De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Omgevingsvergunning aanvragen

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Beschrijving ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Omgevingsvergunning aanvragen

Beschrijving

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Als u meerdere toestemmingen nodig hebt, is de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit, is er nog maar één beroepsprocedure.

Een voorbeeld: vroeger had u twee toestemmingen nodig wanneer u bijvoorbeeld een beschermd monument wilde verbouwen. U moest dan een bouwvergunning en monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures moest doorlopen. Met de komst van de omgevingsvergunning is dit verleden tijd. U hebt nog maar één vergunning nodig en u hoeft dus maar één procedure te doorlopen.

Een greep uit de producten die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

 • aanlegvergunning;
 • sloopvergunning;
 • ontheffing bestemmingsplan;
 • bouwvergunning;
 • milieuvergunning;
 • monumentenvergunning;
 • ontheffing verbod lozen afvalwater;
 • vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied;
 • uitweg/inritvergunning;
 • vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw;
 • kapvergunning;
 • provinciaal projectbesluit; of
 • reclamevergunning.

De voorwaarden die gelden hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Aanvragen

Let op:

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Als u klaar bent met de werkzaamheden, kunt u worden gecontroleerd.

Meer informatie over de voorwaarden leest u bij Omgevingsloket online.

Het is verstanding om een vooroverleg aanvraag (conceptaanvraag) bij de gemeente in te dienen. Op deze manier kan vooraf een inschatting gemaakt worden over de haalbaarheid van de plannen. U kunt hierover informatie krijgen bij het publiekscentrum.

Let op:

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Wanneer u de aanvraag niet volledig heeft ingediend (en er dus stukken ontbreken) wordt de behandeltermijn stilgezet. Deze gaat pas weer lopen wanneer de aanvraag volledig is. Wanneer er geen aanvullende stukken worden aangeleverd, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Formulieren

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Voor een omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Deze leges zijn gebaseerd op de legesverordening die elk jaar wordt vastgesteld door de Raad. De leges voor een omgevingsvergunning zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderdeel Bouw, Milieu, Ruimtelijke ordening, Welstand, Archeologie en Bodem. Bij de meeste aanvragen zult u niet alle onderdelen nodig hebben. U betaalt alleen voor de onderdelen die u nodig heeft. U kunt de leges voor een omgevingsvergunning vinden onder titel 2 van de legesverordening 2017 .

Meer informatie

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. In uw online dossier ziet u wat de status van uw aanvraag is.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instelling. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Ook andere belanghebbenden (zoals omwonenden) kunnen in bezwaar en beroep gaan tegen de omgevingsvergunning.

Doe de vergunningcheck voor inwoners
Doe de vergunningcheck voor bedrijven
Meer informatie over in hoger beroep gaan bij de Raad van State
Alles over omgevingsvergunningen en uw aanvraag vindt u bij Omgevingsloket online
Meer informatie over de omgevingsvergunning op rijksoverheid.nl
Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning
Rekenmodel regeling plankosten exploitatiekosten 2017

Wetgeving


Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens