil aanvragen?
Wat moet ik meenemen voor mijn aanvraag via de naturalisatieprocedure?
Wat is leerlingenvervoer?
Wat is een bewijs van in leven zijn?
Wat is DigiD?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor mijn monument?
Wanneer heb ik een periodieke medische keuring voor mijn rijbewijs nodig?
Wanneer heb ik een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig?
Wanneer heb ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig?
Waar krijg ik hulp bij het aflossen van mijn schulden?
Waar kan ik zand en aarde weggooien?
Waar kan ik snoeiafval inleveren?
Moet mijn bouwbedrijf een melding maken van de grond en bouwstoffen die gebruikt worden?
Mijn rijbewijs is gestolen/vermist, wat moet ik doen?
Mijn kind zit vanwege ons geloof op een school die ver weg is, kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Kan ik via internet zaken regelen bij de overheid?
Kan ik mijn gegevens in de basisregistratie personen (BRP) aanpassen?
Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die een bedrijf heeft aangevraagd?
Ik wil vanuit mijn woning een bedrijf starten, mag dat?
Ik wil elk jaar op hetzelfde evenement alcohol verkopen op straat. Moet ik elk jaar een ontheffing aanvragen?
Ik wil een uithangbord met reclame aan mijn winkel hangen, mag dat?
Ik wil een stand voor promotie plaatsen, mag dat?
Ik wil een ijskraam neerzetten, mag dat?
Ik wil een huis kopen, kan ik ergens zien of er beperkingen opgelegd zijn?
Ik wil een bed and breakfast beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil buiten een horecagelegenheid alcohol schenken, mag dat?
Ik wil bestuurlijke informatie inzien. Kan ik alles inzien wat ik maar wil?
Ik krijg geen toestemming om een monumentale boom te kappen, wat kan ik doen?
Ik heb niet op tijd een reactie van de gemeente gekregen, kan ik een vergoeding krijgen?
Ik heb langdurige fysiotherapie nodig en ik heb een laag inkomen. Wat kan ik doen?
Ik heb erg last van het lawaai dat komt van bedrijven, wat moet ik doen?
Ik heb een vergunning aangevraagd voor het slopen van een monument. Wanneer neemt de gemeente een besluit?
Ik heb een uittreksel nodig. Wat moet ik doen?
Ik heb een gehandicapt kind, kan ik een vergoeding krijgen voor het vervoer van en naar school?
Ik heb een dure tandartsbehandeling nodig, wat kan ik doen?
Ik denk dat een bedrijf in de buurt milieuregels overtreedt, wat kan ik doen?
Hoe vraag ik mijn eerste rijbewijs aan?
Hoe wijzig ik mijn voornaam?
Heb ik een verblijfsvergunning nodig?
De muren van mijn gebouw zijn vies. Mag ik ze zelf schoonmaken?
Aan welke kwaliteitseisen moet mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal voldoen?
Aan welke eisen moet mijn bingo of kienspel voldoen?
Ik wil consumentenvuurwerk opslaan, mag dat?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het omwisselen van een buitenlands rijbewijs?
Wanneer kan ik mijn rijbewijs omwisselen?
Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het kappen van een boom?
Waar vraag ik een vergunning om een boom te kappen aan?
Ik wil een groot aantal dieren houden, mag dat?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?
Kan ik als sportvereniging of - instelling subsidie krijgen van de gemeente?
Wij wonen in het buitenland maar willen in Nederland trouwen, kan dat?
Ik ga scheiden, wat moet ik doen?
Moeten wij ons geregistreerd partnerschap door de rechter laten beëindigen?
Mag ik voor iemand anders een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen?
Ik wil voor mijn bedrijf bepaalde persoonsgegevens opvragen uit de basisregistratie personen (BRP), mag dat?
Wat is een bestuurderskaart?
Mijn ouders zijn slecht ter been en hebben moeite met lange stukken lopen vanaf de auto, wat kan ik doen?
Kan ik een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats en ik heb een nieuwe auto gekocht. Wat moet ik doen?
Ik ben gehandicapt en ik rij niet zelf auto, kan ik dan een gehandicaptenparkeerkaart krijgen?
Hoeveel soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?
Wat moet ik meesturen als ik een schadeclaim indien bij de gemeente?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering als ik jonger ben dan 27 jaar?
Ik ben jonger dan 27 jaar en wil bijstand aanvragen. Hoe doe ik dat?
Wanneer wordt mijn Nederlanderschap ingetrokken?
Ik wil een wapenvergunning aanvragen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Ik wil een inrit aanleggen over een sloot, mag dat?
Kan ik vergaderstukken van de gemeenteraad inzien?
Wat geeft het tijdelijk huisverbod aan?
Waar vraag ik een lintje aan voor iemand?
Mag ik de berm gebruiken voor parkeerplaatsen?
Ik heb een tijdelijk huisverbod gekregen, wat kan ik doen?
Ik woon in het buitenland, kan ik stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen?
Wat is een particuliere logiesverstrekking?
Wat is een garantstelling?
Wanneer heb ik een garantstelling nodig?
Ik krijg familie op bezoek uit het buitenland, wat moet ik doen?
Hoelang is een garantstelling geldig?
Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?
Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?
Ik krijg een heronderzoek van mijn bijstandsuitkering, wat is dat?
Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie, wat moet ik doen?
Ik heb een bijstandsuitkering mag ik dan naar het buitenland?
Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland, kan dat?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het verbouwen van mijn huis?
Wij willen trouwen in het buitenland. Moeten we daar iets voor regelen?
Wij willen een geregistreerd partnerschap aangaan, wat moeten we daarvoor doen?
We willen een geregistreerd partnerschap aangaan. Kunnen we zelf beslissen over de invulling van de ceremonie?
Wat zijn de voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te mogen gaan?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning voor het milieu wil aanvragen?
Wat moet ik doen met voorwerpen die ik op straat heb gevonden?
Wat is een welstandsadvies?
Wat is een periodieke keuring voor het rijbewijs?
Wat is een IOAW-uitkering?
Wat is de geldigheidsduur van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk?
Wanneer krijg ik te maken met de welstandscommissie?
Wanneer krijg ik te maken met Bibob?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Wanneer kan ik mijn achternaam wijzigen?
Wanneer heb ik een welstandsadvies nodig?
Wanneer heb ik een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring nodig?
Wanneer heb ik een rijbewijs nodig?
Waar vraag ik een IOAW-uitkering aan?
Waar kan ik een vooroverleg voor mijn omgevingsvergunningaanvraag krijgen?
Moet ik een welstandsadvies bij de gemeente aanvragen als ik wil gaan bouwen of verbouwen?
Kan mijn kind een vrijstelling van de leerplicht krijgen?
Kan mijn bedrijf afval aanbieden op de milieustraat?
Kan ik gewoon beginnen met mijn verbouwing als ik een omgevingsvergunning heb ontvangen?
Kan ik de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen?
Kan ik de gemeentelijke belasting via internetbankieren betalen?
Kan ik de achternaam van mijn partner gebruiken?
Ik wil professioneel vuurwerk opslaan, mag dat?
Ik wil een sloot graven, heb ik daar een vergunning voor nodig?
Ik wil een horecabedrijf overnemen, wat moet ik doen?
Ik krijg geen vergunning voor het slopen van een monument, wat kan ik doen?
Ik heb uitgebreide bouwplannen, is een vooroverleg voor een omgevingsvergunning verplicht?
Ik heb hoge schulden, wat kan ik doen?
Ik ben ouder dan 50 jaar en ik ben werkloos, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning krijg?
Hoe stop ik de automatische incasso van de gemeentelijke belasting?
Hoe registreer ik mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal?
Heb ik getuigen nodig tijdens de registratie van een partnerschap?
Heb ik een vergunning nodig als ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Mijn eigen bedrijf is in tijdelijke financiële moeilijkheden, wat kan ik doen?
Hoe snel moet ik het inburgeringsexamen halen?
Ik heb al een exploitatievergunning. Kan de gemeente toch nog een Bibob-onderzoek instellen?
Wie moeten inburgeren?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Wat zijn de voorwaarden om ons huwelijk te registreren?
Wat is de Verwijsindex?
Kan iemand opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis zonder dat hij dat wil?
Is mijn Vereniging van Eigenaren verplicht om onderhoud te verrichten aan het gebouw?
Wat zijn de voorwaarden om een individuele inkomenstoeslag te kunnen krijgen?
Wat is een individuele inkomenstoeslag?
Hoelang kan ik de individuele inkomenstoeslag blijven ontvangen?
Heb ik als alleenstaande ouder ook sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering heb?
Worden mijn gegevens uit de basisregistratie personen aan andere instanties gegeven?
Bestaat er een subsidie voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Kan de gemeente mijn gegevens uit de basisregistratie personen geheimhouden?
Kom ik, als jongere, voor een bijstandsuitkering in aanmerking?
Ik ben jonger dan 27 jaar en werkloos, wat moet ik doen?
Ik ben het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen, wat moet ik doen?
Aan welke voorwaarden moet mijn burgerinitiatief voldoen?
Wat doet de gemeente aan het groen in mijn buurt?
Wanneer kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Wat neem ik mee als ik mijn kind wil erkennen?
Moet ik een kind zelf verwekt hebben om het te kunnen erkennen?
Kan ik een kind erkennen dat niet de Nederlandse nationaliteit heeft?
Kan ik een voorschot krijgen op mijn bijstandsuitkering?
Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?
Hoe kom ik aan een stempas?
Wat moet ik meesturen voor het aanvragen van een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Wat is rioolheffing?
Wat is een drank- en horecavergunning?
Wat is een aanwezigheidsvergunning?
Wat houdt de naturalisatieceremonie in?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan?
Vanaf welke leeftijd mag ik mijn rijbewijs gaan halen?
Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand leeg staat?
Mijn omgevingsvergunning is afgewezen, kan ik bezwaar maken?
Mijn afvalcontainer is kapot, wat moet ik doen?
Ik wil mijn monument restaureren, kan ik hier geld voor krijgen?
Ik wil mijn afvalcontainer omruilen, kan dat?
Ik wil grond afgraven, wat moet ik doen?
Ik wil een peuterspeelzaal beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een kinderopvangvoorziening beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een gokautomaat in de sportkantine zetten, wat moet ik doen?
Ik wil een gokautomaat in mijn café zetten, wat moet ik doen?
Ik wil een boom omhakken, mag dat?
Ik wil als verkeersregelaar werken bij evenementen, mag dat zomaar?
Ik heb uitgebreide bouwplannen en wil een omgevingsvergunning aanvragen, waar kan ik advies hierover krijgen?
Ik heb een oude, dode boom in de tuin. Wat moet ik doen?
Ik heb een boom die een monument is. Mag ik deze boom kappen?
Hoelang duurt het voordat ik mijn vergunning voor het omhakken van een boom krijg?
Hoe kom ik in aanmerking voor de naturalisatieceremonie?
Heb ik voor elke verbouwing een vergunning nodig?
Heb ik getuigen nodig bij de omzetting van een partnerschap naar een huwelijk?
Wat gebeurt er als ik het inburgeringsexamen niet haal?
Kunnen andere mensen bezwaar maken als ik een boom wil omhakken?
Ik heb last van overhangende bomen, wat kan ik doen?
Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?
Kan ik een klacht indienen over overlast van verkeer in mijn wijk?
Ik wil mijn eigen zorg regelen, kan dat?
Hoe beëindigen wij ons geregistreerd partnerschap?
Mijn riool is verstopt. Wie betaalt voor het ontstoppen?
De biologische vader van mijn kind wil of kan het kind niet erkennen. Wat moet ik doen?
Kan ik mijn kind al voor de geboorte erkennen?
Ik heb een lesbische relatie en mijn vriendin is zwanger. Kan ik het kind erkennen?
Ik ben zwanger en heb een vrouwelijke partner. Wordt zij automatisch moeder van ons kind?
Wanneer kom ik voor bijzondere bijstand in aanmerking?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?
Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Wat is WOZ?
Wat is een afwijking van het bestemmingsplan?
Kan ik mijn geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk?
Is het ook mogelijk om een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan aan te vragen?
Ik wil een winkel beginnen maar het pand heeft een woonbestemming, kan ik daar wat aan doen?
Hoelang duurt het voordat ik de omgevingsvergunning ontvang voor het verbouwen van mijn huis?
Heb ik voor een kleine verbouwing een vergunning nodig?
Heb ik een vergunning nodig als ik grond wil afgraven en verplaatsen?
Ik ben 55 jaar en ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Wat is een IOAZ-uitkering?
Kan ik de rekening van de kosten van een begrafenis of crematie naar de gemeente sturen?
Ik heb last van rupsen, wat moet ik doen?
Ik heb last van ratten, wat kan ik doen?
Wat is leenbijstand?
Wat is een huisverbod?
Ik heb een tijdelijk huisverbod gekregen van de gemeente, wat houdt dit in?
Mijn lesbische partner en ik krijgen een kind. Welke achternaam krijgt ons kind?
Ik heb een kind gekregen, maar ben niet getrouwd en heb geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind. Wat moet ik doen?
Wat is een onderhandse volmacht?
Is het mogelijk om iemand anders voor mij te laten stemmen?
Wat is een bijstandsuitkering?
Wat is bijzondere bijstand?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning wil aanvragen voor mijn bouw- of verbouwproject?
Wat is kwijtschelding van belasting?
Wat is een omgevingsvergunning voor het milieu?
Wat is de naturalisatieprocedure?
Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van belasting?
Wanneer heeft mijn bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu nodig?
Wanneer heb ik een vergunning voor het bouwen of verbouwen nodig?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig voor een monument?
Ik wil het schilderwerk van een monument herstellen, mag dat?
Hoe werkt een onderzoek naar uitkeringsfraude?
Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?
Wat is een omgevingsvergunning?
Wat is een bestemmingsplan?
Wanneer kan ik de achternaam van mijn kind kiezen?
Kunnen we de achternaam van ons kind zelf kiezen?
Kan het zijn dat ik meerdere vergunningen nodig heb voor de verbouwing van mijn huis?
Hoe kom ik erachter dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft gemaakt?
Wat is planschade?
De wegen zijn glad. Kan ik dat bij de gemeente doorgeven?
Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lintje?
Kan ik een bestemmingsplan wijzigen?
Ik kom niet in aanmerking voor een afwijking van het bestemmingsplan, wat moet ik doen?

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens