De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA Slochteren
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Publiekscentrum

Zoekresultaten

Wordt geladen...

fotocarrousel-publiekscentrum

Het digitale publiekscentrum

In het digitale publiekscentrum bieden we u via meerdere zoekingangen toegang tot de informatie op onze website.

Linkerkolom

  • Thema's: Enkele thema-pagina's maken u wegwijs binnen een specifiek thema.
  • Producten: Zoek direct op de naam van één van de 450 producten.

Middenkolom

  • Fotocarrousel: Links naar veel bekeken of actuele producten
  • Direct regelen (voor inwoners): Enkele producten die u direct kunt aanvragen.

Rechterkolom

  • Zoeken: Hiermee zoekt u binnen alle informatie op deze website en raadslochteren.nl.
  • Vraaggericht zoeken: Op basis van het door u ingegeven trefwoord tonen we u antwoorden op voorgeformuleerde vragen.

Zoeken

Laden...
RSS voor Vraaggericht zoeken

Vraaggericht zoeken

brondocumenttitel
Mijn reisdocument is gestolen of vermist. Wat moet ik doen?
Waar vraag ik een volmachtbewijs aan?
Wie kan ontkenning van het moederschap aanvragen?
Wanneer kan ik ontkenning van het moederschap aanvragen?
Waar vraag ik leerlingenvervoer aan?
Wat is een bewijs van Nederlanderschap?
Wat heb ik nodig bij de aanvraag van het bewijs van Nederlanderschap?
Wanneer kan ik het bewijs van Nederlanderschap aanvragen?
Ik moet bewijzen dat ik de Nederlandse nationaliteit heb, hoe doe ik dat?
Hoelang is het bewijs van Nederlanderschap geldig?
Kan ik bij de gemeente terecht voor alle speeltuinen in mijn buurt?
Ik wil asbest verwijderen, waar doe ik een melding?
Wat kost het omwisselen van een buitenlands of militair rijbewijs?
Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?
Waar vraag ik een voedselpakket aan?
Waar vraag ik een huisnummer aan?
Waar vraag ik een briefadres aan?
Waar vraag ik een bouw- en grondverklaring aan?
Waar meld ik mijn plannen om de gevel te reinigen?
Waar kan ik geluidshinder van bedrijven melden?
Kan ik meteen beginnen met het saneren van bodemverontreiniging?
Ik ben iets verloren, wat moet ik doen?
Welke natuurgebieden en bossen in de buurt zijn vrij toegankelijk?
Waar vind ik meer informatie over bossen en natuurgebieden in de buurt?
Ik moet verplicht verbeteringen aan mijn huis doorvoeren, wanneer moet ik hiermee beginnen?
Hoelang duurt het omzetten van een partnerschap in een huwelijk?
Waar vraag je een rijbewijs met beperkende bepalingen aan?
Waar vraag ik een zakenpaspoort aan?
Ik wil een formulier Eigen verklaring met Geneeskundig verslag aanvragen. Krijg ik deze meteen mee?
Hoelang duurt het voordat ik de eigen verklaring krijg, als ik deze bij de gemeente aanvraag?
Ik heb een blindengeleidehond, moet ik dan hondenbelasting betalen?
Wanneer krijg ik te horen of de wijziging van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd?
Waar vraag ik een wijziging van een bestemmingsplan aan?
Hoelang duurt het voordat ik het bewijs van in leven zijn krijg?
Wat kost het om schadevergoeding bij planschade aan te vragen?
Waar vraag ik schadevergoeding vanwege planschade aan?
Waar vraag ik toestemming aan voor het gebruik van gemeentegrond?
Waar kan ik een aanvraag indienen voor het kopen van groenstroken?
Kan ik koopsubsidie aanvragen?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij huren. Waar vraag ik dit aan?
Ik wacht op de beslissing over schadevergoeding bij planschade. Hoe lang duurt het voordat ik wat hoor?
Ik moet brandweerrechten betalen, kan ik kwijtschelding krijgen?
Hoelang duurt het voordat ik de toegewezen schadevergoeding krijg voor het aanleggen van een nieuwe snelweg?
Wanneer hoor ik of ik een standplaats krijg op de markt?
Waar vraag ik toestemming voor het plaatsen van verwijzingsborden?
Waar vraag ik een standplaatsvergunning aan?
Waar vraag ik een vergunning voor een marktstandplaats aan?
Waar vind ik meer informatie over kindgebonden budget?
Waar moet ik een evenementenvergunning aanvragen?
Waar moet ik doorgeven dat ik een incidentele festiviteit wil organiseren?
Mag ik met een geluidswagen muziek laten horen?
Ik wil op straat draaiorgelmuziek maken, mag dat?
Ik wil met een geluidswagen reclame verspreiden, mag dat?
Ik wil een terras bij mijn horecazaak, mag dat?
Ik wil een camping beginnen. Waar vraag ik de vergunning aan?
Ik heb alle vergunningen voor mijn bedrijf aangevraagd. Kan ik al contracten afsluiten met leveranciers?
Hoelang duurt het voordat ik een vergunning kan krijgen voor het organiseren van een evenement?
Wat gebeurt er met de WOZ-beschikking als ik ga verbouwen?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn WOZ-bezwaarschrift?
Ik krijg een aanslag voor een huis / pand in aanbouw, klopt dat?
Ik heb gehoord dat de lesbische partner van een zwangere vrouw automatisch ook moeder wordt. Kan ik dit ongedaan maken?
Wat moet ik meenemen als ik een verhuizing kom aangeven?
Waar vraag ik subsidie voor volwasseneneducatie aan?
Waar vraag ik een aansluiting aan op het riool?
Waar vraag ik als sportvereniging of -instelling een subsidie aan?
Waar kan mijn Vereniging van Eigenaren het onderhoudsplan indienen?
Waar kan ik persoonsgegevens laten wijzigen?
Mag ik de geboorteaangifte doen van een baby die te vondeling is gelegd?
Kan mijn DigiD verlopen?
Ik wil textiel inzamelen voor een goed doel, mag dat?
Ik wil met een nieuwe politieke groepering meedoen aan de verkiezingen, mag dat?
Hoe krijg ik een aanslag voor de reinigingsheffing?
Geeft de gemeente een bijdrage voor schoolzwemmen?
Wanneer hoor ik of mijn kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer naar school?
Waar kan ik doorgeven dat ik last heb van schaduw of overhangend groen?
Ik heb last van onkruid bij ons op de stoep. Waar kan ik dit doorgeven?
Wanneer neemt de gemeente een beslissing over de vergunning voor het leggen van kabels en leidingen?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een afvalcontainer?
Wanneer krijg ik te horen dat mijn naamgebruik is aangepast?
Waar regel ik het gebruik van de achternaam van mijn partner?
Waar moet ik doorgeven welke achternaam ik mijn kind wil geven?
Is het mogelijk om mijn levenloos geboren kind bij te schrijven in mijn trouwboekje of partnerschapsboekje?
Ik heb subsidie aangevraagd voor een museum. Wanneer neemt de gemeente een beslissing?
Hoeveel dagen kan ik per schooljaar bijzonder verlof aanvragen?
Waar doe ik een melding over een verandering aan een beschermde of monumentale boom?
Waar kan ik een antireclamesticker aanvragen?
Kan ik als vereniging een subsidie krijgen voor jeugdsport?
Waar kan ik mijn bezwaarschrift indienen?
Wanneer maakt de gemeente de geheimhouding van mijn persoonsgegevens in orde?
Waar vraag ik huurtoeslag aan?
Waar vraag ik een gedoogverklaring aan?
Waar kan ik mijn handtekening laten legaliseren?
Waar kan ik advies of ondersteuning krijgen bij huiselijk geweld?
Hoelang duurt het voordat mijn handtekening is gelegaliseerd?
Hoelang duurt een adresonderzoek?
Wanneer wordt het afval opgehaald?
Kan ik een bedrijfsruimte huren bij de gemeente?
Hoe dien ik bezwaar in bij de gemeente?
Ik wil in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de rechter, hoe doe ik dat?
Hoelang duurt het voordat ik weet of ik een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen krijg?
Wie vraagt de vergunning voor een grafsteen aan?
Wanneer beslist de gemeente of ik een grafsteen bij een graf mag plaatsen?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het plaatsen van een grafsteen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een ontheffing voor het gebruik van de berm?
Waar vraag ik een vergunning om resten van een gekapte, zieke boom te vervoeren of vernietigen?
Waar vind ik meer informatie over het vinden van een baan zonder een diploma?
Waar vind ik meer informatie over het gemeentearchief?
Ik heb vragen over gezondheid. Waar kan ik terecht?
Ik denk dat ik een geslachtsziekte heb, waar moet ik naar toe?
Kan ik een abonnement nemen op de vergaderstukken van de gemeenteraad?
Hoe snel krijg ik een Verklaring omtrent het gedrag?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning voor de opslag van vuurwerk krijg?
Wat moet ik meenemen als ik een rijbewijs met beperkende bepalingen wil aanvragen?
Wat kost een rijbewijs?
Waar vraag ik een rijbewijs aan?
Waar vraag ik zorgtoeslag aan?
Waar kan ik mijn rijbewijs omwisselen?
Wat zijn kadastrale gegevens?
Wat is het verschil tussen een onderhandse volmacht en een volmachtbewijs?
Wanneer kan ik mijn voornaam wijzigen?
Waar kan ik gegevens over de erfgrens bekijken?
Mijn achternaamswijziging is afgewezen, wat moet ik doen?
Mag ik in mijn horecabedrijf geluidsapparatuur neerzetten?
Ik wil graag in een andere gemeente stemmen, kan dat?
Ik heb geen stempas gehad, hoe komt dat?
Ik heb een probleem met mijn buurman over de grens tussen onze tuinen. Wat moet ik doen?
Hoelang duurt het wijzigen van mijn achternaam?
Wat moet ik meenemen als ik een briefadres wil aanvragen?
Waar moet mijn bouwbedrijf een bouwstoffenmelding?
Waar kan ik een klacht indienen over stankoverlast van een fabriek of bedrijf?
Moet ik een olietank in mijn tuin melden bij de gemeente?
Mag ik zelf weten met welke producten ik de gevel schoonmaak?
Ik wil de ondergrondse olietank in mijn tuin hergebruiken, kan dat?
Ik krijg geen toestemming voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, wat kan ik doen?
Waar vraag ik een vreemdelingenpaspoort aan?
Waar kan ik uitkeringsfraude melden?
Mijn bijstandsuitkering wordt verlaagd, wat kan ik doen?
Kan ik uitkeringsfraude anoniem melden?
Ik wil melden dat iemand uitkeringsfraude pleegt. Hoe lang heb ik daar de tijd voor?
Hoelang is de vervangende leerplicht geldig?
Hoe toon ik aan dat het verloren voorwerp van mij is?
Hoelang duurt de optieprocedure?
Wanneer krijg ik te horen of ik een ontheffing krijg voor het houden van veel dieren?
Kan de gemeente iets doen als woningen onveilig zijn?
Iemand in de buurt heeft een vergunning aangevraagd voor het houden van veel dieren, wat kan ik doen?
Wat heb ik nodig voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk?
Waar vraag ik een verklaring aan om te kunnen trouwen in het buitenland?
Wat kost een zakenpaspoort?
Wat kost een bromfietsrijbewijs?
Wanneer kan ik een vluchtelingenpaspoort aanvragen?
Waar vraag ik een bromfietsrijbewijs aan?
Waar vraag ik een begeleiderspas aan?
Ik ben 17 jaar en heb net mijn autorijbewijs gehaald. Is mijn rijbewijs duurder?
Hoe regel ik ontkenning van het vaderschap?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan wil aanvragen?
Waaraan moet de vergunningsaanvraag voor het splitsen van een woning voldoen?
Waar vraag ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan aan?
Waar kan ik me inschrijven voor een particuliere huurwoning?
Waar kan ik me inschrijven voor een koopwoning?
Mijn tweede huis in Nederland wil ik als woning gebruiken. Kan dat zomaar?
Mijn aanvraag voor afwijking van het bestemmingsplan is afgewezen, wat kan ik doen?
Mag ik zonder toestemming een schip afmeren?
Kan ik bouwtekeningen inzien van gebouwen binnen de gemeente?
Ik wil een woning splitsen in aparte zelfstandige woningen, mag dat?
Ik wil een pand van de gemeente aankopen, wat heb ik nodig?
Ik krijg geen toestemming om een pand te gebruiken als woning, wat kan ik doen?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het maken van een inrit?
Ik ben mijn hondenpenning kwijt geraakt, wat moet ik doen?
Waar kan ik een bewijs van in leven zijn aanvragen?
Hoe sluit ik een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij de gemeente af?
Zijn er kosten verbonden aan de aangifte van mijn kind?
Wat moet ik opsturen als ik een aanvraag wil doen voor het kopen van groenstroken?
Wanneer geldt niet het voorkeursrecht van de gemeente bij het verkopen van een huis of grond?
Waar moet ik melden dat ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Kan ik een groenstrook van de gemeente kopen?
Ik wil mijn huis te koop aanbieden aan de gemeente, hoe doe ik dat?
Ik wil iets organiseren op gemeentegrond. Hoe lang duurt het voor de gemeente een beslissing neemt?
Ik wil graag gemeentegrond bij mijn tuin voegen, mag dat?
Ik wil gemeentegrond gaan gebruiken. Welke gegevens heeft de gemeente nodig?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij gebruiken, kan dat?
Ik wil een schadevergoeding vanwege planschade aanvragen. Wat moet ik meenemen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over schadevergoeding bij planschade. Wat kan ik doen?
Als de gemeente haar voorkeursrecht wil gebruiken om mijn huis te kopen, wanneer krijg ik dat te horen?
Welke voorwaarden zitten aan een standplaatsvergunning?
Welke gegevens moeten in mijn aanvraag staan voor het plaatsen van verwijzingsborden?
Wat heb ik nodig om aangesteld te worden tot verkeersregelaar bij evenementen?
Wanneer krijg ik toestemming voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningsaanvraag voor het tijdelijk verhuren van een appartement?
Wanneer beslist de gemeente op mijn aanvraag voor verwijzingsborden?
Waar vraag ik een aanwezigheidsvergunning aan?
Waar kan ik een tijdelijke verhuurvergunning aanvragen?
Mag ik folders uitdelen?
Ik wil reclame maken op een voertuig, mag dat?
Ik wil op de kermis staan met een attractie. Mag dat?
Ik wil in mijn lunchroom alleen alcoholvrije dranken serveren, wat moet ik doen?
Ik wil graag wat langer openblijven vanwege een jubileumfeest in mijn zaak, mag dat?
Ik wil een glazenwasserij beginnen, mag dat?
Ik krijg geen vergunning voor het plaatsen van een kansspelautomaat, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het plaatsen van een reclamebord bij mijn huis, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor groepskamperen in het bos, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor een marktstandplaats, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens dat mijn winkel niet op zondag open mag, wat kan ik doen?
Hoe vraag ik een ontheffing van de Zondagswet aan?
Hoe vaak kan ik ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van mijn café?
Hoe snel reageert de gemeente op mijn aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet ?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het organiseren van een evenement?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn aanvraag voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Ben ik verplicht een taxateur voor een hertaxatie naar aanleiding van mijn bezwaarprocedure binnen te laten?
Als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde, moet ik dan wel de aanslag betalen?
Wij gaan samenwonen, moeten we dit doorgeven aan de gemeente?
Wat heb ik nodig om iemand gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis?
Wanneer kan ik uitstel krijgen van een begrafenis of crematie?
Wanneer hoef ik geen toeristenbelasting te betalen?
Waar vraag ik een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen aan?
Waar vraag ik een DigiD aan?
Waar kan ik overheidsstukken inzien?
Waar kan ik meer informatie krijgen over vrijwilligerswerk?
Waar geef ik door dat een lantaarnpaal in mijn straat kapot is?
Mijn aanvraag voor eenmalige trouwlocatie is afgewezen, wat kan ik doen?
Kunnen we trouwen in ons eigen huis?
Ik wil toestemming voor het vervoeren van een grote lading. Wat moet ik meesturen?
Ik wil softdrugs kopen in een coffeeshop, wat moet ik doen?
Ik wil persoonsgegevens verwijderen in de basisregistratie personen (BRP), kan dat?
Ik wil overheidsinformatie inzien. Hoe lang duurt het voordat ik toegang krijg?
Ik wil een overleden persoon vervoeren over de grens, wat heb ik daarvoor nodig?
Ik weet een leuke, nieuwe straatnaam. Waar kan ik die doorgeven?
Ik krijg geen subsidie van de gemeente voor podiumkunsten, wat kan ik doen?
Ik krijg geen ontheffing voor bijzonder transport. Wat kan ik doen?
Ik heb woonkostentoeslag aangevraagd. Hoe snel hoor ik wat de beslissing van de gemeente is?
Ik heb geen subsidie gehad van de gemeente voor mijn sportactiviteiten, wat kan ik doen?
Ik heb als sportvereniging of - instelling geen subsidie ontvangen, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de onbewoonbaarverklaring van mijn woning, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn subsidieaanvraag voor sociaal-cultureel werk, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn aanvraag voor woonkostentoeslag, wat nu?
Hoe maak ik bezwaar tegen de aanslag van de gemeentelijke vuilnisdienst?
Hoe hoog is de rioolheffing?
Wat kost het om een langdurigheidstoeslag aan te vragen?
Mijn kind komt niet in aanmerking voor het leerlingenvervoer, wat kan ik doen?
Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?
Waar melden we onze trouwplannen als we in het buitenland wonen en in Nederland willen trouwen?
Wanneer krijg ik te horen of ik vrijstelling krijg voor het verplicht solliciteren?
Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het betalen van belastingen, wat kan ik doen?
Wanneer heb ik geen recht op een dwangsom van de gemeente?
Zamelt de gemeente afval in van bedrijven?
Wie moet ik bellen voor ongediertebestrijding?
Waar kan ik een graf op de gemeentelijke begraafplaats reserveren?
Komt het veranderde geslacht ook op mijn andere papieren te staan? Bijvoorbeeld als ik een nieuw paspoort aanvraag?
Kan ik een graf huren op een gemeentelijke begraafplaats?
In welke gemeente kan ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Ik wil grafrechten laten overschrijven op mijn naam, hoe snel moet ik dat doen?
Ik vind de aanslag voor het ophalen van vuilnis te hoog, wat kan ik doen?
Hoe betaal ik afvalstoffenheffing?
Wat is beschut werk?
Ik wil werken en ik heb een beperking. Wat kan ik doen?
Waar moeten we onze trouwplannen melden?
Kunnen we in een andere gemeente trouwen dan waar we wonen?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het leggen van kabels en leidingen?
De vergunning voor het leggen van kabels en leidingen is afgewezen, wat kan ik doen?
Waar vraag ik een nieuwe of andere afvalcontainer aan?
Zijn er subsidies voor lokale radio en televisie omroepen?
Kan ik in aanmerking komen voor de subsidie voor lokale omroep?
Ik heb een samenscholingsverbod gekregen en daar ben ik het niet mee eens, wat moet ik doen?
De subsidie aanvraag voor mijn museum is afgewezen, wat kan ik doen?
Bestaat er een subsidie voor maatschappelijk werk?
Bestaat er een subsidie van de gemeente voor maatschappelijke instellingen?
Waar geef ik door dat er fouten in mijn persoonsgegevens staan?
Moet ik solliciteren als ik een IOAW-uitkering heb?
De gemeente wil mijn gegevens niet wijzigen in de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
Wat moet ik meenemen als ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kom aanvragen?
Waar vraag ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan?
Mijn geregistreerd partnerschap is door de rechter beëindigd. Kan ik hiertegen in beroep gaan?
Kan ik de ontbinding van ons geregistreerd partnerschap zelf bij de gemeente melden?
Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing over de subsidie jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Ik heb geen reactie gehad van de gemeente over het gebruikmaken van een industrie- bedrijfsterrein, wat nu?
Ik ben het oneens met de afwijzing van mijn aanvraag voor een bedrijfsterrein, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Hoelang duurt het voordat ik inzage krijg tot informatie uit de basisregistratie personen (BRP)?
Waar kan ik doorgeven dat ik een dood dier langs de kant van de weg heb gevonden?
Ik heb een dood dier langs de kant van de weg zien liggen, wat moet ik doen?
Wat moet ik meenemen als ik een handtekening kom legaliseren?
Wanneer krijgt mijn instelling de gehandicaptenparkeerkaart voor het gezamenlijk vervoeren van gehandicapten?
Waar moet ik mij opnieuw laten inschrijven in Nederland?
Waar kan ik glas weggooien?
Kan ik de geheimhouding van mijn gegevens ook stopzetten?
Ik wil een coffeeshop beginnen, mag dat?
Ik heb emancipatiesubsidie aangevraagd. Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente?
Ik heb een rondzwervend dier gevonden, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de coffeeshop die bij mij in de buurt komt, wat kan ik doen?
Hoe stop ik de geheimhouding van mijn persoonsgegevens?
Hoe snel moet ik aangeven dat ik weer in Nederland ben komen wonen?
De gehandicaptenparkeerkaart voor mijn instelling is afgewezen, wat moet ik doen?
Wanneer krijg ik te horen of ik in aanmerking kom voor bijzondere bijstand?
Waar kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen?
Mijn bijstandsuitkering is ingetrokken na een heronderzoek, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een aanvullende inkomensvoorziening ouderen is afgewezen, wat kan ik doen?
Mag ik een overleden dierbare begraven op mijn eigen grond?
Ik krijg geen toestemming voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor beeldende kunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor amateurkunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik ben mijn aanslag van de gemeentelijke belasting kwijt, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de beslissing over de schade die ik heb geleden door de gemeente, wat kan ik doen?
Hoe adopteer ik een Nederlands kind?
Waar is de bibliotheek?
Kost het geld om een beroepschrift in te dienen?
Waar moet ik mij voor het eerst inschrijven in Nederland?
Hoeveel tijd heb ik om me in te schrijven in een Nederlandse gemeente?
Zijn er in de gemeente ontmoetingsplekken voor jongeren?
Wanneer controleert de gemeente een speeltuin?
Ik krijg geen toestemming voor het houden van een hardloopwedstrijd, wat kan ik doen?
Wanneer krijg ik toestemming voor het aanleggen van een inrit over de sloot bij mijn huis?
Waar vraag ik een vergunning voor een inrit over water aan?
Ik heb geen ontheffing ontvangen voor het parkeren van een groot voertuig, wat kan ik doen?
Ik heb een zieke boom in mijn tuin. Wat moet ik doen?
Wanneer mag ik het gemeentearchief inzien?
Waar kan ik een klacht indienen over zwerfafval in mijn straat?
Wat kost een paspoort of identiteitskaart?
Wanneer kan ik een Verklaring omtrent het gedrag krijgen?
De Verklaring omtrent het gedrag is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik wil vuurwerk opslaan in mijn bedrijfspand. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Wat moet ik meenemen als ik mijn rijbewijs wil vernieuwen?
Mag ik mijn rijbewijs als legitimatiebewijs gebruiken?
Hoelang is mijn rijbewijs geldig?
Wat moet ik meenemen als ik mijn rijbewijs wil omwisselen?
Wat moet ik meenemen als ik een garantstelling of particuliere logiesverstrekking wil legaliseren?
Inwoners uit welke landen moeten een visum aanvragen voor een kort bezoek aan Nederland?
Hoelang duurt het legaliseren van de handtekening voor de garantstelling voor buitenlandse logés?
Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een milieumelding wil doen?
Wat moet ik meesturen als ik mijn achternaam wil wijzigen?
Wat is een milieumelding?
Waar moet mijn bedrijf een milieumelding indienen?
Moet ik na het (ver)bouwen van mijn woning of bedrijf nog iets doorgeven aan de gemeente?
Kan ik de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) inzien?
Kan iemand die in een andere gemeente woont voor mij stemmen?
Hoe kom ik aan een huisnummer?
Hebben winkels ook een huisnummer?
Wat is een bouw- en grondverklaring?
Wanneer heb ik een bouw- en grondverklaring nodig?
Ik wil bodemonderzoek doen in de grond van de gemeente, mag dat?
Ik heb een archeologische vondst gedaan, moet ik dit melden?
Welke gegevens moet ik doorgeven als ik fraude met een uitkering wil melden?
Wat heb ik nodig als ik een bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvraag?
Waar vraag ik de Nederlandse nationaliteit aan via de naturalisatieprocedure?
Mijn aanvraag voor bijstand voor zelfstandigen is afgewezen, wat kan ik doen?
Kan ik vrijwillig inburgeren met een inburgeringsbudget?
Ik heb de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure aangevraagd, maar die is afgewezen. Hoe maak ik bezwaar?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een ontheffing voor het stoken van vuur wil aanvragen?
Wat kost een vergunning voor het omhakken van bomen?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument?
Wat heb ik nodig als ik een omgevingsvergunning voor het slopen wil aanvragen?
Mag ik een spandoek aan de boom voor mijn deur vastmaken?
Mag ik barbecueën in mijn eigen tuin?
Kan ik bezwaar maken tegen het Bibob-onderzoek?
Ik wil vuur stoken, mag dat?
Ik wil op jacht, wat moet ik doen?
Ik wil mijn monument verbouwen, mag dat?
Wij willen trouwen in het buitenland, zijn er voorwaarden om een verklaring van de gemeente te krijgen?
Waar vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Wat moet ik meenemen als ik mijn eerste rijbewijs kom aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik mijn bromfietsrijbewijs kom aanvragen?
Wanneer kan ik mijn tweede paspoort ophalen?
Waar vraag ik een Eigen Verklaring aan?
Moet ik voor het halen van mijn bromfietsrijbewijs een praktijkexamen afleggen?
Ik ben mijn rijbewijs verloren. Hoe lang duurt het aanvragen van een nieuwe rijbewijs?
Hoe lang duurt het voordat ik mijn rijbewijs met beperkende bepalingen kan ophalen?
Zijn er kosten verbonden aan de erkenning van een kind?
Ik heb me aangemeld voor schuldhulpverlening. Hoe snel helpt de gemeente mij?
Mag ik een woning kopen of huren in een andere gemeente?
Ik wil in een woonboot wonen, waar mag ik een boot aanleggen?
Welke gegevens moet ik laten zien als ik een IOAZ-uitkering aanvraag?
Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een inrit?
Mijn aanvraag voor een IOAZ-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het aanleggen van een inrit, wat nu?
Is het verplicht om in te burgeren?
Is er een mogelijkheid dat ik niet hoef in te burgeren?
Wij hebben een kind gekregen. Binnen hoeveel dagen moeten we het kind aangeven?
Wij hebben een kind gekregen, waar moet ik aangifte doen?
Verkoopt de gemeente bouwgrond, waarop ik een woning kan bouwen?
Moeten we onze baby aangeven, ook al hebben we niet de Nederlandse nationaliteit?
Ik wil mijn eigen woning bouwen, hoe kom ik aan bouwgrond?
Ik wil gebruikmaken van grond van de gemeente, kan dat?
Ik krijg geen vergunning voor het brandveilig maken van mijn bedrijfspand, wat kan ik doen?
Zijn er kosten verbonden aan een tijdelijke verhuurvergunning?
Zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol drinken?
Zijn er feesten waarop meer geluid gemaakt mag worden dan normaal?
Mag mijn winkel op zondag open?
Mag ik een verkoopdemonstratie houden in mijn café?
Mag ik een spandoek ophangen?
Mag een verkoper in mijn café spullen verkopen?
Kan ik dranghekken van de gemeente lenen?
Kan de gemeente een incidentele festiviteit verbieden?
Ik wil in de kantine van mijn vereniging alleen alcoholvrije dranken verkopen, mag dat zomaar?
Ik wil een ontheffing aanvragen voor alcohol schenken buiten de horecagelegenheid, wat heb ik nodig?
Ik wil een klein kansspel organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een hardloopwedstrijd organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een camping beginnen, mag dat?
Ik wil een bingo organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een "kamperen bij de boer" camping beginnen. Heb ik dan ook een vergunning nodig?
Ik wil binnen mijn vereniging geld inzamelen, heb ik een vergunning nodig?
Ik krijg geen vergunning om buiten te filmen, kan ik bezwaar maken hiertegen?
Ik heb een drank- en horecavergunning aangevraagd, wanneer krijg ik een reactie van de gemeente?
Hoelang duurt het voor ik een vergunning krijg om op straat te filmen?
Heb ik een vergunning nodig als ik een collecte wil houden?
Aan wie mag de gemeente inlichtingen vragen over de waarde van mijn pand?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Waar registreer ik ons huwelijk?
Wij willen graag trouwen op een plek die de gemeente niet heeft aangewezen als trouwlocatie, kan dat?
Wie betaalt toeristenbelasting?
Wat is een reinigingsheffing?
Wanneer kan iemand gedwongen opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis?
Waar vraag ik woonkostentoeslag aan?
Mag ik de crematie of begrafenis van een dierbare zomaar uitstellen?
Kan ik van de gemeente subsidie voor toerisme krijgen?
Ik zoek een huurwoning, wat kan ik doen?
Ik wil informatie van de overheid inzien. Wat moet ik vermelden bij mijn aanvraag?
Ik wil een riool laten aansluiten, hoe regel ik dat?
Ik wil een overledene vervoeren vanuit het buitenland naar Nederland, waar vraag ik de documenten aan?
Ik ga verhuizen, wat moet ik doen?
Ik ben langdurig werkloos en wil graag weer aan de slag. Kan ik vrijwilligerswerk gaan doen?
Ik ben in het buitenland getrouwd. Waar moet ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Ik ben het oneens met de aanslag toeristenbelasting, wat kan ik doen?
Geeft de gemeente een bijdrage voor sociaal-cultureel werk?
Wat moet ik meesturen wanneer ik een individuele inkomenstoeslag aanvraag?
Waar kan ik terecht als ik schulden heb?
Kan ik de gemeentelijke belasting in meerdere termijnen betalen?
Kan ik bij de gemeente terecht als ik schulden heb?
Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het verplicht solliciteren, wat kan ik doen?
Wat is een geregistreerd partnerschap?
Wat heb ik nodig voor het inschrijven van een echtscheidingsbeschikking?
Wanneer is mijn echtscheiding een feit?
Waar melden we onze plannen voor een geregistreerd partnerschap?
Kan ik zelf met de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente?
Wie betaalt afvalstoffenheffing?
Wat is afvalstoffenheffing?
Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?
Waarom bestrijdt de gemeente het onkruid zonder chemische middelen?
Ik wil graag een beschutte werkplek. Wat gebeurt er bij de aanvraag?
Ik wil kabels en leidingen leggen in de grond, mag dat?
Moet ik zelf aangifte komen doen van mijn levenloos geboren kind?
Mijn kindje is levenloos geboren, wat moet ik doen?
Kan de gemeente iets doen aan relschoppers?
Ik heb een gebiedsverbod maar ik heb een afspraak in dit gebied, wat moet ik doen?
Mijn aanvraag voor een IOAW-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik ben net arbeidsongeschikt geworden, kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Hoe snel krijg ik de IOAW-uitkering?
Wat is de basisregistratie personen (BRP)?
Waar kan ik restjes verf weggooien?
Waar gooi ik batterijen weg?
Tot welke persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) kan ik toegang krijgen?
Ik krijg geen toegang tot persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
Ik heb een klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aanvraag?
Welke gegevens heeft de gemeente van mij nodig bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats?
Wanneer krijg ik een toestemming op mijn aanvraag voor een passagierskaart (GPK)?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders?
Wanneer hoor ik of ik de gehandicaptenparkeerkaart voor het besturen van een auto krijg?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aan?
Mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats is afwezen, wat moet ik doen?
Kan mijn instelling een gebouw van de gemeente huren?
Kan mijn bedrijf in aanmerking komen voor het predicaat Hofleverancier?
Ik wil me inschrijven in de gemeente vanuit het buitenland, wat moet ik doen?
Ik krijg geen gehandicaptenparkeerkaart, wat kan ik doen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een Nederlands kind?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een kind uit het buitenland?
Welke gegevens moet ik in mijn bezwaarschrift zetten?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een participatieplaats?
Wanneer kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen krijgen?
Waar vraag ik een participatieplaats aan?
Waar vraag ik bijzondere bijstand aan?
Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor schade?
Is het mogelijk om een eigen idee of voorstel aan te kaarten bij de gemeente?
Hoe adopteer ik een kind uit het buitenland?
De gemeente heeft mijn aanvraag voor een voorschot van de bijstandsuitkering afgewezen, wat moet ik doen?
Wat moet er in mijn beroepschrift staan?
Ik wil met een parachute landen, mag dat?
Ik wil met een luchtballon opstijgen en landen, mag dat?
Waar geef ik het door als er overlast is van een speelterrein of hangplek?
Wat moet mijn advocaat hebben voor de melding van de echtscheiding?
Waar mag ik afval storten?
Mag ik afval opslaan op mijn eigen bedrijfsterrein?
Waar mag ik een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk?
Ik wil een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk, mag dat?
Ik wil een ontheffing aanvragen voor het parkeren van grote voertuigen, wat moet er in mijn aanvraag?
Ik krijg geen toestemming voor het aanleggen van een inrit over de sloot bij mijn huis, wat kan ik doen?
Ik heb mijn school niet afgemaakt en ik ben op zoek naar een baan. Wie kan mij daarbij helpen?
Ik ga op vakantie en heb een inenting nodig. Waar kan ik die halen?
Veegt de gemeente straten?
Er ligt veel zwerfafval bij mij in de straat, wie ruimt dit op?
Waar vraag ik een ontheffing aan voor het gebruik van de berm?
Wat kost een verklaring omtrent het gedrag?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Wie betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest?
Ik wil asbest verwijderen, wat moet ik doen?
Welke soorten rijbewijzen zijn er?
Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?
Wat doet de voedselbank?
Wanneer heb ik een particuliere logiesverstrekking nodig?
Waar vraag ik een garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan?
Krijg ik een jaaropgave als ik een bijstandsuitkering heb?
In het buitenland had ik een rijbewijs voor vrachtwagen of bus. Kan ik dat rijbewijs omwisselen naar een Nederlands rijbewijs?
Kan mijn kind onder schooltijd vrij krijgen?
Wat heb ik nodig als ik mijn sloop wil melden?
Waarom moet ik melden dat ik wil slopen?
Waar moet ik een melding doen als ik wil slopen?
Ik wil mijn schuur slopen, wat moet ik doen?
Ik wil een ander huisnummer, kan dat?
Ik ben mijn stempas kwijtgeraakt, wat moet ik doen?
Hoelang voor dat ik ga slopen, moet ik een melding bij de gemeente doen?
Wat is een briefadres?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een briefadres?
Ik heb binnenkort geen woonadres meer, wat moet ik doen?
Wat doet de gemeente bij bodemverontreiniging?
Ben ik verplicht vervuilde grond af te voeren?
Mag ik een schotelantenne aan mijn balkon hangen?
Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?
Wanneer kom ik in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen?
Wanneer kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?
Wat moet ik meesturen als ik een vergunning wil aanvragen voor het kappen van een boom?
Ik wil een tak afzagen van de boom voor mijn deur, mag dat?
Hoe vraag ik een ontheffing aan voor het houden van een groot aantal dieren?
Wij zijn getrouwd in het buitenland, moeten we dat in Nederland ook ergens doorgeven?
Waar regel ik een omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk?
Maakt het uit waar ik mijn geregistreerd partnerschap laat omzetten naar een huwelijk?
De kosten van kinderopvang zijn erg hoog, wat kan ik doen?
Mijn echtgenoot is niet de vader van mijn kind, wat kan ik doen?
Waar vraag ik erkenning van mijn kind aan?
Waar kan ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen?
Mag ik hoge voorwerpen bouwen onder een hoogspanningslijn?
Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen van mijn buren?
Is het slecht voor de gezondheid om bouwwerken te plaatsen onder een hoogspanningslijn?
Waar vraag ik een IOAZ-uitkering aan?
Ik wil een andere inrit naar mijn huis aanleggen, mag dat?
Hoelang duurt de naturalisatieprocedure?
Wat moet ik meenemen als ik een bewijs van in leven zijn kom halen?
Waar vraag ik een ontheffing aan voor de inburgeringsplicht?
Ik spreek goed Nederlands, moet ik dan toch inburgeren?
Ik moet inburgeren, waar kan ik met vragen terecht?
Heeft de gemeente een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering?
Wij hebben een kind gekregen, wie mag ons kind komen aangeven?
Wat moet ik meenemen bij de aangifte van mijn kind?
Wat doet een inspecteur bouw- en woningtoezicht?
Moet ik een nieuwe omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk aanvragen na een verbouwing?
Kan ik een bedrijf aan huis beginnen?
Ik heb mezelf buitengesloten, kan de brandweer mij helpen?
Houdt de gemeente toezicht op verbouwingen van woningen en bedrijven?
Hoe kan ik achter de bouwplannen van de gemeente bij mij in de buurt komen?
Wat is het kindgebonden budget?
Wanneer krijg ik een vergunning voor het organiseren van een loterij?
Wanneer kan ik verkeersregelaar bij evenementen worden?
Waar vraag ik een drank- en horecavergunning aan?
Mag ik een woning tijdelijk verhuren?
Mag ik een evenement op zondag organiseren?
Kan de gemeente een demonstratie verbieden?
Ik wil eenmalig live muziek laten horen in mijn café, mag dat?
Ik wil een seksclub beginnen, mag dat?
Ik wil een demonstratie organiseren, mag dat?
Iemand anders neemt mijn seksbedrijf over. Wat moet ik doen?
Hoelang is tijdelijke verhuur van mijn koophuis mogelijk?
Heb ik een vergunning nodig voor een uitstalling bij mijn winkel?
Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn huis, wat kan ik doen?
Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Hoe moet ik een bezwaarschrift WOZ schrijven?
Wat zijn de voorwaarden om woonkostentoeslag aan te vragen?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur?
Moet ik ingeschreven staan bij de gemeente waar ik woon?
Ik wil graag een bijdrage van de gemeente voor sportactiviteiten, kan dat?
Ik wil iemand die in het buitenland is overleden in Nederland begraven, kan dat?
Ik heb een baby gevonden die te vondeling is gelegd, wat moet ik doen?
Hoe kan ik woonkostentoeslag krijgen?
Heb ik een ontheffing nodig voor het vervoeren van grote goederen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik leerlingenvervoer wil aanvragen?
Waar kan ik de individuele inkomenstoeslag aanvragen?
Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?
Mag ik op vakantie als ik een bijstandsuitkering heb?
Ik ben afgewezen voor een bijstandsuitkering, kan ik bezwaar maken?
Mag ik met mijn vereniging of school oud papier ophalen?
Hoe bestrijdt de gemeente onkruid?
Wat doet de gemeente bij gladheid door bevriezing, sneeuw en ijzel?
Wij willen de ceremonie voor de registratie van ons partnerschap bespreken, waar kunnen we terecht?
Wij gaan trouwen, wat moeten we daarvoor doen?
Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?
Kan ik mijn grafrechten stoppen of overschrijven?
Ik wil bijen houden, mag dat?
Ik heb last van jeuk door de eikenprocessierups, wat moet ik doen?
Hoe hoog is de afvalstoffenheffing?
Is het verplicht om als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen te staan?
Hoelang duurt het voordat mijn onderneming in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat?
Wat is mantelzorg?
Kan ik als mantelzorger ondersteuning krijgen van de gemeente?
Waar vraag ik een adresonderzoek aan?
Ik wil een adresonderzoek aanvragen, wat heb ik hiervoor nodig?
Wat hebben we nodig voor het ontbinden van ons geregistreerd partnerschap?
Op mijn adres staan personen ingeschreven die er niet wonen, wat kan ik doen?
Kan ik een subsidie krijgen voor het geven van kunstonderwijs?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan wil vragen?
Wat is huurtoeslag?
Wat is een passagierskaart?
Wat is een AED?
Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan?
Kan ik een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart en mijn aanvraag voor een passagierskaart is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd, maar krijg hem niet. Kan ik bezwaar maken?
Ik ben na oktober 1994 geëmigreerd, wat moet ik doen als ik terug naar Nederland verhuis?
Hoe krijg ik een gehandicaptenparkeerplaats?
Wat moet ik laten zien als ik bijzondere bijstand aanvraag?
Wat is een aanvullende inkomensvoorziening ouderen?
Is adoptie door homoseksuele paren mogelijk?
Ik heb een uitkering en ik wil graag werkervaring opdoen bij een werkgever, kan dat?
Ik wil informatie krijgen over de geschiedenis van mijn familie, kan dat?
Mag ik gevaarlijke stoffen vervoeren door de gemeente?
Wat is een burgerservicenummer?
Hoe vraag ik een burgerservicenummer aan?
Wie kan mijn verhuizing naar het buitenland melden?
Ik heb wel eens gehoord over een noodpakket bij een ramp. Waar vind ik dat?
Kan de gemeente een vergunning voor een inrit over water weigeren?
Wat kan ik vinden in het gemeentearchief?
Ik ben op zoek naar oude huwelijksakten, waar kan ik terecht?
Hoelang geldt een tijdelijk huisverbod?
Hoe kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Ik wil consumentenvuurwerk opslaan, mag dat?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het omwisselen van een buitenlands rijbewijs?
Wanneer kan ik mijn rijbewijs omwisselen?
Wanneer heb ik een legalisatie van mijn handtekening nodig?
Ik wil een huis kopen, kan ik ergens zien of er beperkingen opgelegd zijn?
Hoe wijzig ik mijn voornaam?
Moet mijn bouwbedrijf een melding maken van de grond en bouwstoffen die gebruikt worden?
Ik heb erg last van het lawaai dat komt van bedrijven, wat moet ik doen?
Ik denk dat een bedrijf in de buurt milieuregels overtreedt, wat kan ik doen?
De muren van mijn gebouw zijn vies. Mag ik ze zelf schoonmaken?
Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die een bedrijf heeft aangevraagd?
Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de eisen van mijn bijstandsuitkering?
Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor mijn monument?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het kappen van een boom?
Waar vraag ik een vergunning om een boom te kappen aan?
Ik wil een groot aantal dieren houden, mag dat?
Ik krijg geen toestemming om een monumentale boom te kappen, wat kan ik doen?
Ik heb een vergunning aangevraagd voor het slopen van een monument. Wanneer neemt de gemeente een besluit?
Wanneer heb ik een periodieke medische keuring voor mijn rijbewijs nodig?
Mijn rijbewijs is gestolen/vermist, wat moet ik doen?
Hoe vraag ik mijn eerste rijbewijs aan?
Waar krijg ik hulp bij het aflossen van mijn schulden?
Onder welke voorwaarden kan ik een kind erkennen?
Wanneer heb ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig?
Ik wil vanuit mijn woning een bedrijf starten, mag dat?
Ik wil een bed and breakfast beginnen, wat moet ik doen?
Ik heb een uittreksel nodig. Wat moet ik doen?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?
Wat moet ik meenemen voor mijn aanvraag via de naturalisatieprocedure?
Wat is een bewijs van in leven zijn?
Wanneer heb ik een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig?
Ik heb langdurige fysiotherapie nodig en ik heb een laag inkomen. Wat kan ik doen?
Ik heb een dure tandartsbehandeling nodig, wat kan ik doen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het kopen van groenstroken?
Welke eisen gelden er voor brandveilig gebruik van gebouwen?
Waar kan ik zand en aarde weggooien?
Waar kan ik snoeiafval inleveren?
Wat moet ik meesturen als ik een drank- en horecavergunning wil aanvragen?
Ik wil elk jaar op hetzelfde evenement alcohol verkopen op straat. Moet ik elk jaar een ontheffing aanvragen?
Ik wil een uithangbord met reclame aan mijn winkel hangen, mag dat?
Ik wil een stand voor promotie plaatsen, mag dat?
Ik wil een ijskraam neerzetten, mag dat?
Ik wil buiten een horecagelegenheid alcohol schenken, mag dat?
Aan welke eisen moet mijn bingo of kienspel voldoen?
Wie mag een aanvraag doen voor informatie van de overheid?
Wat is DigiD?
Kan ik via internet zaken regelen bij de overheid?
Kan ik als sportvereniging of - instelling subsidie krijgen van de gemeente?
Ik wil bestuurlijke informatie inzien. Kan ik alles inzien wat ik maar wil?
Heb ik een verblijfsvergunning nodig?
Wat is leerlingenvervoer?
Mijn kind zit vanwege ons geloof op een school die ver weg is, kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Ik heb een gehandicapt kind, kan ik een vergoeding krijgen voor het vervoer van en naar school?
Wij wonen in het buitenland maar willen in Nederland trouwen, kan dat?
Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?
Wanneer hoor ik of ik een bijstandsuitkering krijg?
Ik heb niet op tijd een reactie van de gemeente gekregen, kan ik een vergoeding krijgen?
Ik ga scheiden, wat moet ik doen?
Aan welke kwaliteitseisen moet mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal voldoen?
Kan ik mijn gegevens in de basisregistratie personen (BRP) aanpassen?
Moeten wij ons geregistreerd partnerschap door de rechter laten beëindigen?
Mag ik voor iemand anders een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen?
Ik wil voor mijn bedrijf bepaalde persoonsgegevens opvragen uit de basisregistratie personen (BRP), mag dat?
Wat is een bestuurderskaart?
Mijn ouders zijn slecht ter been en hebben moeite met lange stukken lopen vanaf de auto, wat kan ik doen?
Kan ik een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats en ik heb een nieuwe auto gekocht. Wat moet ik doen?
Ik ben gehandicapt en ik rij niet zelf auto, kan ik dan een gehandicaptenparkeerkaart krijgen?
Hoeveel soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?
Wat moet ik meesturen als ik een schadeclaim indien bij de gemeente?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering als ik jonger ben dan 27 jaar?
Kan ik de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen?
Kan ik de gemeentelijke belasting via internetbankieren betalen?
Ik ben jonger dan 27 jaar en wil bijstand aanvragen. Hoe doe ik dat?
Hoe stop ik de automatische incasso van de gemeentelijke belasting?
Wanneer wordt mijn Nederlanderschap ingetrokken?
Ik wil een wapenvergunning aanvragen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Ik wil een inrit aanleggen over een sloot, mag dat?
Kan ik vergaderstukken van de gemeenteraad inzien?
Wat geeft het tijdelijk huisverbod aan?
Waar vraag ik een lintje aan voor iemand?
Mag ik de berm gebruiken voor parkeerplaatsen?
Ik heb een tijdelijk huisverbod gekregen, wat kan ik doen?
Ik wil professioneel vuurwerk opslaan, mag dat?
Wanneer heb ik een rijbewijs nodig?
Ik woon in het buitenland, kan ik stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen?
Wat is een particuliere logiesverstrekking?
Wat is een garantstelling?
Wanneer heb ik een garantstelling nodig?
Ik krijg familie op bezoek uit het buitenland, wat moet ik doen?
Hoelang is een garantstelling geldig?
Kan mijn kind een vrijstelling van de leerplicht krijgen?
Wanneer kan ik mijn achternaam wijzigen?
Ik wil een sloot graven, heb ik daar een vergunning voor nodig?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het verbouwen van mijn huis?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning voor het milieu wil aanvragen?
Waar kan ik een vooroverleg voor mijn omgevingsvergunningaanvraag krijgen?
Kan ik gewoon beginnen met mijn verbouwing als ik een omgevingsvergunning heb ontvangen?
Ik heb uitgebreide bouwplannen, is een vooroverleg voor een omgevingsvergunning verplicht?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning krijg?
Heb ik een vergunning nodig als ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Wat moet ik doen met voorwerpen die ik op straat heb gevonden?
Mijn eigen bedrijf is in tijdelijke financiële moeilijkheden, wat kan ik doen?
Hoe snel moet ik het inburgeringsexamen halen?
Wanneer krijg ik te maken met Bibob?
Ik krijg geen vergunning voor het slopen van een monument, wat kan ik doen?
Ik heb al een exploitatievergunning. Kan de gemeente toch nog een Bibob-onderzoek instellen?
Wij willen trouwen in het buitenland. Moeten we daar iets voor regelen?
Wanneer heb ik een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring nodig?
Wat is een periodieke keuring voor het rijbewijs?
Ik heb hoge schulden, wat kan ik doen?
Wie moeten inburgeren?
Wat is een welstandsadvies?
Wanneer krijg ik te maken met de welstandscommissie?
Wanneer heb ik een welstandsadvies nodig?
Moet ik een welstandsadvies bij de gemeente aanvragen als ik wil gaan bouwen of verbouwen?
Wat is de geldigheidsduur van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk?
Kan mijn bedrijf afval aanbieden op de milieustraat?
Ik wil een horecabedrijf overnemen, wat moet ik doen?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Wat zijn de voorwaarden om ons huwelijk te registreren?
Wat is de Verwijsindex?
Kan iemand opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis zonder dat hij dat wil?
Is mijn Vereniging van Eigenaren verplicht om onderhoud te verrichten aan het gebouw?
Wat zijn de voorwaarden om een individuele inkomenstoeslag te kunnen krijgen?
Wat is een individuele inkomenstoeslag?
Hoelang kan ik de individuele inkomenstoeslag blijven ontvangen?
Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?
Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?
Ik krijg een heronderzoek van mijn bijstandsuitkering, wat is dat?
Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie, wat moet ik doen?
Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland, kan dat?
Ik heb een bijstandsuitkering mag ik dan naar het buitenland?
Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?
Heb ik als alleenstaande ouder ook sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering heb?
Wij willen een geregistreerd partnerschap aangaan, wat moeten we daarvoor doen?
We willen een geregistreerd partnerschap aangaan. Kunnen we zelf beslissen over de invulling van de ceremonie?
Wat zijn de voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te mogen gaan?
Ik ben ouder dan 50 jaar en ik ben werkloos, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Heb ik getuigen nodig tijdens de registratie van een partnerschap?
Hoe registreer ik mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal?
Kan ik de achternaam van mijn partner gebruiken?
Wat is een IOAW-uitkering?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Waar vraag ik een IOAW-uitkering aan?
Worden mijn gegevens uit de basisregistratie personen aan andere instanties gegeven?
Bestaat er een subsidie voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Kan de gemeente mijn gegevens uit de basisregistratie personen geheimhouden?
Kom ik, als jongere, voor een bijstandsuitkering in aanmerking?
Ik ben jonger dan 27 jaar en werkloos, wat moet ik doen?
Ik ben het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen, wat moet ik doen?
Aan welke voorwaarden moet mijn burgerinitiatief voldoen?
Wat doet de gemeente aan het groen in mijn buurt?
Wanneer kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Hoe kom ik aan een stempas?
Wat moet ik meesturen voor het aanvragen van een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan?
Ik wil grond afgraven, wat moet ik doen?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Mijn omgevingsvergunning is afgewezen, kan ik bezwaar maken?
Ik wil een boom omhakken, mag dat?
Ik heb uitgebreide bouwplannen en wil een omgevingsvergunning aanvragen, waar kan ik advies hierover krijgen?
Hoelang duurt het voordat ik mijn vergunning voor het omhakken van een boom krijg?
Heb ik voor elke verbouwing een vergunning nodig?
Wat houdt de naturalisatieceremonie in?
Wat gebeurt er als ik het inburgeringsexamen niet haal?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?
Hoe kom ik in aanmerking voor de naturalisatieceremonie?
Kunnen andere mensen bezwaar maken als ik een boom wil omhakken?
Ik wil mijn monument restaureren, kan ik hier geld voor krijgen?
Ik heb last van overhangende bomen, wat kan ik doen?
Ik heb een oude, dode boom in de tuin. Wat moet ik doen?
Ik heb een boom die een monument is. Mag ik deze boom kappen?
Heb ik getuigen nodig bij de omzetting van een partnerschap naar een huwelijk?
Vanaf welke leeftijd mag ik mijn rijbewijs gaan halen?
Wat neem ik mee als ik mijn kind wil erkennen?
Moet ik een kind zelf verwekt hebben om het te kunnen erkennen?
Kan ik een kind erkennen dat niet de Nederlandse nationaliteit heeft?
Wat is een drank- en horecavergunning?
Wat is een aanwezigheidsvergunning?
Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?
Ik wil een gokautomaat in mijn café zetten, wat moet ik doen?
Ik wil een gokautomaat in de sportkantine zetten, wat moet ik doen?
Ik wil als verkeersregelaar werken bij evenementen, mag dat zomaar?
Wat is rioolheffing?
Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand leeg staat?
Kan ik een klacht indienen over overlast van verkeer in mijn wijk?
Kan ik een voorschot krijgen op mijn bijstandsuitkering?
Ik wil mijn eigen zorg regelen, kan dat?
Ik wil een peuterspeelzaal beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een kinderopvangvoorziening beginnen, wat moet ik doen?
Mijn afvalcontainer is kapot, wat moet ik doen?
Ik wil mijn afvalcontainer omruilen, kan dat?
Hoe beëindigen wij ons geregistreerd partnerschap?
Mijn riool is verstopt. Wie betaalt voor het ontstoppen?
De biologische vader van mijn kind wil of kan het kind niet erkennen. Wat moet ik doen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Heb ik een vergunning nodig als ik grond wil afgraven en verplaatsen?
Hoelang duurt het voordat ik de omgevingsvergunning ontvang voor het verbouwen van mijn huis?
Heb ik voor een kleine verbouwing een vergunning nodig?
Ik ben 55 jaar en ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Kan ik mijn geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk?
Kan ik mijn kind al voor de geboorte erkennen?
Ik heb een lesbische relatie en mijn vriendin is zwanger. Kan ik het kind erkennen?
Ik ben zwanger en heb een vrouwelijke partner. Wordt zij automatisch moeder van ons kind?
Wat is een afwijking van het bestemmingsplan?
Is het ook mogelijk om een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan aan te vragen?
Ik wil een winkel beginnen maar het pand heeft een woonbestemming, kan ik daar wat aan doen?
Wat is een IOAZ-uitkering?
Wat is WOZ?
Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?
Wanneer kom ik voor bijzondere bijstand in aanmerking?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?
Kan ik de rekening van de kosten van een begrafenis of crematie naar de gemeente sturen?
Ik heb last van ratten, wat kan ik doen?
Ik heb last van rupsen, wat moet ik doen?
Wat is leenbijstand?
Wat is een huisverbod?
Ik heb een tijdelijk huisverbod gekregen van de gemeente, wat houdt dit in?
Wat is een onderhandse volmacht?
Is het mogelijk om iemand anders voor mij te laten stemmen?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning wil aanvragen voor mijn bouw- of verbouwproject?
Wat is een omgevingsvergunning voor het milieu?
Wanneer heb ik een vergunning voor het bouwen of verbouwen nodig?
Hoe werkt een onderzoek naar uitkeringsfraude?
Wat is de naturalisatieprocedure?
Wanneer heeft mijn bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu nodig?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig voor een monument?
Ik wil het schilderwerk van een monument herstellen, mag dat?
Mijn lesbische partner en ik krijgen een kind. Welke achternaam krijgt ons kind?
Ik heb een kind gekregen, maar ben niet getrouwd en heb geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind. Wat moet ik doen?
Wat is een bijstandsuitkering?
Wat is bijzondere bijstand?
Wat is kwijtschelding van belasting?
Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van belasting?
Wat is een omgevingsvergunning?
Kunnen we de achternaam van ons kind zelf kiezen?
Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?
Kan het zijn dat ik meerdere vergunningen nodig heb voor de verbouwing van mijn huis?
Wat is een bestemmingsplan?
Hoe kom ik erachter dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft gemaakt?
Wanneer kan ik de achternaam van mijn kind kiezen?
Wat is planschade?
De wegen zijn glad. Kan ik dat bij de gemeente doorgeven?
Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lintje?
Kan ik een bestemmingsplan wijzigen?
Ik kom niet in aanmerking voor een afwijking van het bestemmingsplan, wat moet ik doen?

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens